Mondriaan zoekt een

Psychiater /Hoofdopleider Psychiatrie en Klinische Geriatrie (UOPZ)

Dienstverband

20 - 28 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Heerlen

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg
Mondriaan is op zoek naar een psychiater en hoofdopleider Psychiatrie en Klinische Geriatrie (UOPZ), ten gevolge van het beëindigen van de opleidingstaken door de huidige hoofdopleider Psychiatrie.

Informatie
Mondriaan hecht veel waarde aan goede, veilige, solide en stimulerende woon-, werk- en leefomstandigheden. Wij streven ernaar dat iedereen de mogelijkheid heeft zich te ontplooien en te ontwikkelen. Het opleiden van medewerkers is een belangrijke strategische doelstelling.

In het UOPZ consortium is Mondriaan één van de opleidingsinstellingen die de medisch-specialistische vervolgopleiding psychiatrie verzorgt.

Hoofdopleider (20 uur per week)
Als hoofdopleider Psychiatrie & Klinische Geriatrie (20 uur per week) heb je een stimulerende en inspirerende invloed op de arts-assistenten in opleiding tot medisch-specialist en op de aan de opleiding verbonden medewerkers. Tevens weet de hoofdopleider zowel intern binnen Mondriaan als extern samen met de consortium- en OOR-partners verbindingen te leggen en te onderhouden. Als hoofdopleider ben je werkzaam binnen het Expertisecentrum van Mondriaan en val je hiërarchisch rechtstreeks onder de Raad van Bestuur.

Psychiater (12-16 uur per week)
Als psychiater heb je inhoudelijke verantwoordelijkheden waarbij je zowel een richtinggevende als coachende rol vervult binnen het behandelteam. Afwisseling (op zorginhoud, organisatie en innovatie), flexibiliteit en een pioniersgeest passen bij deze functie. Door mede vorm te geven aan de ontwikkeling van zorgprogramma’s/zorgpaden, lever jij een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering en optimalisering van de kwaliteit van de zorg. Ook is er de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek en om onderwijs te geven, bijvoorbeeld klinische lessen, bijscholing, referaten. Je participeert in de waarnemingsregeling psychiaters en neemt deel aan de 7 x 24-uurs beschikbaarheids-/bereikbaarheidsdiensten van Mondriaan.

Wat wordt van je verwacht als hoofdopleider?
 • Creëren en continueren van een kwalitatief hoogstaand en veilig opleidingsklimaat;
 • Aansturen van opleidingsteamleden, supervisors en mentoren;
 • Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en innovatie;
 • Marktgericht en klantgericht denken en handelen;
 • Interdisciplinaire samenwerking met andere ggz-professionals en opleidingen;
 • Vertegenwoordigen van de organisatie en de opleiding psychiatrie;
 • Coachen en begeleiden van de aios gedurende hun opleidingstraject;
 • Kennis van het landelijke, regionale en lokale opleidingsplan en onderwijscurriculum, of de bereidheid het te willen opbouwen.

Profiel
 • De hoofdopleider/psychiater heeft een brede vakkennis, ruime ervaring als psychiater (minimaal 3 jaar) en beschikt over managementvaardigheden.
 • De hoofdopleider/psychiater beschikt over het vermogen om kennis, gedrag en vaardigheden op een aansprekende manier over te dragen. Hij of zij heeft een wetenschappelijke oriëntatie, bezit didactische vaardigheden en is bij voorkeur gepromoveerd.
 • De hoofdopleider/psychiater heeft ervaring in een complexe organisatie (ggz of ziekenhuis), is in staat om constructief samen te werken en beschikt over een relevant netwerk en kan dit uitbouwen en onderhouden.
 • De hoofdopleider/psychiater is authentiek, enthousiast, ondernemend, verbindend, oplossingsgericht en stimuleert innovatie. Hij of zij beschikt over sociale en diplomatieke vaardigheden en weet in een politieke en bestuurlijke omgeving te functioneren. De besluitvorming is consistent en transparant met een goed gevoel voor de menselijke maat.
 • De hoofdopleider/psychiater heeft gezag, kan doorpakken, motiveren, coachen en relativeren.

Wat wij bieden
Naast een inspirerende, stimulerende en dynamische werk- en leeromgeving, bieden wij onze professionals de faciliteiten om ambities waar te maken en zichzelf continu te ontwikkelen. Geschikte kandidaten krijgen bij Mondriaan direct een vast contract. Salariëring is conform trede 6 van de AMS-regeling voor medisch specialisten werkzaam in de GGZ, verhoogd met een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag van 5% tot 1 juli 2027. Daarnaast ontvang je als hoofdopleider een toeslag van 10% over de volledige arbeidsomvang. Jaarlijks wordt op grond van de CAO-GGZ een budget persoonlijke kosten medisch specialist toegekend welke je onder meer kunt aanwenden t.b.v. scholing, herregistratie. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever.

Wij zijn Mondriaan
Wij zijn er voor alle Zuid-Limburgers. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden preventie, ondersteuning, begeleiding en behandeling. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Meer informatie vind je op de Mondriaan website.

Meer informatie en de procedure
Meer informatie over de opleiding is te vinden op www.uopz.nl. Meer informatie over Mondriaan vind je op www.mondriaan.eu. Informatie over de A-opleiding en/of de functie is te verkrijgen bij de huidige hoofopleider psychiatrie, Dr. P. Domen, via opleidingsondersteuners Ans Brokmann (06-20672667) of Anne Muermans (06-55206066), e-mailadres opleiding-psychiatrie@mondriaan.eu. Algemene informatie is te verkrijgen bij Sylvia van der Geest, manager Expertisecentrum (06-55461620).

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn uiteraard voor onze rekening. Daarnaast kunnen referenties opgevraagd worden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren?
Is je interesse gewekt? Stuur dan jouw sollicitatiebrief met uitgebreid cv via de sollicitatiebutton. Je kunt solliciteren tot 1 juli 2024.