Zuyderland zoekt een

Psychiater Acute Zorg Volwassenen IHT/Crisisdienst

Dienstverband

28-36 uur

Opleidingsniveau

HBO, WO, HBO+

Standplaats

Sittard – Geleen Heerlen Brunssum Kerkrade

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg

De vakgroep psychiatrie van Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg zoekt op korte termijn zoekt versterking voor het team Acute Zorg.
                        
Wat gaat u doen?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega-psychiater om het team Acute Zorg te versterken en zo verder vorm en inhoud te geven aan IHT (Intensive Home Treatment) en de doorontwikkeling van onze regionale crisisdienst.
De overtuiging dat een cliënt beter vanuit thuis aan herstel kan werken dan binnen een psychiatrisch ziekenhuis, is diep verankerd in de visie van Zuyderland GGz. U werkt samen met een enthousiast multidisciplinair IHT-team waarbij u het als een uitdaging ziet om met de beschikbare middelen en mogelijkheden, inhoudelijk goede zorg te organiseren en te ontwikkelen. De acute problematiek van patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis en meervoudige gedragsproblematiek, die een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en hun omgeving, maakt intensieve zorg noodzakelijk. IHT biedt een mogelijkheid om een opname te voorkomen en/of te verkorten waarbij het terugwinnen van de eigen regie en zorg gericht op herstel voorop staan. Daarnaast vervult Zuyderland GGz in de regio Sittard-Geleen de regionale 24-uurs crisisdienstfunctie. Als psychiater van de crisisdienst werkt u samen met de andere medewerkers van het team aan kwaliteitsontwikkeling van het crisiswerk.

Binnen het acute zorg cluster is er een sterke samenhang tussen IHT, crisisdienst en inrichten (H)IC. U bent mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van een eenduidige visie op acute zorg.

In afstemming met collega-psychiaters bent u verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg voor de acute zorg patiënten met name binnen de IHT/crisisdienst. U bent een zichtbaar aanspreekpunt en sparring partner voor zowel uw directe collega’s als voor zorgprofessionals buiten uw teams. Deelname aan de 7x24-uurs crisisdienst ook buiten kantoortijden, is onderdeel van uw functie als psychiater. U verricht binnen een multidisciplinair verband psychiatrisch onderzoek, stelt de diagnose en behandelt cliënten met psychiatrische problematiek die tijdelijk worden behandeld door het team acute zorg. Samen met uw collega's van dit team, ieder vanuit de eigen functierol, werkt u aan het verminderen van de acute problematiek en het mobiliseren van eigen mogelijkheden en capaciteiten. Er is nauwe samenwerking en afstemming met de collega psychiaters van het acute zorg team evenals met de collegae van de ambulante zorgprogramma’s. In uw rol als supervisor of mentor bent u werkbegeleider van AIOS psychiatrie, geeft u werkbegeleiding aan ANIOS psychiatrie en kunt u participeren in scholingsactiviteiten. Het verrichten van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek is bespreekbaar en kan vanuit de organisatie worden gefaciliteerd. 

Wie bent u?

Wij zoeken een collega die:

 • een belangrijke bijdrage kan leveren aan het inhoudelijk verder ontwikkelen van het acute zorg circuit (m.n. IHT en crisisdienst);
 • als psychiater in staat is om vanuit het shared caseload principe, met andere disciplines samen te werken en van daaruit gezamenlijk beleid te maken voor de cliënt en zijn systeem;
 • een systemische visie heeft en samenwerken met zowel de cliënt, diens naastbetrokkenen en ketenpartners als vanzelfsprekend beschouwt;
 • uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt en een systeemgerichte aanpak;
 • een sterke netwerker en communicator is, zowel in- als extern;
 • affiniteit en ervaring heeft met ernstige psychiatrische stoornis en meervoudige gedragsproblematiek binnen de acute psychiatrie;
 • voorstander is van value based care / shared decision-making.

Verder verwachten wij:

 • bereidheid tot actieve deelname aan onderwijs, begeleiding en toetsing van co-assistenten en arts-assistenten in opleiding tot huisarts of psychiater;
 • bereidheid tot participatie in wetenschappelijke activiteiten;
 • goede contactuele eigenschappen, zowel in omgang met patiënten, als met collegae en overige medewerkers; als psychiater bent u tactvol, kunt u goed luisteren en inleven;
 • een registratie als psychiater in het BIG-register en als medisch specialist bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS);
 • een rijbewijs (auto).

Wat bieden wij?

 • De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan met Zuyderland Medisch Centrum.
 • Salariëring vindt plaats conform de CAO-GGZ, medisch specialistenregeling, waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidskrapte op dit moment.
 • U krijgt een budget voor opleiding en ontwikkeling.
 • Aantal uren nader overeen te komen, tussen 28 en 36 uur per week.

Inlichtingen

Inlichtingen worden verstrekt door dhr. Nico Heesbeen, Geneesheer Directeur - psychiater en dhr. Guido Geeraerts, medisch manager - psychiater GGZ RVE 7, te bereiken via tel. (088) 4599393.

Aanvullende informatie

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale netwerken kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal dit tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek besproken worden.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 15 juni 2021 gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb@zuyderland.nl.