Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Herregistratie Wet BIG


Examinering BIG Herregistratie verpleegkundige

De wet BIG regelt indirect (via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen) de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel van de wet is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. 
Voldoet u als verpleegkundige niet aan de werkervaringseis uit de wet BIG, dan dient u een landelijk examen te maken. Binnen dit traject bestaan drie mogelijkheden voorafgaand aan het verplicht landelijk examen:

  • U maakt gebruik van een facultatieve zelfevaluatie en peilt hierin vrijblijvend uw kennis en vaardigheden.  De zelfscan vindt u rechts op deze pagina. Aan de uitslag van dit instrument kunnen geen rechten worden ontleend.
  • U kiest een scholingstraject op maat. Dit scholingstraject wordt tenminste vier keer per jaar aangeboden in vier verschillende regio’s in het land en wordt afgesloten met een verplicht landelijk examen. Informatie waaronder data en locaties waar de scholing wordt verzorgd is te vinden op de website van de mbo-raad. Voor Limburg wordt verwezen naar het Summa College in Eindhoven. Voor meer informatie stuurt u een mail naar: bigherregistratievp-zo@mboraad.nl 
  • U besluit direct tot het doen van het verplichte landelijk  examen.

Voor wie is dit examen bedoeld?

A: voor verpleegkundigen die niet voldoen aan de door het ministerie vastgestelde criteria voor herregistratie en toch ingeschreven willen blijven in het BIG-Register.

B: voor verpleegkundigen met een diploma dat in het buitenland is behaald.

Toelatingseisen voor het examen

A: U bent verpleegkundige en voldoet niet aan de eisen die door het ministerie zijn gesteld, dan dient u in het bezit te zijn van:

  • Een diploma A, B of Z verpleegkunde, MBO-verpleegkundige, HBO-V of het diploma verpleegkundige (niveau 4 en 5) volgens de kwalificatiestructuur vanaf 1997.
  • Een BIG-registratie(nummer). Indien u uw BIG-registratienummer niet meer weet, kunt u dit opvragen bij het BIG-register. Mocht u zich na het behalen van uw diploma nooit hebben laten inschrijven in het BIG-register, dan raden wij u aan ook contact op te nemen met het BIG-register. Alleen zij kunnen beoordelen of u in het bezit bent van een diploma waarmee u ingeschreven kunt worden bij het BIG-register.

B: Verpleegkundigen met een diploma uit het buitenland:
U bent een verpleegkundige en hebt een diploma in het buitenland behaald, dan dient u verwezen te worden door het CIBG.

Het examen bestaat uit:

  • Een algemene kennistoets (multiple choice) over de generieke modulen, duur twee uur;
  • Een casustoets waarin u de kennis uit de generieke modulen gericht op een branche toepast, duur twee en half uur.
  • De deelnemer legt beide toetsen op één dag af.

Periodiek Registratie Certificaat

Na het behalen van het examen ontvangt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met dit certificaat kunt u  een aanvraag voor herregistratie bij het BIG-register indienen, zodra u hiervoor een oproepbrief ontvangen heeft.

Kosten

Voor het examen betaalt u € 450,- examengeld.

Aanmelden

Uw digitale aanmelding dient uiterlijk vier weken voor de examendatum bij ons binnen te zijn. Daarna kunt u zich niet meer inschrijven of aanmelden. U kunt zich hier voor het examen aanmelden

Betaling

De betaling dient uiterlijk drie weken voor het examen door ons ontvangen te zijn op rekeningnummer IBAN: NL63RABO0381089320 ten name van Stichting ROC Midden Nederland o.v.v. uw BSN (burgerservicenummer) en debiteurennummer 330008175. Indien het bedrag niet op tijd is bijgeschreven, ontvangt u geen uitnodiging en kunt u niet deelnemen aan het examen.  U ontvangt geen betalingsherinneringen.

Locatie

Op locatie in Utrecht of Amersfoort. Na 29 oktober alleen in Utrecht.

Voorwaarden

Uw inschrijving wordt definitief nadat betaling is voldaan. U wordt automatisch uitgenodigd voor het examen. Deze uitnodiging ontvangt u circa twee weken voor het examen waarvoor u zich heeft opgegeven.

Het examen kan na afloop niet worden ingezien. Op het uitslagenformulier wordt aangeven voor welk onderdeel of onderdelen u een voldoende of onvoldoende gescoord heeft. Indien het examen op één of meerdere onderdelen met  een onvoldoende wordt beoordeeld, kunt u zich opnieuw inschrijven voor het gehele examen.  Voor de onvoldoende onderdelen kunt u zich eventueel voorafgaand aan het examen scholen. Er bestaat geen herkansingsmogelijkheid, ook niet op onderdelen.

Heeft u na het lezen van de informatie over het examen en de antwoorden bij de veelgestelde vragen nog vragen dan kunt u deze mailen naar Frank Holtkamp.

 

Voor veelgestelde vragen klik hier.

 

Document Ministerie van VWS (juli 2016)