Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Welzijn

Werken in de welzijnssector heeft als doel mensen met problemen op te vangen en verder te helpen. Het is een breed werkveld waarin je kunt werken met kinderen en jongeren, maar ook met vluchtelingen, drugsverslaafden en daklozen. Je kan welzijnswerk opdelen in maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk.

Maatschappelijk werk
In het maatschappelijk werk krijg je te maken met mensen met uiteenlopende problemen. Dit kan variëren van eenzaamheid, angst en mishandeling tot schulden en werkeloosheid. Je lost de problemen niet op, maar helpt de mensen om zelf hun leven weer op de rails te krijgen. Hierna kunnen ze vaak zelfstandig weer verder.

Sociaal cultureel werk
Sommige mensen hebben moeite om hun vrije tijd leuk en zinvol te besteden. In het sociaal cultureel werk probeer je mensen daarmee te helpen, zodat ze niet vereenzamen of overlast gaan veroorzaken. Je werkt met mensen van alle leeftijden. Belangrijke taken zijn het organiseren van activiteiten en het gezamenlijk opzetten van buurthuizen en jongerencentra. Je werkt vaak in een wijk of stadsdeel. Het is belangrijk dat je een goede relatie opbouwt met de buurtbewoners. Zo kan je ze motiveren om deel te nemen aan de activiteiten die je voor en met hen organiseert.

Ben je geïnteresseerd in een opleiding in de welzijnssector en wil je meer informatie over de BBL-opleidingstrajecten of de BOL-opleiding om aan de slag te kunnen binnen het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en andere sectoren in welzijn.

Kijk voor meer informatie op www.fcb.nl     

 

Meer informatie over opleidingen en beroepen vind je ook op www.youchooz.nl