LSFVP Regio Limburg

Professionals hebben steeds meer oog voor de rol van familie en naasten in de zorg. Cliënten zijn bij hun behandeling en herstel gebaat bij een optimale betrokkenheid van familie en naasten. Optimaal wil zeggen op maat, rekening houdend met de wensen en de draagkracht van cliënten, familie en naasten.

Soms zijn familieleden teleurgesteld in wat er mogelijk is voor de cliënt. Ze voelen zich niet begrepen of slecht bejegend. Ze maken zich zorgen over hoe slecht het gaat met de cliënt. Of ze klagen over de zorg en de relatie met het behandelend team dreigt verstoord te raken. Dan kan een familievertrouwenspersoon uitkomst bieden.

De cliënt is er het meest bij gebaat als de drie partijen in de triade hun rol goed vervullen. Dat is een van de uitkomsten van de conferentie van de LSFVP, waar ggz-professionals, beleidsmakers en familievertrouwenspersonen spraken over de rol en de positie van de familievertrouwenspersoon in de ggz. Bekijk de interviews van Cees Grimbergen met de drie sprekers op de conferentie.

Onze familievertrouwenspersoon ondersteunt familie en naasten van ggz-cliënten in hun contact met de zorg. Is het contact verstoord, dan kan de familievertrouwenspersoon bemiddelen.