Zuyderland zoekt een

Psychiater Kind & Adolescent

Dienstverband

nog overeen te komen

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Sittard – Geleen

Werkvelden

Ziekenhuizen

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) van Zuyderland Medisch Centrum werken multidisciplinaire teams samen om de beste zorg te leveren aan mensen in alle leeftijdsgroepen. Deze teams bieden zorg op verschillende locaties van Zuyderland en ook bij cliënten thuis.

Ligt uw hart bij kinderen en jongeren en hun psychische problemen?

Het Zuyderland GGz-team Kind en Adolescent is op zoek naar een bevlogen kinder- en jeugdpsychiater!

Wie zijn wij?
Afdeling Kind & Adolescent is er voor kinderen, jeugdigen en adolescenten in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen die kampen met complexe psychiatrische problematiek en ernstige levensfaseproblematiek en specialistische ggz behandeling nodig hebben. Het snel bieden van de juiste hulp staat centraal. De behandeling is gericht op versterking van de eigen kracht, vaak bij een verstoorde ontwikkeling. Naast het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en verschillende vormen van behandeling (inclusief deeltijdbehandeling voor kinderen tot 10 jaar), beschikken we over een crisisdienst. Medewerkers binnen het team zijn actief in het gehele proces van hulp: bij onderzoek, behandeling, zoals individuele contacten of eventueel groepscontacten, ouderbegeleiding en coördinatie van het gehele hulpverleningsproces waarin ook collega professionals een rol spelen.

Het team bestaat uit enthousiaste professionals die vanuit een multidisciplinaire samenwerking de behandeling van de cliënten en hun gezinnen vormgeven. Vanuit een dialogische attitude komen een gedeelde probleemomschrijving en behandelingsafspraken tot stand, waarbij een systemische visie centraal staat en we er aan bijdragen dat de om hulp vragende gezinnen zaken weer zelf geregeld  krijgen. 

Er is veel aandacht voor inhoudelijke innovatie en ontwikkeling binnen teamverband om de kwaliteit van geleverde zorg hoog te houden. Voor diverse disciplines, waaronder psychiaters in opleiding, bieden we opleidingsplekken. Team  Kind & Adolescent participeert actief in ketensamenwerking binnen het sociale domein en specifiek binnen de jeugdhulp in de regio. De afdeling Kind & Adolescent is gehuisvest in een Sittardse wijk vlak achter het NS station waar ook diverse scholen liggen.

Zie: https://www.zuyderland.nl/specialismen/ggz/kind-adolescent/

Wat gaat u doen?

In afstemming met collega-psychiaters bent u als regiebehandelaar verantwoordelijk voor de psychiatrische zorg van kinderen en adolescenten met een meervoudig complexe hulpvraag. Gezien het karakter van de zorgvraag van onze cliënten is intensief ambulante en poliklinische zorg noodzakelijk.

Wie bent u? 

 • Iemand die een belangrijke bijdrage wil leveren aan het inhoudelijk verder ontwikkelen van onze ambulante en klinische zorgverlening.
 • U werkt vanuit het shared-caseload principe met andere disciplines samen en maakt van daaruit gezamenlijk beleid voor de cliënt en zijn systeem.
 • U werkt vanuit een systemische visie en vindt samenwerken met zowel de cliënt als diens naastbetrokkenen  en ketenpartners  vanzelfsprekend.
 • U bent betrokken bij de opleiding van AIOS als supervisor of mentor en bij het verzorgen van scholingsactiviteiten.
 • Het verrichten van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek is bespreekbaar en kan vanuit de organisatie worden gefaciliteerd. 
 • Bereidheid tot participeren in de 24 uurs crisisdienst.
 • U bent betrokken bij de consultatieve dienst voor minderjarigen in het ziekenhuis.
 • U bent een sterk sparringpartner voor zowel directe collega’s als voor zorgprofessionals buiten uw afdeling. U bent tactvol, kunt goed luisteren en meeleven.
 • Affiniteit met zowel kinderen als ook oudere jeugd (16-23 jaar).
 • Affiniteit met het werken met kinderen en adolescenten met meervoudig complexe hulpvragen.
 • Affiniteit met outreachend werken.
 • U bent geregistreerd als psychiater in het BIG-register en bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).


Wat bieden wij? 

 • Een uitdagende en innovatieve werkomgeving met uitgebreide ontwikkelmogelijkheden.
 • De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met Zuyderland Medisch Centrum.
 • Als medisch specialist van het ziekenhuis bent u lid van de Kamer Dienstverband en lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB).
 • IFMS en TMFS faciliteiten, van belang voor uw herregistratie.
 • Salaris conform CAO GGz, medische specialistenregeling (inclusief AMS), waarbij rekening gehouden wordt met de arbeidskrapte op dit moment.
 • Aantal uren overeen te komen.

Interesse?

Informatie kan worden ingewonnen bij mevr. Sandra Fornaro, kind- en jeugdpsychiater GGz Kind en Adolescent, voorzitter van de vakgroep,  via 06-83257643 of mevr. Lut Smeets, afdelingshoofd GGz Kind en Adolescent, via 06-30438692.

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot  15 juni 2021 gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl