Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Wat betekent...

Arbeidscontract voor bepaalde tijd?
Een contract met een bepaalde einddatum. Bijvoorbeeld voor de duur van de opleiding, tot en met het behalen van je diploma.


Arbeidscontract voor onbepaalde tijd?
Een contract zonder einddatum. Je blijft bijvoorbeeld na het behalen van je diploma in dienst bij de organisatie.BBL (Beroepsbegeleidende leerweg)?
Je volgt de beroepsbegeleidende leerweg als je in dienst bent van een erkend leerbedrijf en ook naar school gaat. Meer dan 70% van het praktijkleren doe je in een bedrijf.

Let op: Je kunt pas met een BBL starten als je ook bent aangenomen bij een organisatie. De organisatie betaalt vrijwel alle opleidingskosten.  


BOL (Beroepsopleidende leerweg)?
Je volgt de beroepsopleidende leerweg als je leren op school combineert met stage bij een bedrijf. Je doet tussen de 20 en 60% van het praktijkleren in een bedrijf.

Let op: Je moet jezelf bij een ROC aanmelden voor de BOL-opleiding. De kosten van de opleiding zijn voor jou.


BVP (Beroepsvoorbereidende Periode)?
In de meeste gevallen start je een nieuwe opleiding met het volgen van theorielessen op bijvoorbeeld een ROC. Je gaat dus een bepaalde periode eerst naar school. Hoelang deze periode duurt varieert. Het kan 10 weken zijn tot 8 of 9 maanden. Je krijgt voor deze periode eerst een leerovereenkomst maar nog geen leerling salaris. Als je deze periode succesvol afrondt, ga je verder in de praktijk. In deze fase krijg je een leer-arbeids-overeenkomst en het bijbehorende leerling salaris.


BPV (Beroepspraktijkvorming)?
Praktijklessen die je niet op school krijgt maar in een bedrijf of organisatie noemen we beroepspraktijkvorming. Stage, dus eigenlijk. Beroepspraktijkvorming is altijd een deel van elke beroepsopleiding. Voordat je op stage gaat sluit je een overeenkomst met de school en het bedrijf of de instelling waar je gaat werken. Als je de beroepsbegeleidende leerweg volgt ondertekent ook het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs die overeenkomst. Er staat in wat je moet leren, hoe je wordt begeleid en hoe je wordt beoordeeld. Het stagebedrijf begeleidt je als je daar bent. De school beoordeelt of je tijdens de stage genoeg hebt geleerd.


Certificaat?
Dat is een deeldiploma. Je hebt een certificaat behaald als je een bepaald afgerond gedeelte van jouw opleiding hebt afgemaakt. De certificaten vormen samen een diploma. Hoeveel certificaten je moet behalen voor een totaal diploma is voor iedere opleiding anders. Lees ook: deelkwalificatie.


CV (Curriculum Vitae)?
Curriculum Vitae betekent levensloop, het is een lijst waarin je je persoonlijke gegevens vermeldt. Voor meer informatie of voorbeelden klik hier.


Deelkwalificatie?
Sommige onderdelen van een beroepsopleiding vormen samen een afgerond geheel. Als je die hebt afgemaakt, heb je een deelkwalificatie behaald. Daar krijgt je een certificaat voor. Een certificaat is een gedeelte van je einddiploma.


Diplomawaardering?
Kandidaten met een buitenlands diploma moeten kunnen aantonen dat dit diploma voldoet aan bepaalde Nederlandse normen/eisen om een opleiding te kunnen vormen. Veel organisaties stellen als eis dat je dit, vóórdat je solliciteert, moet kunnen aantonen. Je kunt dit aanvragen via www.idw.nl of www.nuffic.nl. Heb je die waardering binnen, scan deze dan in en voeg het als extra bijlage toe aan je profiel.


Duale opleiding?
Opleiding op HBO-5 niveau. Deze duurt voor HAVO- of MBO-vooropleiding (niet verpleegkunde) 4 jaar en voor 4 jaar VWO-vooropleiding 3 jaar. Meer informatie vind je op Zuyd.nl of Fontys.nl.

Eindtermen?
In de eindtermen staat wat je moet kennen en kunnen om na jouw opleiding goed werk of een goede vervolg-opleiding te kunnen vinden. Soms staat er zelfs in wat voor type persoon je moet zijn om een opleiding te kunnen volgen.


EVC = Erkenning Verworven Competenties?
Een EVC-procedure geeft een beeld van de talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van iemand.  Deze kun je verworven hebben op school, op het werk, thuis of door het beoefenen van hobby's. Ook al heb je geen diploma, dan kan het zijn dat je na zo'n procedure toelaatbaar ben voor een opleiding. Meer informatie vind je op www.kenniscentrumevc.nl.


Instroom opleiding?
Voorbeeld: Je volgt nu de opleiding tot verpleegkundige via de BOL en zit in het tweede jaar. Je kunt dan overstappen naar het derde jaar, maar dan via de BBL-variant.


Kwalificatieniveau?
Het niveau van jouw opleiding. Hoe meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid je leert dragen en hoe moeilijker de dingen die je leert, hoe hoger het niveau.


Leer-arbeidsovereenkomst?
Na de beroepsvoorbereidende periode krijg je een leer-arbeidsovereenkomst aangeboden (minimaal voor de duur van de opleiding). Je gaat dan de praktijk in en ontvangt een leerlingsalaris.


Leer-overeenkomst?
Tijdens de beroepsvoorbereidende periode (10 weken tot 8-9 maanden van je opleiding) krijg je een leerovereenkomst aangeboden. Je ontvangt dan geen salaris maar een vergoeding van ongeveer € 350,- bruto per maand. 


Leerweg?
Er zijn twee leerwegen: de BBL en de BOL. Of een opleiding een BOL- of een BBL-opleiding is, staat in de eindtermen. Beide leerwegen leveren hetzelfde diploma op.


Praktijkovereenkomst?
Dit is de overeenkomst die je afsluit met school en met de organisatie waar je werkt of stage loopt tijdens de opleiding. Als je de BBL volgt ondertekent ook het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs de overeenkomst. In de overeenkomst staan jouw rechten en plichten en die van de school en de organisatie (bijvoorbeeld hoe lang de stage duurt, wat je tijdens de stage moet leren en hoe dat wordt beoordeeld). De organisatie begeleidt je als je op de werkvloer aanwezig bent. De school daarentegen beoordeelt of je tijdens de praktijkperiode genoeg hebt geleerd.


Reguliere opleiding?
De volledige opleiding. Voorbeeld: de opleiding verzorgende op niveau 3 duurt dan 3 jaar. 


Regulier-deeltijd opleiding?
De volledige opleiding maar met een arbeidscontract dat kan variëren vanaf 20 tot 32 uur.

ROC?
ROC staat voor Regionaal Opleidings Centrum zoals de ROC´s Gildeopleidingen.nl, Arcuscollege.nl of Leeuwenborgh.nlSummacollege.nl of ROC-Nijmegen.nl.


Verkort-duaal?
Voorbeeld: je hebt het diploma verpleegkundige en mag dan de opleiding op niveau 5 in 2 ½ jaar doen. Meer informatie vind je op de sites van de Hogescholen Zuyd.nl of Fontys.nl.


Verkorte opleiding?
Voorbeeld: je hebt het diploma helpende op niveau 2. Je mag dan de verkorte opleiding voor verzorgende op niveau 3 doen. Deze duurt dan twee in plaats van drie jaar.