Mondriaan zoekt een

Psychiater bij Kinderen en Jeugdigen

Dienstverband

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Heerlen Maastricht

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg
Ben jij een enthousiaste en meedenkende (kinder)psychiater met grote affiniteit met onze doelgroep (kinderen en jeugdigen van 4 t/m 25 jaar)? Heb jij een creatieve attitude en een flexibele inzetbaarheid ten aanzien van de aanpak van psychiatrische problematiek? We gaan graag het gesprek met je aan waar jouw affiniteit in dit brede werkveld ligt en waar jij het beste tot je recht komt.

Dienstverband: Aantal uren is bespreekbaar
Soort dienstverband: Onbepaalde tijd
Kernfunctie: Geneeskundige 1
Standplaats: Maastricht en Heerlen
Opleiding: (Bijna) afgeronde opleiding tot psychiater
Salaris: Conform AMS regeling + een tijdelijke toeslag van 5%
Werving: In- en externe werving

Wie zijn wij?
Mondriaan Kinderen en Jeugdigen behandelt kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen tot 25 jaar met complexe psychiatrische problematiek in Limburg. Onze zorg is toegankelijk, mobiel en snel beschikbaar. We zijn gespecialiseerd in integrale, ontwikkelingsgerichte diagnostiek, behandeling en crisisinterventie. Behandeling start in principe vanuit de vertrouwde omgeving van het kind. Soms kan dat niet. We bieden dan klinische- en/of dagbehandelingen aan, zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Momenteel bevinden wij ons in een zorginhoudelijke en organisatorische transformatie en we dagen je uit om daaraan bij te dragen en met ons mee te ontwikkelen. Mondriaan ziet een psychiater als een inhoudelijke kartrekker die het beleid mede vorm geeft en als sleutelfiguur fungeert binnen de betrokken teams om de deskundigheid op peil te houden, alsook innovatieve behandelingen ontwikkelt. Deze vinden zo veel als mogelijk in co-creatie met onze doelgroep plaats. Door middel van een Jongerenraad is jongerenparticipatie goed verankerd in onze organisatie.

Past deze functie bij jou?
Als psychiater werk je nauw samen en ben je een belangrijke schakel binnen ons multidisciplinaire team. Werkzaamheden zijn onder andere het opstellen en (mede) uitvoeren van het multidisciplinair behandelplan. Als regiebehandelaar ben je voor alle betrokkenen het centrale aanspreekpunt. Naast de regierol en de inhoudelijke verantwoordelijkheden, vervul je zowel een richtinggevende als coachende rol binnen het behandelteam. Verder lever je een bijdrage aan de verdere professionalisering en optimalisering van de kwaliteit van de zorg (door begeleiding van psychiaters in opleiding of door mede vorm te geven aan de ontwikkeling van zorgprogramma's/zorgpaden). Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderwijs (denk bijvoorbeeld aan het geven van klinische lessen, bijscholing, referaten).

Dit neem je mee
Als medisch specialist ben je op de eerste plaats verantwoordelijk voor de directe patiëntenzorg. Je initieert en regisseert als behandelverantwoordelijke de individuele behandelingen. Je redeneert klinisch en kunt diagnosticeren. Je coacht andere professionals en verzorgt werkbegeleiding aan AIOS en ANIOS. Je kunt als specialist tewerkgesteld worden in de poli, kliniek of binnen het wijkgerichte aanbod. Binnen de polikliniek behandelen we kinderen, jongeren en hun systeem. Dit doen we diagnose-overstijgend waarbij onze teams ingericht zijn op basis van leeftijdscategorieën.

Binnen de kliniek hebben we zowel een HIC afdeling als klinische behandelgroepen. Verder bestaat ons intensief zorgaanbod uit onder andere IHT, FACT. We hebben momenteel meerdere samenwerkingsverbanden om zo samen met onze ketenpartners de zorg in de regio goed vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn: JENS www.jenshelpt.nl en crisishulp Jeugd www.xonar.nl/wat-wij-bieden/jeugd-en-opvoedhulp/hulp-in-crisissituaties .

Wat wij bieden
Naast een inspirerende, stimulerende en dynamische werk- en leeromgeving, bieden wij onze professionals de faciliteiten om ambities waar te maken en zichzelf continu te ontwikkelen. Salariëring is conform de AMS regeling voor medisch specialisten werkzaam in de GGZ, verhoogd met een toeslag van 5% in het kader van het specialistenbeleid. Tevens opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Jaarlijks wordt op grond van de CAO-GGZ een budget persoonlijke kosten medisch specialist toegekend welke je onder meer kunt aanwenden t.b.v. scholing, herregistratie. Mondriaan biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, ruime verlofregeling en bruto-netto uitruilmogelijkheden.

Mondriaan
De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wil je meer lezen over Mondriaan? Kijk op onze website en lees hier ons verhaal.

Is je interesse gewekt?
Wil je meer weten over de functie, neem dan gerust contact op met Rosy Ghijsens, directeur zorg, bereikbaar op het nummer: 0885068481.

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.