Villa Pip

Stichting Villa PiP is een kleinschalige één op één dag- en logeeropvang voor jongeren met autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking in Eys..

Jongeren met autisme hebben enorm veel mogelijkheden. Bewezen is dat deze jongeren zich - met de juiste begeleiding - kunnen blijven ontwikkelen. Helaas vallen vooral de jongeren met een laag niveau en/of tevens een gedragsstoornis tussen wal en schip, omdat zij zich niet kunnen redden in een groepssetting en er dus geen plek voor hen is in het reguliere / speciale onderwijs en dagcentra.

De missie van Villa PiP is om deze jongeren met de juiste intensieve begeleiding en een positieve benadering door een professioneel team op hun eigen niveau verder te laten ontwikkelen. Villa PiP creëert een veilige en vertrouwde leefomgeving waar deze jongeren een mooi en menswaardig bestaan mogen leiden.