Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Leerroutes

Met uitzondering van WO niveau, kun je op alle niveaus kiezen voor een leerroute óf voor een leerwerkroute. In het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) spreekt men over BOL en BBL en bij het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) over voltijd en duaal.

BOL is het leertraject en staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Je zit dan op school en loopt meerdere keren stage. Je moet zelf de opleidingskosten betalen zoals schoolgeld en boekengeld. Meestal krijg je een stagevergoeding.

Voltijd is de benaming die in het HBO wordt gebruikt.

Je moet voor beide opleidingen jezelf aanmelden bij een ROC of HBO en kunt vrijwel zeker met de opleiding starten.

 

BBL is het leerwerktraject en staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Na 10 weken tot maximaal 8/9 maanden les op school (BVP) ga je de praktijk in. Je bent dan voornamelijk in de praktijk bezig en gaat tussendoor regelmatig een dag terug naar school. In een BBL traject krijg je na de BVP het leerling salaris. Je sluit een leerarbeidsovereenkomst met de organisatie af.

Duaal is de benaming die in het HBO wordt gebruikt.

In beide gevallen kun je pas met de opleiding starten als je na een sollicitatieprocedure wordt aangenomen.

Lees hier verder
BOL (MBO) of voltijd (HBO)
BBL (MBO en Duaal)