Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

ACT Werkt!

De “A” in ACT Werkt! staat voor Arbeidsbegeleiding. 

ACT Werkt! heeft een jobcoachlicentie in samenwerking met het UWV. Dit betekent dat wij ingezet kunnen worden als jobcoach om te ondersteunen, bemiddelen en begeleiden waar nodig op de werkvloer. Dit kan zijn tussen de persoon die ondersteuning nodig heeft en zijn collega’s of werkgever. Maar hierbij kunt u ook denken aan het op de juiste wijze faciliteren van de werkplek zodat de werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. Onze arbeidsbegeleidingstrajecten worden  vormgegeven volgens de methodiek Supported Employment.

De ‘C’ In ACT Werkt! staat voor Coaching en counselling. 

Coaching en counselling loopt als een rode draad door de thuisbegeleiding en arbeidsbegeleiding die wij bieden. In veel gesprekken zijn we op een coachende manier bezig. Echter coaching en counselling kan ook als een aparte tak beschouwd worden. Veel mensen lopen wel een keer in hun leven tijdelijk vast in een bepaalde situatie. Dit kan werk gerelateerd zijn of samenhangen met een privésituatie. Coaching en counselling kan dan helpen om de zaken weer op een rij te krijgen en weer rust te brengen in het dagelijks leven.

Dit kan individueel ingezet worden, maar ook binnen een groep. 

De ‘T’ In ACT Werkt! staat voor thuisbegeleiding.

Meestal betekent dit letterlijk thuis begeleiden. Dat wil zeggen dat de casemanager bij u thuis komt om in de eigen vertrouwde omgeving begeleiding te bieden. Indien nodig kan er altijd gebruik gemaakt worden van onze eigen locatie en soms vinden gesprekken plaats op externe locaties (bijvoorbeeld bij andere hulpverleners, school of werk).

Onze thuisbegeleiding richt zich momenteel met name op mensen met een autismespectrumstoornis (Autistische stoornis, Stoornis van Asperger, PDD-NOS etc.) en hun directe omgeving (ouders, broers, zussen etc.). Daarnaast bieden we ook begeleiding aan mensen met ADHD, NLD of een andersoortige problematiek.

Zodra u met ons contact heeft opgenomen, komen wij langs voor een vrijblijvend intakegesprek. Het intakegesprek is tweeledig: aan de ene kant willen we helder en duidelijk uitzoeken wat de hulpvraag is. Aan de andere kant dienen wij te besluiten of wij als ACT Werkt! de passende begeleiding kunnen bieden bij deze hulpvraag. Willen we na dit intakegesprek met elkaar verder gaan, dan maken we concrete afspraken over de duur, de intensiteit en de vorm van de begeleiding. Mocht er geen match zijn tussen vraag en aanbod, dan adviseren wij u wat een passend alternatief zou kunnen zijn.

De begeleiding kan bestaan uit het voeren van gesprekken, maar ook uit het oefenen van bepaalde vaardigheden zoals het maken van een planning of het bijhouden van administratie. De begeleiding wordt inhoudelijk afgestemd op de individuele cliënt. De cliënt en zijn/ haar omgeving hebben hierbij een leidende rol. Na een intakegesprek wordt er bepaald welke casemanager het beste past bij de hulpvraag van de cliënt. De casemanager en de cliënt gaan vervolgens een kennismakingsfase in. In die fase wordt samen met de cliënt het begeleidingsplan opgesteld. Dit begeleidingsplan wordt met regelmaat geëvalueerd en kan altijd bijgesteld worden wanneer bepaalde doelen bijvoorbeeld behaald zijn.

Bezoekadres

ACT Werkt!

Produktieweg 1
6045 JC Roermond
T 06 2297 9725

Organisatie

Organisatie

ACT Werkt!

werkveld

Geestelijke gezondheidszorg


Locaties


Vacatures binnen deze organisatie

Er zijn momenteel geen vacatures.

Hoofdadres

ACT Werkt!
Produktieweg 1
6045 JC Roermond

T 06 2297 9725
www.actwerkt.nl


Onderdeel van

ACT Werkt!


Deel deze pagina