Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

De Zorggroep

De Zorggroep is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen drie gerenommeerde zorgorganisaties: Thuiszorg midden-limburg, Stichting Land van Gelre en Gulick en Zorggroep Noord-Limburg. De Zorggroep staat met een keur van zorgdiensten en vele woon- en zorgcentra klaar voor iedereen in Noord- en Midden-Limburg die zorg nodig heeft, van jong tot oud.

Diensten als Groene Kruis Ledenorganisatie, Groene Kruis Voeding en Dieet en Groene Kruis Thuiszorg maken deel uit van De Zorggroep. Dit geldt ook voor heel veel woon- en zorgcentra: Bosscherhof in Herkenbosch, De Beerendonck in Venlo en Vincentiushof in Venray bijvoorbeeld.

Missie

De Zorggroep heeft hart voor mensen; zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de belangrijke basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. In die relatie neemt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we duidelijk, eerlijk en open communiceren, verwachtingen uitspreken en afspraken nakomen. De Zorggroep zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en alternatieven. We geven voorrang aan wijze ideeën, creativiteit en durf. Soms doen we dit alleen, dan weer met anderen, maar altijd met respect voor ieders keuzes en voorkeuren. We hebben oog en oor voor elkaar. Mensen weten en voelen zich bij ons professioneel behandeld… Daar staan we voor!

Zorgdiensten

Wil je een compleet overzicht van de zorgdiensten die De Zorggroep allemaal biedt, ga dan naar onze website www.dezorggroep.nl.

Hier geven we je alvast een korte opsomming:

  • Groene Kruis Ledenorganisatie
  • Groene Kruis Voeding en Dieet
  • Groene Kruis Thuiszorg (Advies, Instructie en Voorlichting; Persoonlijke Verzorging; Gespecialiseerde Thuisbegeleiding; Verpleging; Zorg op Afroep; Gespecialiseerde Verpleging; Thuiszorg; Ondersteuning Psychogeriatrie; Terminale en Ambulante (nacht)zorg)
  • Dineren in de wijk
  • Deeltijdzorg (Dagverzorging; Dagbehandeling Somatiek; Dag-, avond- en nachtbehandeling Psychogeriatrie; Dagbehandeling voor jong-dementerenden; Revalidatie)
  • Woon- en zorgcentra (woonzorgcomplexen; appartementen; Groepswoningen voor mensen met dementie; Hospices; Verpleeg- en reactiveringscentrum De Witte Steen)
  • Paramedisch specialisten (Fysiotherapie; Ergotherapie; Logopedie; Psychologie; Voeding en Dieet; Wondzorg;  Specialist ouderengeneeskunde; Geestelijke verzorging)
  • Kenniscentrum Wondbehandeling / Wondpoli;
  • Hulp bij dementie.

Bezoekadres

De Zorggroep

Auxiliatrixweg (Bestuursgebouw) 35
5915 PN Venlo -
T 088 61 088 61

De Zorggroep in een veranderend zorglandschap

De Zorggroep, sector Zorg voor mensen met dementie/NAH

Onze visie op zorg voor mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel Goede zorg aan mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel is gericht op het bevorderen van hun welbevinden. Hiermee bedoelen we dat iemand zich als persoon gekend voelt en een zo goed mogelijk leven kan leiden met de beperkingen die hij of zij heeft. Om dat te bereiken, sluiten wij als zorgverleners waar mogelijk aan op de manier van leven en de voorkeuren van elke bewoner.

Zorg aan mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel is in het merendeel van onze locaties kleinschalig georganiseerd, in een overzichtelijke, huiselijke en herkenbare omgeving. De bewoners vormen met elkaar een woongroep en kunnen zelf hun dagelijks leven inrichten. Een klein team met vaste medewerkers ondersteunt de bewoners en hun mantelzorger(s) daarbij. Dat gebeurt altijd vanuit de gedachte dat onze ondersteuning mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel in staat stelt, hun eigen leven te blijven leiden en te doen wat zij gewend waren om te doen.

Bezoekadres

De Zorggroep, sector Zorg voor mensen met dementie/NAH

Auxiliatrixweg (bestuursgebouw) 35
5915 PN Venlo
T 088 61 088 61

Organisatie

Organisatie

De Zorggroep

werkveld

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Thuiszorg


Locaties


Vacatures binnen deze organisatie


Hoofdadres

De Zorggroep
Postbus 694
5900 AR Venlo

T 077 3559555
www.dezorggroep.nl


Onderdeel van

De Zorggroep


Deel deze pagina