Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Sevagram

Sevagram is een onderscheidende maatschappelijk betrokken zorgorganisatie, die merkbaar betere mensgerichte zorg biedt in de regio's Parkstad en Heuvelland. 1800 Medewerkers en 1100 vrijwilligers zijn, elke dag weer, betrokken, gepassioneerd, innovatief en resultaatgericht, aan het werk oftewel bieden 'Zorg met Bezieling'. Sevagram kent zestien zorgcentra, één geriatrisch revalidatiecentrum, drie hospices en één zorgboerderij. Ook biedt Sevagram mensgerichte zorg bij cliënten thuis aan, waardoor zij langer en met behulp van hun eigen netwerk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast verhuurt Sevagram seniorenwoningen in de directe omgeving van haar zorgcentra.

Sevagram omarmt, als enige zorgorganisatie in Zuid-Limburg, het Planetree-concept. Planetree is een zorgvisie met een onderscheidende manier van denken, kijken, luisteren en doen, waarbij uitstekende zorg daadwerkelijk voorop staat. Mensgerichte zorg voor cliënten en hun familie, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers én stakeholders. Planetree biedt Sevagram handvatten om de beste zorg te bieden. En zorgt er voor dat de zorg van vandaag morgen nóg beter is.

Locaties
Via onze website kunt u een kijkje nemen in onze locaties; aan de hand van sprekende fotobeelden krijgt u ongetwijfeld een eerste indruk over de sfeer van de locaties. Cliënten kunnen bij ons terecht voor permanent of kortdurend verblijf.

 

Bezoekadres

Sevagram

Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
T 045 5602802

Tobias

Mensgerichte zorg in een huiselijke en veilige omgeving.

Voor wie?
Verpleeghuis Tobias verwelkomt ouderen die niet meer (geheel) voor zichzelf kunnen zorgen. Tobias biedt mensgerichte zorg aan mensen met dementie. Tevens kan het verpleeghuis het ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT) aan de huurders van de aangrenzende seniorenwoningen in De Haagdoorn bieden.

Waar?
Tobias ligt op het snijvlak van de mooie Heerlense wijken Bekkerveld en Aarveld. Het gebouw is volgens de nieuwste normen en richtlijnen in 2015 gerenoveerd.

Woonaanbod 
Het verpleeghuis biedt zorg aan 104 cliënten. De kamers zijn verdeeld over in totaal vier etages, elk met een eigen 'leefstijl'. Etage 1 is landelijk ingericht, etage 2 heeft een klassieke uitstraling, etage 3 heeft een stadse indeling, terwijl etage 4 vooral cultuur ademt. Cliënten kunnen  aangeven op welke afdeling zij graag willen wonen. De benamingen van de acht woningen zijn typisch Heerlens en verwijzen naar de betreffende leefstijl.

Iedere etage heeft twee woningen. Cliënten debben een slaapkamer met eigen sanitaire ruimte met wastafel, douche en toilet. Iedere etage heeft een eigen ‘leefstijl’. De betrokken en gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers bieden zorg op maat en hebben aandacht voor zowel de cliënten als hun familie.

Bezoekadres

Tobias

Piet Malherbestraat 2
6417 ZA Heerlen
T 045 5426444

St. Anna

Gezellig wonen in een dorpse buitenwijk van Heerlen.

Voor wie?
St. Anna is een klein en gezellig zorgcentrum dat ouderen die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen, graag verwelkomt.

Waar?
Wonen in St. Anna betekent wonen in een kleinschalig, huiselijk zorgcentrum in Welten. Dit is een leuke buitenwijk van Heerlen met een vriendelijk, tikje dorps karakter. Het zorgcentrum ligt midden in een klein winkelcentrum, waar ook tal van andere faciliteiten binnen handbereik zijn.

Woonaanbod
St. Anna heeft veertig éénpersoonswoningen. Gemotiveerde medewerkers en betrokken vrijwilligers staan garant voor uitstekende mensgerichte zorg. Zij proberen ze iedere dag het verschil te maken voor hun cliënten. Dit sluit uitstekend aan bij de Planetree-visie van Sevagram.

Bezoekadres

St. Anna

De Doom 9
6419 CW Heerlen
T 045 5760720

Sevagram Zorg Thuis

Sevagram Zorg Thuis is actief in het Heuvelland in de aanleunwoningen aanpalend aan de locaties. Cliënten ontvangen van ons die zorg thuis, die het beste bij hun persoonlijke situatie past. Zij ontvangen zo veel mogelijk zorg van een vaste zorgmedewerker vanuit het zorgcentrum.

 

Bezoekadres

Sevagram Zorg Thuis

Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
T 0900 777477

De Regenboog

Parkachtig wonen aan de rand van Heerlen.

Voor wie?
De Regenboog is gespecialiseerd in zorg voor ouderen met een psychische stoornis. Meer specifiek gaat het om geronto-psychiatrische aandoeningen. In totaal zijn er in De Regenboog 62 beschermd wonen plaatsen, die onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente Heerlen vallen.

Binnen Sevagram neemt De Regenboog een bijzondere positie in, omdat het zorgcentrum zorg biedt aan cliënten waarbij psychiatrische en/of psychosociale aandoeningen op de voorgrond staan.

De medewerkers krijgen ondersteuning van betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Tevens wordt nauw samengewerkt met onder andere Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Zodoende kan
De Regenboog gebruikmaken van een groot aanbod aan specialismen op het terrein van zorg aan ouderen.

Waar?
In de wijk Palemig, niet ver van het centrum van Heerlen, ligt De Regenboog. Het zorgcentrum ligt vlakbij een groot aangelegd park met een fraaie vijver. Een bushalte, een huisartsenpraktijk, een apotheek, Heerlen Centrum en diverse winkels liggen op loopafstand.

Woonaanbod
De 62 woningen in het kader van beschermd wonen zijn ruim van opzet. In de WMO staat dat beschermd wonen is bedoeld voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling van deze personen. Behandeling blijft onderdeel van de zorgverzekeringswet. Binnen Sevagram is De Regenboog het enige zorgcentrum dat actief is in het sociaal domein. In de directe omgeving van De Regenboog zijn naast de beschermd wonen plaatsen óók 105 seniorenwoningen voor verschillende doelgroepen. Deze woningen zijn stuk voor stuk mooi gesitueerd rond het zorgcentrum.

Bezoekadres

De Regenboog

Meezenbroekerweg 13
6415 SC Heerlen
T 045 4008777

Plataan

Geriatrisch revalidatiecentrum 

Plataan verwelkomt ouderen, die na een ziekenhuisopname, als gevolg van een ongeval of ziekte, niet direct terug naar huis kunnen. Het innovatieve revalidatiecentrum is in 2017 ingrijpend gerenoveerd en heeft de beschikking over moderne een- en tweepersoonskamers.

Doelstelling
Alles binnen Plataan is er op gericht revalidanten op een verantwoorde manier zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten functioneren. Acht van de tien revalidanten gaan na behandeling weer terug naar huis. Om dat te bereiken zijn specialisten op het gebied van herstel in Plataan dag en nacht in de weer om mensen opnieuw in hun kracht te zetten. Concreet gaat het om zogenaamde multidisciplinaire teams van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en logopedisten.

De geriatrische revalidatiezorg van Plataan is de meest verantwoorde weg naar huis en naar herstel.

Speciale doelgroepen
Plataan richt zich op ouderen die moeten herstellen. De revalidatie bestaat uit een klinisch en een poliklinisch gedeelte. In overleg met de revalidant wordt hiervoor een (flexibel en persoonlijk) behandelplan opgesteld. Plataan heeft op meerdere vlakken expertise. Zowel bij een gebroken heup (collum), een beroerte, hart-, long- en interne problematiek of als mensen van een zware operatie moeten herstellen.

De tijd dat een oudere na een heupbreuk of ander incident meestal naar een verpleeghuis ging, ligt achter ons. De meeste mensen kunnen thuis na revalidatie weer zelfstandig wonen, eventueel met hulp op maat in de thuissituatie. Plataan kan tevens mensen - die naast hun acute aandoening een onderliggend dementieel probleem hebben - helpen bij hun herstel. Alle speciale groepen revalidanten wordt een geheel op hun specifieke situatie afgestemde revalidatie geboden. En dat is uniek in Limburg!

Ná de revalidatie
Een ergotherapeut neemt vóór het ontslag van de revalidant uit Plataan zo nodig een kijkje in de thuissituatie en inventariseert welke hulp daar eventueel nog moet worden ingeschakeld.  Na de revalidatie houdt de zorg van Plataan niet op. Medewerkers helpen graag met revalidatiezorg thuis, met het regelen van thuiszorg en eventuele aanpassingen aan huis. Plataan richt zich tijdens de revalidatie niet alleen tot de revalidant, maar ook tot diens naasten. 

Revalidatie-afdelingen Plataan

Collum Care revalidatie (heupfracturen)
Eén van de bekendste groep patiënten van Plataan, is de groep die na een behandeling bij Zuyderland moet herstellen van een heupfractuur (Collum). Revalidanten worden na hun operatie eerst vier dagen postoperatief in het ziekenhuis behandeld. Vervolgens is er in Plataan een revalidatieperiode van enkele weken. Er wordt ook hier nauw samengewerkt met de medisch specialisten van Zuyderland. Wie meer wil weten, kan hier de brochure lezen.

Electieve revalidatie
Op deze afdeling revalideren cliënten na een knie- of heupoperatie. De afdeling werkt volgens het zorgpad ‘electieve orthopedie’.

Neurologische revalidatie
Hier revalideren cliënten na een hersenbloeding of -infarct. De afdeling werkt volgens het zorgpad “CVA”.

COPD-, cardio- en oncologierevalidatie
Hier revalideren patiënten die eerder waren opgenomen op de afdelingen longziekten-cardiologie-oncologie van Zuyderland. De revalidanten krijgen hier een zorgprogramma op maat. Plataan werkt ook hiervoor nauw samen met de medisch specialist van het ziekenhuis. Er wordt gewerkt volgens het zorgpad COPD/longfibrose.

Oók voor revalidanten die cardio- of oncologische revalidatie nodig hebben, zijn er op maat gesneden zorgprogramma’s. Cardio-revalidanten herstellen van een vaatoperatie, hartaanval of andere aan hart en vaat gerelateerde aandoeningen. Bij oncologie gaat het om revalidanten die herstellen van een operatie, bestraling of chemo.

Poli dagrevalidatie
Behalve revalidatie in het geval van een korte of langere opname, heeft Plataan ook beschikking over een polikliniek dagrevalidatie. Het gaat hier om programma's op maat aansluitend op een opname of voor revalidanten die gewoon thuis of in een zorgcentrum wonen, maar wel regelmatig behandeling nodig hebben. Oók hier wordt net als bij de langere opnames gewerkt met multidisciplinaire teams me specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, verpleegkundigen en verzorgenden.

Open poli
De open poli is bestemd voor revalidanten die doorverwezen zijn door huisarts of specialist.

Bezoekadres

Plataan

Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
T 045 5602702

Piushof

Warmte en kleinschaligheid in een vertrouwde omgeving.

Voor wie?
Piushof is een kleinschalig verpleeghuis in de Heerlense wijk Molenberg dat plek biedt aan 28 cliënten met een chronische somatische aandoening.

Waar?
Piushof ligt vlakbij zorgcentrum De Hollehof op vijftien minuten loopafstand van Heerlen Centrum. Vlakbij Piushof ligt een klein winkelcentrum waar u alle dagelijkse boodschappen kunt kopen. Tevens zijn er goede verbindingen met het openbaar vervoer. Station Heerlen De Kissel ligt bijvoorbeeld op tien minuten loopafstand.

Woonaanbod 
Piushof telt vier kleinschalige groepswoningen die ieder plaats bieden aan zeven cliënten. De woningen beschikken over twee ruime badkamers en een luxe keuken met aansluitend een grote, gezellige gezamenlijke huiskamer met tuinkamer. Tevens hebben de woningen een dakterras waar cliënten - indien het weer dit toelaat - lekker kunnen zitten. Cliënten kunnen hun slaapkamer, die een wastafel heeft,  gedeeltelijk naar eigen smaak inrichten.

Bezoekadres

Piushof

Joost van Vondelstraat 101, 103, 105, 107
6416 AR Heerlen
T 045 5506710

Panhuys

Wonen in het groene Hulsberg.

Voor wie? 
Zorgcentrum Panhuys verwelkomt ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het gaat om 98 woningen in totaal: 85 éénpersoonskamers, zeven tweepersoonskamers en zes rolstoeltoegankelijke éénpersoonskamers.

Rond Panhuys liggen 42 seniorenwoningen van Sevagram, Panhuyshof en Panhuys, en 32 seniorenwoningen van Woningstichting Nuth.

Waar?
Panhuys ligt op een paar honderd meter van het winkelgebied in Hulsberg. Het dorp zelf, dat onderdeel uitmaakt van de gemeente Nuth, ligt in een parkachtige, landelijke omgeving.

Woonaanbod
Het zorgcentrum telt in totaal 105 verzorgingshuisplaatsen. Panhuys stamt weliswaar uit 1971, maar is aangepast aan de eisen van deze tijd. De woningen zijn stuk voor stuk ruim van opzet. In Panhuys is ook een kamer voor kortdurende opname (KDO) beschikbaar. Hierin kunnen senioren tijdelijk wonen, bijvoorbeeld als de mantelzorger met vakantie is of wanneer iemand herstellende is van een (ingrijpende) operatie.

 

Bezoekadres

Panhuys

Panhuys 1
6336 AH Hulsberg
T 045 4051777

Oranjehof

Plezierig wonen in een ultramoderne omgeving.

Wie?
Oranjehof bestaat uit een kleinschalige verpleeghuisafdeling en 69 woonzorgappartementen, die volledig rolstoeltoegankelijk zijn. De verpleeghuisafdeling is op de begane grond en richt zich op mensen met een indicatie voor psycho-geriatrie (dementie). De cliënten zijn mensen voor wie het wonen in een kleine groep duidelijk meerwaarde heeft.  

Waar?
Het moderne zorgcentrum ligt in het Heerlense stadsdeel Heerlerbaan. Net als de andere Sevagram-locaties gaat in Oranjehof alle aandacht uit naar merkbaar betere mensgerichte zorg. Hierbij vindt Sevagram het belangrijk dat haar cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden.

Betrokken medewerkers en vrijwilligers hebben oprechte aandacht voor cliënten en hun familie. Dit sluit perfect aan bij de Planetree-visie.

Woonzorgappartementen
De 69 woonzorgappartementen (waarvan drie tweepersoonsappartementen) zijn gesitueerd op de eerste en tweede etage. Alle appartementen beschikken over een woonkamer met keukenblok, een slaapkamer en een badkamer met douche en wastafel. Op iedere afdeling zijn twee gezamenlijke huiskamers, waar regelmatig activiteiten plaatsvinden.

Kleinschalige verpleeghuisafdeling
De verpleeghuisafdeling bestaat uit kleinschalige woningen voor cliënten met een indicatie voor een psycho-geriatrie (dementie). Elke kamer beschikt over een zit/slaapkamer en een badkamer met douche, wastafel en toilet. Inrichting geschiedt zoveel mogelijk met eigen meubels en herkenbare spulletjes. Eind 2017 komt er een uitbreiding met tien extra kamers.

Kleinschalig wonen in Oranjehof betekent dat cliënten, medewerkers en vrijwilligers samen één huishouden runnen met de nadruk op veilig wonen, huiselijkheid en welzijn. De daginvulling, waarbij de eigen wensen van de cliënt voorop staan, is volledig afgestemd op diens dagritme. Mantelzorgers en vrijwilligers leveren een wezenlijke bijdrage aan het huishouden. Er is sprake van een huiselijke situatie met veel contact met anderen maar ook een hoge mate van privacy. Geheel in lijn met de visie van Sevagram ligt bij de kleinschalige zorg de nadruk op het ‘kunnen’ en ‘willen’ van de cliënten en niet op hun beperkingen.

Bezoekadres

Oranjehof

Vullingsweg 54
6418 HT Heerlen
T 045 7630000

Oosterbeemd

Gezellig wonen in een sprookjesachtige omgeving.

Voor wie?
Zorgcentrum Oosterbeemd in Valkenburg aan de Geul verwelkomt ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het zorgcentrum heeft zowel verzorgingshuis- als verpleeghuisplaatsen. Vlakbij Oosterbeemd liggen seniorenappartementen: Oosterbeemd Residence en Oosterbeemd woningen.

Waar?
Oosterbeemd ligt in een fraaie, landelijke omgeving, op een steenworp afstand van het gezellige centrum van Valkenburg aan de Geul. De achterkant van het gebouw grenst aan het Geulpark, dat wordt omringd door weilanden en zacht glooiende heuvels. Er ligt zelfs een heus sprookjesbos. Kortom: een schitterend gebied om te wandelen of anderszins te recreëren.

Woonaanbod
Het zorgcentrum, dat is uitgerust met tal van eigentijdse voorzieningen, biedt met haar 102 kamers huisvesting aan 102 cliënten, verdeeld over drie verdiepingen. De verhouding tussen verpleeghuis- en verzorgingsplaatsen verandert jaarlijks. Op elke etage ligt een aantal comfortabele kamers van waaruit u een prachtig zicht op de landelijke omgeving heeft. De woningen bestaan uit een ruime woon/slaapkamer met keukentje en een badkamer met wastafel, toilet en doucheruimte.
Zestig vrijwilligers assisteren en begeleiden onze medewerkers bij de merkbaar betere mensgerichte zorg, die aansluit bij de Planetree-visie.

Bezoekadres

Oosterbeemd

Weth. Paulssenlaan 8
6301 ZZ Valkenburg a/d Geul
T 043 6098400

Elfershof

Voor wie?
Elfershof in Heerlen is met haar vier groepswoningen voor ouderen met een verpleeghuisindicatie het allereerste kleinschalige zorgcentrum van Sevagram. In deze groepswoningen wonen veelal ouderen met psychiatrische problematiek, voor wie het wonen in een kleine groep duidelijk  meerwaarde heeft.

Naast de groepswoningen heeft Sevagram in dit gebouw vijftien seniorenwoningen, in principe bedoeld voor ouderen met een beperking, waardoor deze ouderen bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk zijn. Maar ook jongeren met een lichamelijke beperking zijn hier van harte welkom.

De woningen zijn van alle gemakken voorzien. Alle ruimtes, ook toilet en badkamer, zijn rolstoel- en rollatortoegankelijk. Het  balkon biedt een riant uitzicht op Heerlen en omgeving. De ruime galerijen kijken uit op een sfeervol binnenhofje, waar het bij mooi weer goed toeven is. Klik hier voor meer informatie over Verzorgd wonen in Elfershof.

Waar? 
Het zorgcentrum ligt in een rustige, kindvriendelijke woonwijk met veel groenpartijen en bomen, op vijfhonderd meter van het centrum van Heerlen. Het moderne gebouw valt op door zijn eigenzinnige en speelse architectuur.

Woonaanbod
Elfershof telt in totaal zeven verdiepingen. De locatie is extra bijzonder dankzij de vier groepswoningen op de eerste en de tweede verdieping, waar mensen met een verpleeghuisindicatie van harte welkom zijn. De woningen zijn per verdieping met elkaar verbonden. Er zijn twee groepswoningen met zes éénpersoonskamers en twee met zeven éénpersoonskamers. Elke woning beschikt over een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. De vier groepswoningen beschikken over een groot gemeenschappelijk terras, gelegen op de eerste verdieping.

Er is sprake van een huiselijke situatie, waarin er voortdurend contact met anderen is. Tegelijkertijd kunnen cliënten natuurlijk rekenen op de nodige privacy. Geheel in lijn met de Planetree-visie van Sevagram ligt bij deze liefdevolle, kleinschalige zorg de nadruk op het ‘kunnen’ en ‘willen’ van de cliënten.

Bezoekadres

Elfershof

LTM-weg 125-129
6412 BS Heerlen
T 045 5615710

Ter Eyck

Gezellig wonen in woonwijk Heerlerheide.

Voor wie?
Ter Eyck is een nieuw, modern zorgcentrum in Heerlerheide dat ouderen verwelkomt in fraaie woonzorgappartementen. Tevens is er een kleinschalige verpleeghuisafdeling voor ouderen die 24-uurszorg nodig hebben.

Waar?
Zorgcentrum Ter Eyck is een nieuw en bovenal gezellig zorgcentrum met eigen parkeergarage, gelegen in een grote nieuwbouwwijk in Heerlerheide en op loopafstand van het nieuwe winkelcentrum en de markt. De supermarkt is via een interne loopbrug bereikbaar. Vanuit Heerlerheide zijn er uitstekende busverbindingen naar Heerlen Centrum.

Woonaanbod
Het moderne centrum dat mensgerichte zorg biedt, bestaat uit een kleinschalige verpleegunit voor 34 cliënten en woonzorgappartementen voor 82 bewoners. Verder beschikt Ter Eyck over 28 seniorenwoningen.

De verpleegafdeling bestaat uit vier woningen voor zes cliënten en één woning voor tien cliënten. Kleinschalig wonen betekent dat cliënten en medewerkers samen een huishouden runnen. Hierbij ligt de nadruk op wonen, huiselijkheid en welzijn. De invulling van de dagen is volledig  afgestemd op het dagritme van de cliënten. Mantelzorgers en vrijwilligers leveren een wezenlijke bijdrage aan het huishouden. 

De woningen liggen voor het merendeel op de eerste en tweede etage en beschikken over een woonkamer met keukenblokje, een gedeeltelijk afgeschermde slaapkamer en een badkamer met douche en WC. 

Bezoekadres

Ter Eyck

Keekstraat 3
6413 HN Heerlen
T 045 7518000

Fonterhof

Kleinschalig zorgcentrum in heuvelrijke omgeving.

Voor wie?
Fonterhof is een kleinschalig zorgcentrum met 62 woningen voor ouderen.

Waar?
Het zorgcentrum ligt tegenover de basisschool in de rustige dorpskern van Berg en Terblijt (gemeente Valkenburg aan de Geul) en is gesitueerd in de prachtige, heuvelrijke omgeving tussen Heerlen en Maastricht. Beide steden zijn van hieruit goed bereikbaar. In de directe omgeving van Fonterhof is voldoende parkeergelegenheid. Het winkelcentrum, de kerk, het postkantoor en de bank liggen op loopafstand. Datzelfde geldt voor het gezondheidscentrum, waar onder meer een huisarts is gevestigd.

Woonaanbod
Fonterhof beschikt over 59 éénpersoons- en drie speciale echtparenkamers. De kamers zijn verdeeld over de begane grond en twee verdiepingen, die met een van de liften gemakkelijk bereikbaar zijn.

Op de begane grond bevinden zich verder de receptie, een activiteitenruimte, de gezellige Gasterie, een stilteruimte, een therapieruimte, een kleine winkel en de kapper. Zowel op de eerste als de tweede verdieping zijn een huiskamer en een zusterpost.

Bezoekadres

Fonterhof

Valkenburgerstraat 114
6325 BR Berg en Terblijt
T 043 6088100

De Hollehof

Gezellig wonen in het kloppend hart van Heerlen.

Voor wie?
De Hollehof is een gezellig zorgcentrum in de Heerlense wijk Molenberg. Er zijn zowel verzorgingshuis- als verpleeghuisplaatsen. Tevens is er een hospice (Hospice Molenberg) voor zes gasten in hun laatste levensfase.

Waar?
De Hollehof ligt ongeveer op een kwartier lopen van het Heerlens centrum. Het nabijgelegen Aambos biedt alle mogelijkheden om te wandelen in het groen, ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. De busverbindingen naar andere delen van de stad, maar ook naar Kerkrade, zijn uitstekend. Vanwege het nieuwe treinstation De Kissel is er nu ook een treinverbinding.

Woonaanbod
De Hollehof heeft in totaal 62 plaatsen, waarvan 56 verpleeghuis- en verzorgingshuisplaatsen en zes plaatsen in een hospice voor terminale palliatieve zorg. De eenpersoonskamers zijn rolstoeltoegankelijk, voorzien van een keukenblok, eigen douche en toilet.

Hospice Molenberg
Ons sfeervol ingericht hospice biedt specialistische zorg aan zes cliënten in de laatste levensfase. Bij deze zogeheten palliatieve zorg is alle zorg gericht op de gast en zijn naasten, waarbij optimale begeleiding en mensgerichte zorg in de laatste levensfase op de voorgrond staan. De zorg wordt gerealiseerd door een vakkundig, gemotiveerd en betrokken team, waarvan de specialist ouderengeneeskunde de hoofdbehandelaar is (eventueel in samenwerking met de huisarts van de cliënt). Klik hier voor de folder van Hospice Molenberg.

Bezoekadres

De Hollehof

Voskuilenweg 48
6416 AL Heerlen
T 045 4008555

Dr. Ackenshuis

Wonen in het kloppend hart van het Heuvelland.

Voor wie?
Zorgcentrum Dr. Ackenshuis in Gulpen verwelkomt ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Naast het zorgcentrum liggen Verpleeghuis De Hazelhof en seniorenwoningen Gulperhof die door vb&t Verhuurmakelaars worden verhuurd. Cliënten van De Hazelhof en huurders van de seniorenwoningen kunnen gebruikmaken van alle faciliteiten die Dr. Ackenshuis biedt.

Waar?
Dr. Ackenshuis ligt pal aan de Rijksweg in Gulpen, de doorgaande weg die van Maastricht naar Aken leidt. Gulpen heeft een regionale functie en daardoor een hoog voorzieningenniveau. Zo beschikt het dorp, dat onderdeel is van de gemeente Gulpen-Wittem, over een eigentijds winkelcentrum. Daarnaast heeft het een belangrijk busstation met goede verbindingen naar de meeste plekken in Zuid-Limburg. Vanuit het moderne zorgcentrum kijkt u uit op de Gulpenerberg en het prachtige kasteel Neubourg uit de 17e eeuw.

Woonaanbod
Dr. Ackenshuis heeft in totaal 122 plaatsen: 60 verpleeghuisplaatsen, 61 woonzorgplaatsen en één logeerkamer.
In 2016 is de sfeervolle woning ‘Groenendaal’ - die een mooie en toegankelijke binnentuin heeft - met tien extra verpleeghuisbedden voor cliënten met dementie gerealiseerd. Hier worden cliënten in een huiselijke omgeving liefdevol verzorgd, ondersteund en geactiveerd.

Bezoekadres

Dr. Ackenshuis

Oude Maastrichterweg 21
6271 EA Gulpen
T 043 6315100

Langedael

Rust en luxe in een parkachtige omgeving.

Voor wie?
Zorgcentrum Langedael verwelkomt ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en biedt zowel verzorgingsghuis- als verpleeghuisplaatsen.

Waar?
Op loopafstand van het historische centrum van Vaals ligt zorgcentrum Langedael. Het zorgcomplex is buitengewoon fraai gelegen: naast Hotel Kasteel Bloemendal en net buiten de drukte van het toeristische grensstadje dat in heel Nederland bekendheid geniet vanwege het Drielandenpunt op de Vaalserberg. Langedael sluit aan op een stadspark met een kloosterkerkhof en een vijver. Vanuit Vaals zijn er uitstekende busverbindingen naar onder andere Aken, Luik, Maastricht en Heerlen.

Woonaanbod
Langedael heeft in totaal 76 verzorgingshuis- en 78 verpleeghuisplaatsen. Het gaat om ruime één-
en tweepersoonskamers met tal van moderne voorzieningen. Rond het zorgcentrum liggen
58 seniorenwoningen (D'r Mitter) van Woningstichting Vaals.

In Langedael is één appartement voor kortdurende opname. Hier kunnen senioren tijdelijk wonen voor bijvoorbeeld herstel na een ziekenhuisopname of tijdens een periode van afwezigheid van partner of mantelzorger.

Bezoekadres

Langedael

Bloemendalstraat 148
6291 CM Vaals
T 043 3089999

Molenpark

Zorg op maat in een huiselijke en veilige omgeving.

Voor wie?
Molenpark is een verpleeghuis voor ouderen met dementie, die voortdurend toezicht en zorg nodig hebben. Het verpleeghuis biedt hen kleinschalige, mensgerichte zorg in een huiselijke en veilige omgeving en kenmerkt zich door maximale vrijheid; cliënten kunnen intern gaan en staan waar ze willen. Medewerkers stimuleren cliënten om alle activiteiten die nog zelf kunnen ondernemen, zoveel mogelijk zelf te doen. Onze gepassioneerde medewerkers, familie en enthousiaste vrijwilligers werken samen om onze cliënten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden.

Waar?
Molenpark ligt aan de Henri Dunantstraat 3 in Heerlen vlakbij ziekenhuis Zuyderland. Het Heerlens centrum is makkelijk met de bus te bereiken. In de directe omgeving ligt veel groen en kunnen mooie wandelingen worden gemaakt.

Woonaanbod
Verpleeghuis Molenpark kiest bewust voor kleinschalig wonen. Het verpleeghuis biedt mogelijkheid tot wonen voor 107 cliënten in kleinschalige woongroepen, die elk bestaan uit tien tot elf cliënten. Iedere woning heeft een eigen voordeur en beschikt over zes éénpersoonskamers en twee kamers voor twee personen. Het prachtige park dat Molenpark omringt, is toegankelijk voor cliënten, familie en mantelzorgers.

Molenpark heeft een belevingstuin: D'r Gaard. Deze tuin, die de zintuigen op een positieve manier prikkelt, is speciaal voor mensen met dementie. Daarnaas beschikt Molenpark over een  innovatieve beweegtuin, die uniek is in Nederland. Klik hier voor een mooi filmpje over de beweegtuin. In Molenpark staat de cliënt daadwerkelijk centraal. Medewerkers en directie vinden het buitengewoon belangrijk dat cliënten en hun familie zich bij ons thuis voelen. Door de grote wandelgangen heeft het verpleeghuis de uitstraling van een gezellig dorpsplein.

Moderne leerafdeling
Om de kwaliteit van zorg te blijven garanderen, heeft het verpleeghuis een praktijk-leerafdeling waar leerlingen van Zuyd Hogeschool, Arcus College en andere scholen de geleerde theorie in de praktijk kunnen toepassen. Een unieke leermethode, die goed werkt voor studenten én cliënten.

Bezoekadres

Molenpark

Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen
T 045 5602702

Geerlingshospice

Geerlingshospice biedt een liefdevol thuis voor ernstig zieke mensen, zodra verzorgen in hun eigen vertrouwde omgeving niet (meer) mogelijk is. In een warme, sfeervolle en huiselijke omgeving ontvangen onze gasten 24 uur per dag  mensgerichte zorg door gepassioneerde medewerkers met ondersteuning van speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers ; desgewenst met hulp van hun partner en/of familie.

Gastvrijheid, respect, veiligheid en aandacht voor de eigen regie van de gast en zijn familie zijn voor medewerkers en vrijwilligers de belangrijkste kenmerken. Zij zorgen ervoor dat optimale aandacht voor de kwaliteit van leven van onze gasten steeds het uitgangspunt van hun zorgverlening is.

Op 13 februari heeft Geerlingshospice het felbegeerde internationale Planetree-label ontvangen. Dit als blijk van waardering voor haar uitstekende mensgerichte zorg.

Bezoekadres

Geerlingshospice

Oosterbeemd 24A
6301 ZL Valkenburg a/d Geul
T 043 609 8551

Hospice Martinus

Hospice Martinus te Mechelen biedt een liefdevol thuis voor ernstig zieke mensen, zodra verzorgen in hun eigen vertrouwde omgeving niet (meer) mogelijk is. In een warme, sfeervolle en huiselijke omgeving ontvangen onze gasten 24 uur per dag  mensgerichte zorg door gepassioneerde medewerkers met ondersteuning van speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers; desgewenst met hulp van hun partner en/of familie.

Gastvrijheid, respect, betrokkenheid, gepassioneerdheid, eigen regie van de gasten en familie zijn voor onze medewerkers en vrijwilligers de belangrijkste waarden. De gast en zijn familie staan in hospice Martinus daadwerkelijk centraal.

Op 13 februari heeft Geerlingshospice het felbegeerde internationale Planetree-label ontvangen. Dit als blijk van waardering voor haar uitstekende mensgerichte zorg.

Bezoekadres

Hospice Martinus

Heerenhofweg 7
6281 AR Mechelen
T 043 455 3255

De Hazelhof

Kleinschalig wonen in een omgeving waar veel rust is

Voor wie?
Wonen in De Hazelhof betekent kleinschalig wonen in een gepecialiseerd verpleeghuis in een rustieke omgeving. De groepswoning biedt plaats aan maximaal tien cliënten met het syndroom van Korsakov. Dit is een niet-aangeboren vorm van hersenletsel, waarbij een gedeelte van de hersenen is aangetast. Oorzaak is meestal overmatig alcoholgebruik in combinatie met een tekort aan vitamine B1. Door deze beschadiging kampen cliënten met cognitieve stoornissen en gedragsproblemen. Daarom is in De Hazelhof alcoholgebruik niet toegestaan.

Waar?
Het kleinschalige verpleeghuis is landelijk gelegen in Gulpen en maakt deel uit van zorgcentrum Dr. Ackenshuis, waar het direct naast ligt. De Hazelhof straalt opmerkelijk veel rust uit.

Woonaanbod
In De Hazelhof heeft elke cliënt een eigentijdse kamer. Er is een gezamenlijke woonkamer met keuken. Cliënten hebben dagelijks toegang tot de grote mooie omsloten tuin van De Hazelhof. Op de eerste verdieping van De Hazelhof is een unieke groepswoning gerealiseerd.

Naast mensgerichte zorg is een gezellig woongenot in De Hazelhof een belangrijk uitgangspunt. Het meebrengen van eigen spullen en een paar kleine meubels is dan ook geen enkel probleem. Het groepswonen en de activiteiten met andere cliënten, zorgen er voor dat een cliënt voldoende sociale contacten heeft. Eén van de belangrijkste kenmerken van kleinschaligheid is het gezamenlijk voeren van het huishouden.

Bezoekadres

De Hazelhof

Oude Maastrichterweg 11
6271 EA Gulpen
T 043 631 5100

Organisatie

Organisatie

Sevagram

werkveld

Ouderenzorg

Thuiszorg


Locaties


Vacatures binnen deze organisatie


Hoofdadres

Sevagram
Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen

T 045 5602802
www.sevagram.nl


Onderdeel van

Sevagram


Deel deze pagina