Maastricht

Kinderleven is opgericht in 2012 met als doel om de band tussen ouders en hun heel jonge kind in de eerste 1000 dagen te bevorderen. Door verschillende factoren kunnen barrières ontstaan in de vroege ouder-kindrelatie. Zowel ouders als hun heel jonge kind lijden hieronder en beiden verlangen naar een fijne verbinding.

Kinderleven heeft een hulpverleningsaanbod ontwikkeld om een gezonde ontwikkeling en veilige hechting tussen ouder en kind te bevorderen. Het stimuleren van de liefde tussen ouders en kind zien wij als onze belangrijkste taak, want juist het bevorderen van de onvoorwaardelijke aanname van het kind door de ouders herstelt de gedrags-en opvoedingsproblematiek van het kind. Wij werken vanuit de IMH-visie met een sterke systemische gerichtheid.  Daarnaast investeren we vanuit ons Kenniscentrum in kennisoverdracht.

Je vindt ons hier: