Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Koraal

Bij Koraal werken we voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Wij bieden zowel zorg als onderwijs en arbeid. Dit integrale aanbod is uniek. Het stelt ons in staat om cliënten en leerlingen altijd die ondersteuning te bieden die zij op een bepaald moment in hun leven nodig hebben. We doen dat gedeeltelijk vanuit onze eigen scholen en instellingen en gedeeltelijk aangevuld door samen te werken met onze ketenpartners.

 
Koraal heeft veel kennis en expertise in huis als het gaat om complexe zorg- en ondersteuningsvragen. Deze expertise hebben we gebundeld in ons Expertise Centrum, waardoor deze voor iedereen toegankelijk wordt: binnen Koraal én daarbuiten. Ook dat verstaan wij onder samenwerken: we delen onze kennis, zodat cliënten en leerlingen waar ook in Nederland er beter van worden. Wij zijn actief op de terreinen jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie.

Bezoekadres

Koraal

Valkstraat 14
6135 GC Sittard
T 046 4775252

Wij hebben onze dienstverlening regionaal ingericht. Aansluitend op de regio-indeling die gemeenten hanteren, hebben wij onze organisatie ingedeeld in zes regio’s in Limburg en Noord-Brabant en een landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal is gebundeld. Dat stelt ons nog meer in staat mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag breed, integraal en vanuit één regionaal aanspreekpunt te ondersteunen.

In elke regio biedt Koraal een compleet pakket ondersteuning. Cliënten en leerlingen hebben dankzij deze werkwijze één aanspreekpunt voor hun vragen op het gebied van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Veel vragen kunnen we bij Koraal zelf beantwoorden. Voor expertise die wij niet in eigen huis hebben, werken we samen met onze partners in het veld.

Werken bij Koraal
Op www.werkenbijkoraal.nl bieden we je een overzicht van alle vacatures bij onze verschillende locaties in Limburg en Noord- Brabant. 

Onze locaties: 

Gastenhof

Gastenhof is het orthopedagogisch behandelinstituut van Koraal in Limburg. Vanuit de drie Limburgse Koraal-regio’s (Noord- en Midden-Limburg, Parkstad en Heuvelland - Maastricht - Westelijke Mijnstreek) biedt Gastenhof behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met een complexe gedragsproblematiek of psychiatrisch probleem. De jongeren zijn tussen 4 en 21 jaar. Behandeling vindt intramuraal plaats, in de thuissituatie of via de polikliniek. 

De locaties van Gastenhof liggen verspreid over de gehele provincie Limburg. Of het gaat over ambulante hulp of 24-uurs zorg, Gastenhof doet er alles aan om gepaste zorg zo dicht mogelijk bij huis te bieden. Een overzicht van onze locatie vindt u via op de website van Gastenhof

Bezoekadres

Gastenhof

Postbus 5109 14
6130 P Sittard
T +31464775252

Maasveld

Bij Maasveld wonen mensen die mogelijk naast een verstandelijke beperking ook een lichamelijke beperking en/of psychiatrische of gedragsproblemen hebben. Veel van onze bewoners hebben dan ook een heel complexe zorg- en ondersteuningsvraag. De zorg en ondersteuning die Maasveld biedt, is daar op afgestemd.

Bezoekadres

Maasveld

Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht
T 043 3568700

Op de Bies

Op de Bies ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Parkstad en omgeving.

Hierbij gaat Op de Bies ervan uit dat alle mensen verschillend zijn en dat ieder mens, met zijn mogelijkheden en beperkingen, zelf invulling wil geven aan zijn leven.

Op de Bies biedt verschillende vormen van ondersteuning:

 • 24 uursopvang. Cliënten die gebruik maken van de 24 uursopvang wonen op de centrumlocatie in Landgraaf, of in een van de andere woningen in Hoensbroek, Simpelveld, Lauradorp of Kerkrade.
 • Op de Bies ondersteunt ook cliënten die zelfstandig of thuis bij hun ouders wonen. In deze situaties kan Op de Bies deze mensen ondersteunen daar waar zij dat nodig vinden door bijvoorbeeld: thuiszorg, dagbesteding, vakantieopvang of de mogelijkheid tot logeren

Bezoekadres

Op de Bies

Hereweg 145
6373 VH Landgraaf
T 045 5339900

St. Anna

St. Anna biedt verblijf, ondersteuning, advies en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en/of hun familie, voornamelijk in de regio Noord- en Midden-Limburg.

 De ondersteuning kan plaatsvinden op verschillende gebieden:

 • Wonen;
 • Werken;
 • Dagbesteding;
 • Vrijetijdsbesteding;
 • Behandeling en begeleiding;
 • Crisisopvang.

St. Anna biedt permanente opvang, maar ondersteunt ook thuiswonende mensen. Dit gebeurt dan door:

 • Ondersteuning in de thuissituatie (PPG, professionele thuiszorg);
 • BZW (begeleid zelfstandig wonen);
 • Logeren in het logeerhuis en binnen diverse woningen;
 • Dagopvang; ook in vakantietijden, avonduren en weekenden;
 • Naschoolse begeleiding;
 • Werken/dagbesteding;
 • Avondactiviteitenclub;
 • Vakantieactiviteitenweken;
 • Specifieke (paramedische-) therapieën.

Bezoekadres

St. Anna

Panheelderweg 3
6097 AH Heel
T 0475 579700

De Hondsberg

De Hondsberg is het grootste observatiecentrum van Nederland. De Hondsberg biedt specialistische jeugdzorg op het gebied van observatie, diagnostiek exploratieve en kortdurende behandeling. Jeugdigen van 0 tot 18 jaar met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking, waarbij sprake is van gedrags- of psychiatrische problematiek, kunnen hiervoor terecht bij de poliklinieken of het Dagcentrum Vroegtijdige Interventie (0 tot 6 jaar). Als het thuis echt even niet meer gaat, wordt de jeugdige tijdelijk opgenomen op een groep. Gedurende de opnameperiode wordt duidelijk of aanvullende begeleiding nodig is bij de terugkeer naar huis

Samen de uitdaging aangaan

De zorg rond opgroeien en opvoeden vindt zoveel mogelijk plaats in en rond de eigen omgeving van de jeugdige en zijn/haar ouders. Wanneer een tijdelijke opname nodig is, is dat voor het gezin en de jeugdige zelf een enorme uitdaging. Ouders en relevante anderen zijn nauw betrokken bij het verloop van de opname in de vorm van gesprekken of meedoen met specifieke onderdelen (bijvoorbeeld gezins-psychomotorische therapie). De specialistische en expertzorg van De Hondsberg is gericht op het versterken van eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en meedoen in de samenleving.

Deskundigheid

De Hondsberg werkt met specialisten uit verschillende vakgebieden die samen een zogenoemd multidisciplinair team vormen. De samenstelling van een dergelijk team is maatwerk en afhankelijk van de vraag waarmee ouders en kind bij De Hondsberg komen. Een team kan bestaan uit een behandelcoördinator, maatschappelijk werker, (GZ- / neuro-) psycholoog, groepsleiding, (AVG-/ kinder-)arts, neuroloog, klinisch geneticus, bewegingsagoog, diëtist, logopedist, psychiater, psychomotore therapeut, seksuoloog, spelagoog, speltherapeut, speltrainer, videohometrainer en een leerkracht van de P.I. School, waarbij P.I. staat voor pedologisch instituut. Daarnaast werkt De Hondsberg nauw samen met verwijzers.

Bezoekadres

De Hondsberg

Hondsberg 5
5062JT Oisterwijk
T 013 - 523 28 28

Serviceorganisatie

De Serviceorganisatie van Koraal houdt zich bezig met voeding, transport, bewaking, technisch onderhoud en inkoop. De Serviceorganisatie richt zich op schoonmaakactiviteiten.

Koraal heeft de facilitaire activiteiten en schoonmaakdiensten die worden uitgevoerd voor haar stichtingen ondergebracht bij de Serviceorganisatie.

 

Bezoekadres

Serviceorganisatie

Postbus 5109
6130 PC Sittard
T 0885551000

Organisatie

Organisatie

Koraal

werkveld

Gehandicaptenzorg


Locaties


Vacatures binnen deze organisatie


Hoofdadres

Koraal
Postbus 5109
6130 PC Sittard

T 046 4775252
www.koraalgroep.nl


Onderdeel van

Koraal


Deel deze pagina