Zorggroep Triade zoekt een

Persoonlijk begeleider (2 Fte)

Dienstverband

In overleg, volgens rooster

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Brunssum

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg

Zorggroep Triade is een WTZi, ISO-9001 gecertificeerde zorgaanbieder, gespecialiseerd in het verlenen van (ambulante) begeleiding aan mensen met een beperking (verstandelijk en/of psychiatrisch) en mensen met een psychosociaal- en/of verslavingsprobleem.

Zorggroep Triade biedt forensische ambulante begeleiding en is hiervoor gecontracteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast bieden wij in het kader van Wmo-ondersteuning in alle Zuid-Limburgse gemeenten. In Midden-Limburg zijn we actief tot en met Roermond. Verder zijn we een door CZ Zorgkantoor gecontracteerde zorgorganisatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), sector GGZ in Zuid-Limburg.
Daarnaast biedt Zorggroep Triade re-integratie “werkfit maken” dienstverlening aan, in opdracht van het UWV.
Zorggroep Triade wil met haar dienstverlening inspelen op de vraag van de mens om een eigen (zelfstandig) leven te leiden in een zo optimaal mogelijke harmonie met de eigen directe leefomgeving en we hanteren hierbij de volgende kernwaarden: vertrouwen, gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Voor een nieuw op te zetten project ‘Wonen met intensieve begeleiding’ genaamd “Triaderheide” in Brunssum zoeken we meerdere persoonlijk begeleiders.

De streefdatum om de eerste bewoners bij Triadeheide te verwelkomen is medio september 2021. De ingangsdatum van de functie zal in goed onderling overleg plaatsvinden.

Functieomschrijving
De kern van deze functie is als volgt:
Als persoonlijk begeleider coördineer je de zorg van de bewoners van Triaderheide en onderhoud je actief interne en externe contacten. In afstemming met de teamleider wonen wordt er samen met de bewoner een begeleidingsplan opgesteld en bied je samen met de woonondersteuners aan de hand van het plan ondersteuning bij het dagelijks leven, wonen en werken. Vanuit een positieve basishouding ga je uit van de mogelijkheden van bewoners en bied je herstel ondersteunende zorg, die gericht is op herstel en sociale inclusie. Je bent hierin gericht op de ontwikkeling en de mogelijkheden van bewoners om vanuit Triaderheide door te stromen naar wonen en leven in de eigen omgeving (met ambulante ondersteuning). Je biedt de bewoners ondersteuning bij het beheer van financiële en materiële middelen of het inzetten van passende hulp hierbij. Ook stel je (dag-)rapportages op en plan je evaluaties met de bewoners en diens netwerk om de voortgang te bespreken. Je neemt daarnaast deel aan overlegstructuren.

Een persoonlijk begeleider van Triaderheide heeft als kernfunctie:
▪ Begeleiden van bewoners gericht op ontwikkeling van vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid en daarnaast het coördineren van de individuele zorgverlening van een aantal bewoners;
▪ Is mede verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van zorgverlening. Stelt persoonlijke begeleidingsplannen op, evalueert deze en stelt deze zo nodig bij;
▪ Treedt op als aanspreekpunt voor vragen op het gebied van zorg en begeleiding van bewoners, zowel voor interne als externe contactpersonen;
▪ Legt cliëntendossiers aan en onderhoud deze. Voert het individuele begeleidingsplan op methodische wijze uit, signaleert afwijkingen.
▪ Stimuleert en begeleidt de maatschappelijke participatie en sociale contacten van bewoners;
▪ Verricht in het kader van de begeleiding, samen met de bewoners, diverse huishoudelijke en onderhoudswerkzaamheden en heeft een actieve bijdrage aan de programmalijnen van de dagbesteding;
▪ Het bewaken en bevorderden van een prettig en veilig woon-/leefklimaat waarbij de menswaardigheid van de bewoner voorop staat. Heeft daarbij aandacht voor groepsprocessen;
▪ Signaleert voortekenen van terugval bij bewoners en treedt in voorkomende situaties handelend op;
▪ Treedt regulerend op bij conflicten en onderneemt hierin actie en schakelt bij calamiteiten of crisis externe hulp- en dienstverlening in;
▪ Signaleert tekorten in zelfzorg en lichamelijk welzijn van bewoners en onderneemt actie hierop.

Triaderheide zoekt woonondersteuners die:
▪ Een relevante HBO-opleiding hebben afgerond;
▪ Beschikken over minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen een (justitiële) intramurale setting en/of ggz begeleid wonen en/of anderszins gelijkend;
▪ Daadkrachtig en proactief kunnen handelen bij weerstand en ad-hoc situaties;
▪ Ongepast/ongewenst gedrag bespreekbaar durven te maken;
▪ Gedegen kunnen rapporteren en kennis hebben van computersystemen;
▪ Zowel individueel als in een team kunnen werken.

Wij bieden!
Een kans om deel uit te gaan maken van ons geheel nieuw te vormen team voor Triaderheide.
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om samen met de collega’s woonondersteuners en de teamleider wonen alle opgedane kennis en ervaringen te bundelen en op energieke wijze los te laten op en binnen de intramurale setting van Stichting Zorggroep Triade. Dit met als doel dat de toekomstige bewoners zich snel thuis voelen en een beroep kunnen doen op kwalitatieve ondersteuning binnen de nieuw op te leveren groepszorgwoning te Brunssum.

Werktijden
Werktijden zijn op basis van een rooster; onregelmatigheid & slaapdienst.

Salaris
De salarisinschaling is volgens de cao GGZ, fwg 45. Een bruto maandsalaris van minimaal
€ 2.407,- en maximaal € 3.396,- op basis van een fulltime dienstverband, inschaling op basis van je opgedane kennis en ervaringsjaren. Verder bieden we nog andere mooie voorwaarden aan:
▪ Onregelmatigheidstoeslag op basis van de onregelmatig gewerkte uren;
▪ Pensioenopbouw bij PFZW;
▪ Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering
▪ Onkostenvergoeding woon-werkverkeer.
Om bij ons aan de slag te gaan, heb je een VOG nodig. De kosten hiervan vergoeden wij.

Sluitingsdatum
Sluitingsdatum van de vacature is 31 mei 2021.
Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden met Gilbert Vermeulen (teamleider wonen) & Bob Evers (manager zorg).

Aangezien er meerdere collega’s geworven worden zullen de eerste gesprekken reeds plaatsvinden op dinsdag 18 mei 2021.

Sollicitaties:
De motivatiebrief met CV kun je t/m 31 mei 2021 richten aan Gilbert Vermeulen, klik hiervoor op de button 'direct solliciteren'.