Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

lespakket voortgezet onderwijs | aan JOU hebben we wat!

Informeren, inspireren en interesseren van jongeren (vmbo, havo, vwo) voor de sector Zorg en Welzijn

Maar liefst 14 regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn hebben gezamenlijk een landelijk lespakket ontwikkeld. Het lespakket wordt in twee versies uitgegeven, eén voor VMBO en één voor HAVO-VWO. Het is gratis te bestellen door scholen VO.

 


Doel

Het lespakket is een ideaal instrument om in te zetten tijdens loopbaanoriëntatie en -begeleiding en praktische sectororiëntatie met als doel om een positief en reëel beeld te geven van de opleidingsmogelijkheden en beroepskeuzes in Zorg & Welzijn. In samenwerking met een reclamebureau, een bureau voor jongerencommunicatie, een educatieve uitgeverij, het onderwijs én het werkveld sluiten, we hiermee aan bij de behoefte en de taal van de doelgroep.


Inspelen op actualiteit
Met de landelijke samenwerking spelen we in op actualiteiten zoals:
  • Het belang van een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), met als doel het voorkomen van verkeerde studiekeuzes en het verlagen van het percentage uitval (kamerbrief van 28 september 2016 van het Ministerie van OC&W ). Met het ontdekken van talenten en passies komen de juiste mensen op de juiste plek;
  • De schaarste aan verzorgend en verpleegkundig personeel;
  • De vraag vanuit het onderwijs naar ondersteunend lesmateriaal. Er is weinig focus op Zorg & Welzijn tijdens praktische sectororiëntatie (19%). De jarenlang lopende techniekcampagne Techniekpact, waar een lespakket een onderdeel van is, werpt duidelijk zijn vruchten af met een focus van 51% voor de sector techniek.
Zorg aan Zet participeert in dit landelijk lespakket, en geeft waar nodig de regionale inkleuring.

Contactpersoon
Veronique Leunissen
E | v.leunissen@zorgaanzet.org
T | 0475 - 577 555