Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Jeugdzorg

Jeugdzorg is wat het woord zegt: zorg voor de jeugd. Zorgen dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties helpen kinderen en hun ouders daarbij. Dat kan op heel veel manieren gebeuren: thuis of in een instelling, kort of lang, individueel of als gezin.

Er is een breed scala aan gespecialiseerde hulp voor jeugdigen en hun ouders, aangeboden vanuit verschillende wettelijke kaders.Als je werkt in de jeugdzorg, staat het belang van je cliënt voorop. Je bouwt aan je relatie met de jeugdige en probeert perspectief te bieden. Daarvoor gebruik je vooral je eigen persoonlijkheid en werk je volgens bepaalde hulpverleningsmethodieken. Als een jeugdige uit de problemen komt, geeft dat natuurlijk veel voldoening.

 

Jeugdzorgorganisaties zijn onder te verdelen in Bureaus Jeugdzorg en zorgaanbieders. Jeugdigen die problemen hebben of veroorzaken, krijgen hulp en opvang. Die problemen zijn heel uiteenlopend van aard. Het kan gaan om een puber die vragen heeft over verliefdheid, maar ook om zeer ernstige zaken zoals kindermishandeling, misbruik of criminaliteit. Vaak heeft de hulpverlener niet alleen te maken met de jeugdige zelf, maar ook met de ouders of verzorgers.

Meer informatie over werken en/of leren in de jeugdzorg kun je vinden op www.fcb.nl.

 

 

Meer informatie over opleidingen en beroepen vind je ook op www.youchooz.nl