Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Diverse beroepen en innovaties in de zorg

Openingstoespraak van minister Schippers tijdens de landelijke bijeenkomst Zorgpact. Zij spreekt hierin haar waardering uit over de samenwerking in Limburg op het gebied van zorgtechniek en de ontwikkeling van digitale modules. 

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn is sterk in beweging. Niet alleen verdwijnen er banen en functies. Tegelijk onstaan er ook nieuwe beroepen. Onderstaande filmpjes laten twee van die nieuwe beroepen zien. Met deze filmpjes willen we medewerkers, werkzoekenden en studenten informeren en inspireren.
 

Het leveren van goede zorg dichtbij
We staan voor de uitdaging om zorg steeds vaker dichtbij de cliënt te leveren. Bijvoorbeeld bij de huisarts of in wijk- en gebiedsteams. Deze ontwikkeling vraagt veel van de organisatie van de zorg. Samenwerking tussen verschillende professionals en organisaties is essentieel. Tegelijk ontstaan hier nieuwe organisaties en beroepen. In de onderstaande filmpjes laat Venturaplus twee van die nieuwe beroepen zien. Gea Hogeterp vertelt over haar werk als verpleegkundig specialist in de huistartsenzorg en Joost de Caluwe vertelt over zijn werk in een wijkteam.

Nieuw beroep in beeld: de wijkteammedewerker

 
Nieuw beroep in beeld: de verpleegkundig specialist

Bron: Venturaplus

MBO opleiding Technicus in de zorg
“Geloof me maar: de nieuwe opleiding Zorgtechnicus heeft de toekomst."
"Als monteur buitendienst bij Kersten Revalidatietechniek in Roermond werk ik op het snijvlak van zorg en techniek. In heel Limburg kom ik bij grote zorginstellingen maar ook bij mensen thuis om zorgapparatuur aan te passen, te repareren of op maat in te stellen. Denk aan speciale rolstoelen, scootmobielen of medische apparatuur. Aanpassingen doe ik in overleg met een ergotherapeut. In mijn functie kan ik mijn affiniteit met de zorg en kennis van techniek combineren. Ik kan écht iets voor mensen betekenen. Laatst was ik bij een ernstig gehandicapt kind op bezoek om zijn rolstoel aan te passen. Toen ik klaar was, zag ik een grote glimlach op zijn gezicht. Op zo’n momenten besef je wat voor een geweldige baan je hebt.”Baanzekerheid? Klik hier.
Klik op deze link voor meer informatie over de opleiding.
Klik link voor meer informatie over ZorgtechniekLimburg.


Medewerkers aan het woord

Esther Moonen - Verpleegkundig specialist GGZ
Esther Moonen is verpleegkundig specialist GGZ bij De Hondsberg. Een vrij nieuwe functie in de zorg-medische wereld. "Ik sta met een been in het verpleegkundig domein, met het andere in het medische domein", legt ze uit. Esther werkt sinds 2012 bij De Hondsberg en is de eerste verpleegkundig specialist GGZ binnen Koraal Groep.

"Ik geniet van innovatie, wil me verder ontwikkelen. Met name observatie en diagnostiek boeien me. Dat maakt De Hondsberg ook zo interessant", legt ze uit. "Hier is elke dag anders. Ik houd me bezig met de psychiatrische diagnostiek, maar ook met het praktische traject daarna. Wat betekent dat in de begeleidingsstijl, waar moet je op letten? Hoe kunnen we jongeren zo goed mogelijk helpen?"

"Ik denk mee over zorgplannen, geef advies als de groepsleiding vastloopt, coach, voer gesprekken, geef individuele therapie maar ook les over psychiatrische problematiek en medicatie, een stukje deskundigheidsbevordering. Ik probeer ook de kritische reflectie te bevorderen, zodat groepsbegeleiders autonomer worden. Alles gebeurt laagdrempelig. Ik ben makkelijk benaderbaar. Neem de alarmerende doseringshoeveelheden in medicatie waarmee jongeren hier soms binnen komen. Dat proberen we in overleg zo laag mogelijk te krijgen. Dat kan ik niet alleen. Dat doe ik samen met de collega’s, omdat zij weten wat gezien de soms ernstige gedragsproblematiek op de werkvloer mogelijk is."

Esther Moonen – Verpleegkundig specialist GGZ bij De Hondsberg

Facebook en TVprogramma: Heel Holland Zorgt

 

Innovatie: dementiegame Sevagram

 

Beroepen in beeld: De Witte Steen in Venlo (gespecialiseerde woonvorm en dagbesteding voor mensen tussen 18 en 65 jaar met een niet-aangeboren hersenletsel).

 
Beroep in beeld: verpleeghuis - afdeling dementie