Incluzio Uitvoering

Incluzio Uitvoering is een fusie van RadarUitvoering en Incluzio. Door maatwerk, enthousiasme en een soms onorthodoxe aanpak lukt het ons vaak om het leven van onze cliënten een positieve draai te geven. Onze begeleiders hebben het vermogen om cliënten hun vertrouwen terug te geven. Hierdoor wordt hulp geaccepteerd, worden brandjes geblust en worden stappen voorwaarts gezet.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze recruiters

Bel: 088 298 61 00

“Waar anderen stoppen, gaan wij door en bieden wij nieuwe mogelijkheden. Waar geen positiviteit meer is, zorgen wij voor nieuw vertrouwen. Waar problemen ondraaglijk worden, bieden wij een passende oplossing en waar protocollen en regels niet werken, creëren wij een werkbaar kader”.

De aandacht en de expertise van Incluzio Uitvoering Zuid is gericht op multiproblem cliënten die tussen wal en schip dreigen te raken. Een doelgroep die om een specialistische ambulante begeleiding of om woonbegeleiding vraagt.

Incluzio Uitvoering Zuid is in nagenoeg alle Limburgse gemeenten en in Eindhoven en omgeving een gecontracteerde partij.