KL-IK zoekt een

Psycholoog/ Gedragswetenschapper

Dienstverband

32-36

Opleidingsniveau

WO, HBO+

Standplaats

Sittard

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, Sociaal Werk

Psycholoog/ Gedragswetenschapper

Kl-IK (Sittard) is op zoek naar een psycholoog of gedragswetenschapper met een scherp analytisch vermogen die in staat is een coachende rol aan te nemen binnen een jonge en innovatieve omgeving. Ben jij de kartrekker die wij zoeken? 

Wie zijn wij? 

KL-IK is een moderne, professionele en dynamische zorgorganisatie die begeleiding biedt aan cliënten in de omgeving Sittard-Geleen, Maastricht-Heuvelland

De voordeur van KL-IK staat voor iedereen open, er is geen wachtlijst. Iedereen kan zich bij KL-IK melden met hulpvragen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Vaak zijn mensen al geholpen met passende, betrouwbare informatie of begeleiding in contacten met de juiste instanties. Eenvoudige hulpvragen kunnen worden opgelost in het netwerk waar cliënten en KL-IK deel van uitmaken. We zullen iedereen verder proberen te helpen met wat zij nodig hebben.

Kl-IK biedt beschermd wonen, ambulante begeleiding, jeugdzorg, forensische zorg en dagbesteding aan.

KL-IK is ‘Krachtig door mijn –IK’. Wij staan voor het hebben van een identiteit, het meenemen van je eigen IK. Dit vragen we niet alleen van cliënten, maar ook van jou!

Over de functie

In samenspraak met trajectbegeleiders, verwijzers en coordinatoren onderzoek je de noodzakelijkheid, wenselijkheid en aard van de individuele/ groepsbehandeling voor onze jeugdige en jong volwassen clienten. Je stemt de behandeling af op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de jongere en houdt hierbij rekening met diens leef- en denkwereld. Vanuit jouw expertise schrijf je het behandelplan en stemt dit af binnen het team. Je evalueert de resultaten van de behandeling in relatie tot het behandelplan en de actuele hulpvraag/-behoefte en stelt dit zo nodig bij. De conclusies bespreek je met de jongere, het systeem en de verwijzer. 

Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van behandeling voor volwassenen binnen onze organisatie in samenwerking met het multidisciplinaire behandelteam. 

Jouw rol ten opzichte van team wonen en team ambulant is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Sinds 2021 zijn we gestart met een multidisciplinaire overleggen waar jij ook periodiek aan gaat deelnemen. Je leest mee met rapportages en verwerkt deze informatie in jouw tips en adviezen. Daarnaast coach je de (SKJ) medewerkers ook in hun persoonlijke ontwikkeling als professional. Waar nodig kan het zijn dat je aansluit bij gesprekken.

We doen ook graag een beroep op jouw kennis en ervaring, om onze medewerkers te adviseren op ontwikkelingsvraagstukken van onze niet jeugdige bewoners.

Wij vragen;

  • Een afgeronde WO-opleiding zoals gezondheidszorgpsycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, toegepaste psychologie met differentiatie psychodiagnostisch werkende, Pedagogische wetenschappen.
  • Registratie SKJ (of de mogelijkheid om je te registreren);
  • Relevante werkervaring binnen de jeugdhulpverlening;
  • Kennis van wet- en regelgeving van en met betrekking tot Jeugdzorg;
  • Kennis van meerdere (jeugd)problematieken, denk aan opvoed- en opgroeiproblematiek, gedragsproblematiek, kindermishandeling/ misbruik, psychosociaal en psychiatrische problematiek;
  • Je kan een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen;

Dit heeft KL-IK jou te bieden

·      Een prima salaris? Uiteraard!

·      Een zelfstandig en verantwoordelijke functie bij een gezonde en groeiende organisatie

·      Werkzaam zijn in een functie waar je echt iets voor mensen kunt betekenen.

Solliciteren

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met ons algemene nummer of middels het sturen van een email naar kwaliteit@kl-ik.nl.