VPTZ Noordelijk Noord-Limburg

VPTZ Noordelijk Noord Limburg stelt zich ten doel om  aan eenieder in de laatste levensfase waar nodig en gewenst tijd, aandacht en ondersteuning te bieden door goed opgeleide vrijwilligers. Deze ondersteuning geldt ook voor de mantelzorger en wordt bij cliënt thuis of in het verzorgingshuis waar hij/zij woont, gegeven.

VPTZ Noordelijk Noord Limburg werkt met een groot team vrijwilligers en 2 coördinatoren.

Je vindt ons hier: