Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Mondriaan

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid Limburg met meer dan vijftig locaties. Samen staan wij garant voor een stevig netwerk op het gebied van geestelijke gezondheid, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Mondriaan wil mensen met (ernstige) psychische of psychiatrische problemen een zo normaal mogelijk leven laten leiden, met een hanteerbaar perspectief op de werkelijkheid.

Mondriaan staat voor dé organisatie waar kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische problemen én mensen met een verslavingsproblematiek terecht kunnen voor hulp.

 

Bezoekadres

Mondriaan

John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 045 5736262

Mondriaan, Services

Mondriaan Services is een resultaatverantwoordelijke eenheid die tot taak heeft producten en diensten te leveren aan in- en externe klanten. Dit gebeurt op basis van een dienstverleningsovereenkomst.

Onder interne klanten verstaan we de divisies die zorg/behandeling en begeleiding verlenen aan cliënten, patiënten en bewoners.

Mondriaan Services bestaat uit zes clusters:

  • Administratie, Planning en Control
  • Consultancy
  • Facilities
  • Informatie & Communicatietechnologie
  • Personeel & Opleidingen
  • Vastgoed & Nieuwbouw

Mondriaan Services wordt aangestuurd door een directeur. De verschillende clusters worden aangestuurd door managers en de werkprocessen door procesmanagers.

Voor meer informatie over Mondriaan in het algemeen en Mondriaan Services in het bijzonder ga naar www.mondriaan.eu

Bezoekadres

Mondriaan, Services

John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 045 5736436

Mondriaan, Kinderen en Jeugdigen

Instelling voor tweede - en derdelijns kinder- en jeugdpsychiatrie in Limburg. Wij bieden preventie, diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen, tussen 0 en 18 jaar, met ernstige psychiatrische, orthopsychiatrische problemen (psychiatrische problemen in combinatie met gedragsproblemen en jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie), en jongeren met afhankelijkheidsproblematiek (drugs, alcohol, medicijnen, gamen).

Functies:

• Ambulante en poliklinische behandeling

• Klinische behandeling

• Deeltijdbehandeling

• Nazorg

Onze visie

"Kinderen en jeugdigen zijn de toekomst van onze samenleving maar tegelijkertijd ook een kwetsbare groep binnen onze maatschappij. Wij zien het als een voorrecht te investeren in de geestelijke gezondheid van kinderen en jeugdigen en bieden hen perspectief op een andere toekomst met optimale ontwikkel- en opleidingskansen". 

Onze missie
 

Met passie, bevlogenheid, kennis en expertise vervullen wij deze opdracht. Dit doen we samen met het kind/de jeugdige en degenen die zorg voor hen dragen. Wij zoeken naar een passend antwoord op iedere hulpvraag, waarbij we ruimte laten voor autonomie en eigen verantwoordelijkheid van het kind/de jeugdige. Hierbij bewaken we de samenhang tussen alle levensgebieden die we tevens integreren in de behandeling. 

Wij willen samenwerken met partners in de ketenzorg, zoals onder andere instellingen die zich bezighouden met de gezondheid en het welzijn van kinderen en jeugdigen. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dezelfde doelgroep nodigen we partners van harte uit tot samenwerking. Samen maken we de keten sluitend, vullen we elkaar aan en versterken we elkaar, ten bate van het kind, de jeugdige en diens systeem. 

Wij bieden medewerkers een stimulerende en dynamische werk- en leeromgeving. Onze professionals kenmerken zich door een sterke wil om zichzelf continue te ontwikkelen en te verbeteren. 
Door middel van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en onderhoud van onze expertise én door gebruik te maken van evidence based, dan wel best-practice methodieken, werken wij voortdurend aan innovatie, verbetering en verfijning van onze deskundigheid en de behandeling van de kinderen en jongeren."

Locaties in Heerlen, Maastricht en Roermond

Locatie Mariënwaard
Mariënwaard 55
6222 AM Maastricht

Locatie Wickraderheem
Kloosterkensweg 8
6419 PJ Heerlen

Locatie Herten
Hoogstraat 8
6049 BP Herten‎/Roermond

Contact:

T 045 - 573 61 50 

F 045 - 573 61 46
secretariaat.kj@mondriaan.eu

http://www.mondriaankindenjeugd.nl/

 

 

Bezoekadres

Mondriaan, Kinderen en Jeugdigen

John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 045 5736262

Mondriaan, Ouderen

De divisie Ouderen verleent hulp aan mensen van 65 jaar en ouder met psychische en/of psychiatrische problemen. Voorbeelden zijn: depressiviteit, angsten, fobieën, ernstige vergeetachtigheid, spanningsklachten, onrust of verwardheid.

De divisie geeft ook advies en ondersteuning aan hun familileden of andere zorgverleners. Daarnaast heeft de divisie een preventieve taak op het terrein van de GGZ voor ouderen. Eveneens levert zij vanuit de AWBZ dienstverlenende producten aan andere professionals en instellingen op het gebied van de gezondheidszorg voor ouderen. Denk daarbij aan: consultatie, advies en les- en trainingsprogrammas.

De divisie Ouderen biedt de hulp aan vanuit de locaties Heerlen en Maastricht. Al naar gelang de hulpvraag van de cliënt wordt die hulp/behandeling aangeboden die op dat moment nodig is. Ook de vorm wordt aangepast aan de behoefte: ambulant, klinisch, poliklinisch, dagbehandeling of dagbesteding. De cliënt wordt tijdens de totale behandeling en/of verblijf begeleid door een vaste begeleider (de behandelaar).

Voor meer informatie over de divisie Ouderen ga naar www.mondriaan.eu

Locatie Heerlen:

Divisie Ouderen

Ambulante en klinische zorg
John F. Kennedylaan 301

6419 XZ Heerlen

T 045 - 573 63 63
F 045 - 573 64 00 

Locatie Maastricht: 

Divisie Ouderen

Poliklinische en klinische zorg

Vijverdalseweg 1

6226 NB Maastricht

T 043 - 368 54 19

F 043 - 368 54 99

 

Locatie Landgraaf:

Divisie Ouderen

Beschermd Wonen Dormigveld
6371 LZ Landgraaf
T 045 - 533 84 10
F 045 - 533 84 19

Bezoekadres

Mondriaan, Ouderen

John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 045 5736262

Mondriaan, Verslavingszorg

De divisie Verslavingszorg verleent gedifferentieerde hulp aan mensen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs, medicijnen en/of gokken. Het doel is de afhankelijkheid te doorbreken en een zelfstandig leven zonder gebruik van middelen en/of gokken op te bouwen.

De hulpvraag van de cliënt staat centraal en vormt het uitgangspunt van de hulpverlening, die zowel ambulant, poliklinisch als klinisch kan plaatsvinden. Ook kan de hulpverlening begeleid wonen omvatten. Tevens biedt Mondriaan forensisch psychiatrische zorg. Er is een afdeling Verslavingspreventie en Verslavingsreclassering.

Voor meer informatie over de divisie Verslavingszorg ga naar www.mondriaan.eu


De divisie Verslavingszorg biedt hulp vanuit de locaties Heerlen, Maastricht en Sittard.

Directie en staf, Welland, John F. Kennedylaan 305, Heerlen.

Ambulante Verslavingszorg OZL, Valkenburgerweg 17, Heerlen.

Ambulante Verslavingszorg WM, Rijksweg Zuid 27, Sittard. 
Ambulante Verslavingszorg Maastricht, Vijverdalseweg 1, Maastricht. 
Ambulante Zorg, medische Zorg en begeleiding heroïne- en methadonbehandeling, Gerardusweg 30, Maastricht en Valkenburgerweg 17, Heerlen.

Opvang en Advies Centrum Maastricht, St. Hubertuslaan 4-6, Maastricht.

Justitiële Verslavingszorg, Vijverweg 28, Sittard
Preventie Team, Vijverweg 28, Sittard.

 

 

Bezoekadres

Mondriaan, Verslavingszorg

John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 045 5736262

Mondriaan, Volwassenen

Bij de divisie Volwassenen maken we een onderscheid tussen: Specifieke Zorg en Integrale Zorg. De divisie Specifieke Zorg voert de negen zorgprogrammas uit van PsyQ.

PsyQ is een vernieuwend zorgconcept voor de 2e lijns GGZ. PsyQ biedt negen behandelprogrammas op het gebied van depressie, angststoornissen, psychotrauma, eetstoornissen, seksuologie, somatiek & psyche, persoonlijkheidsproblematiek, relatie & psyche en ADHD bij volwassenen.

Binnen de behandelprogrammas worden patiënten ‘state of the art behandeld. Dat wil zeggen dat zij de beste behandelingen krijgen die bekend zijn voor de aandoening waarvoor zij hulp zoeken (evidence based). Daarnaast worden deze behandelingen aangeboden volgens een serviceconcept dat gebaseerd is op de drie merkwaarden van PsyQ: optimistisch, specialistisch en toegankelijk.

Een algemene omschrijving van de zorgprogrammas en aanvullende informatie vindt u op www.PsyQ.nl

PsyQ werkt vanuit:

Heerlen; locatie John F. Kennedylaan. 

Maastricht; locatie Vijverdalseweg.

Integrale Zorg

De divisie Integrale Zorg biedt hulp aan mensen ouder dan 18 jaar. De hulp/behan-deling/zorg die Integrale Zorg biedt, neemt vaak langere tijd in beslag of is blijvend. Dit houdt verband met het psychiatrisch ziektebeeld (merendeels psychotische stoornissen). Deze stoornis is zo complex dat vaak op meerdere levensgebieden problemen ontstaan. Denk aan wonen, werken, inkomen, sociale relaties enz.

De hulp die Mondriaan biedt is gebaseerd op gelijkwaardigheid, veiligheid, respect, openheid en professionaliteit en wordt afgestemd op de individuele problemen en wensen van de cliënt.

Mondriaan kent diverse behandel- en begeleidingsvormen waaronder poliklinische begeleiding, opname, rehabilitatie, activiteitenbemiddeling, dagbesteding, ambulante begeleiding via wijkteams, (beschermende) woonvormen.

De divisie Integrale Zog biedt deze hulp aan vanuit meedere locaties verspreid in de regio Zuid Limburg. Onder andere in Heerlen, Kerkrade, Nuth, Brunssum en Maastricht.

Voor meer informatie over de divisie Specifieke en Integrale Zorg én de zorgprogrammas ga naar www.mondriaan.eu

Ligging en bereikbaarheid
Locatie John F. Kennedylaan 301, Heerlen. 
Locatie Meezenbroekerweg 1, Heerlen. 
Acti, John F. Kennedylaan 301, Heerlen. 
Hostel, Koestraat 2, Hoensbroek. 
Welrade, J.F. Kennedylaan 305, Heerlen.

Locatie Maastricht, Vijverdalseweg 1, Maastricht.

Ambulante woonbegeleiding, Groene Boord 21, Heerlen.

Beschermde Woonvorm: Aambos, Putgraaf 252, Heerlen. 
Beschermde Woonvorm: Caumerbeek, Fossielenerf 264, Heerlen. 
Beschermde Woonvorm: De Hofpoel, W. Alexanderstraat 5, Brunssum.

Beschermde Woonvorm: Elfmorgen, Elfmorgenstraat 42, Heerlen.

Beschermde Woonvorm: Herle, Gasthuisstraat 26, Heerlen. 
Beschermde Woonvorm: Schandelen, Mangostraat 45B, Heerlen. 
Beschermde Woonvorm: Spekheide, Jeruzalemhof 3, Kerkrade. 
Beschermde Woonvorm: Tervoorst, Valkenburgerweg 22, Nuth.

Op de locatie Maastricht zijn de Beschermde Woonvormen ondergebracht bij de RIBW Maastricht en Heuvelland.

Centraal bureau, Meezenbroekerweg 1, Heerlen.

De Brök, Laanderstraat 47-49, Heerlen.


OC Brunssum, Prins Hendriklaan 90, Brunssum.
OC Heerlen, Laanderstraat 51, Heerlen.
OC Kerkrade, Heerlenersteenweg 1a, Kerkrade.

OC Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen.

Rehabilitatiecentrum, Groene Boord 21, Heerlen.

Trajectbegeleiding Vrije Tijd en Arbeid, Groene Boord 21, Heerlen.

 

 

Bezoekadres

Mondriaan, Volwassenen

John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 045 5736262

Psyq

PsyQ is een vernieuwend zorgconcept op het gebied van de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. PsyQ biedt gespecialiseerde behandeling van de negen meest voorkomende psychische klachten (zowel enkelvoudige als meervoudige complexe problematiek).

Ons zorgaanbod hebben wij ondergebracht in negen behandelprogrammas: ADHD bij volwassenen, Angststoornissen, Depressie, Eetstoornissen & Obesitas, Persoonlijkheidsproblematiek, Psychotrauma, Seksuologie, Relatie & Psyche en Somatiek & Psyche.

Centraal in onze visie staan patiëntenparticipatie, evidence based werken, effectmeting, continue ontwikkeling van de medewerker en een leidende rol van de professional. We werken vanuit een multidisciplinair team en hechten veel waarde aan het uitwisselen van kennis en ervaring door zorgprofessionals. Onze kernwaarden en daarmee ook onze werkcultuur zijn Optimisme, Toegankelijkheid en Specialisme.

PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ organisaties, waaronder Mondriaan en RiaggZuid. Het zorgaanbod van PsyQ wordt momenteel in 17 Nederlandse steden aangeboden.

Bezoekadres

Psyq

John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 045 5736972

Weijerode - Mondriaan Ouderen

Polikliniek, dagbehandeling, kliniek en ambulante kantoren van Mondriaan Ouderen.

Bezoekadres

Weijerode - Mondriaan Ouderen

Kloosterkensweg 10
6419 PJ Heerlen
T 088 - 506 63 63

Organisatie

Organisatie

Mondriaan

werkveld

Geestelijke gezondheidszorg


Locaties


Vacatures binnen deze organisatie


Hoofdadres

Mondriaan
Postbus 4436
6401 CX Heerlen

T 045 5736262
www.mondriaan.eu


Onderdeel van

Mondriaan


Deel deze pagina