Mondriaan zoekt een

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG) - differentiatie Volwassenen & Ouderen

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Heerlen Maastricht

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg
Binnen Mondriaan zijn per 1 september drie opleidingsplaatsen vacant voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (36 uur p.w.), differentiatie Volwassenen en Ouderen. De opleiding duurt twee jaar. Standplaats kan zowel Heerlen als Maastricht zijn.

Informatie
De opleiding vindt plaats in samenwerking met RINO Zuid conform de vereisten voor registratie als GZ-psycholoog in het kader van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). RINO Zuid verzorgt één dag in de week het cursorisch programma (480 contacturen). Daarnaast zijn er 240 uren door de opleideling te besteden aan praktijkopdrachten. Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk binnen Mondriaan; mogelijk is er een uitwisseling met de Generalistische Basis GGZ van Mondriaan of een van de samenwerkingspartners, waaronder Adelante en Sevagram.

De praktijkopleiding heeft een totale omvang van 2790 uur plus 90 uur supervisie. De opleiding is voor 70% gericht op volwassenen en ouderen en voor 30% op kinderen en jeugdigen. De PIOG verricht productie voor 75% van de normale productie-eis van een professional op die afdeling. De resterende 25% is bedoeld voor de extra voorbereiding op nieuwe taakgebieden, werkbegeleiding en supervisie, en voor de verplichte praktijk gerelateerde studieopdrachten en werkbezoeken.

De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van mevrouw K. van Beest, klinisch psycholoog en Praktijkopleider bij Mondriaan. Daarnaast is er sprake van een werkbegeleider en een supervisor.
Met de werkbegeleider op de werkvloer is dagelijks/wekelijks contact over de invulling van patiënt gerelateerde taken. De supervisor begeleidt de PIOG in diens algemene professionele groei. Gedurende de opleiding krijgt de PIOG te maken met meerdere settings/afdelingen en werkbegeleiders. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de PIOG ervaring opbouwt met diverse soorten diagnostiek (algemeen screenende diagnostiek, psychologische- testdiagnostiek, persoonlijkheidsdiagnostiek, gedragsdiagnostiek) en verschillende behandelingsinterventies, alsmede een verscheidenheid aan patiënten/cliëntengroepen.
Detachering kan ook een onderdeel van jouw opleidingstraject zijn. Tijdens het tweede leerjaar kan het zijn dat je komt te werken bij een samenwerkende opleidersinstelling.

Jouw kwaliteiten
  • Je hebt een afgeronde opleiding in één van de gedragswetenschappen.
  • Enige jaren werkervaring binnen de GGZ en ervaring met groepen en systemen kan een pré zijn.
  • Een goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid.
  • Een geldige LOGO-verklaring (zie https://www.vlogo.nl/).
Wat wij bieden
Je krijgt een leer-arbeidsovereenkomst voor 36 uur p.w. Het salaris bedraagt minimaal €3.241,-- en maximaal €4.883,-- (FWG 59/60 - CAO GGZ). Deze bedragen zijn bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur. De actuele opleidingsprijs van de RINO is te vinden op de site van RINO Zuid. Er is sprake van 100% tegemoetkoming door Mondriaan in de directe opleidingskosten; voor het volgen van het cursorische programma wordt 100% tijd vergoed en 100% reiskosten (op basis van openbaar vervoer laagste klasse). De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleiding en supervisie zijn voor rekening van de praktijkinstelling. De vakbibliotheek van Mondriaan stelt de verplicht aan te schaffen handboeken beschikbaar.
Verder kun je als medewerker bij Mondriaan rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, Mondriaan Benefits en veel leer- en ontwikkelmogelijkheden. Bekijk alle voordelen van Mondriaan als werkgever beneden op deze pagina.

Is je interesse gewekt?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het Bedrijfsbureau Mondriaan Academie en/of Pascale Rijvers, tel. 06-296 749 34 of per e-mail: Mondriaan.Academie.Bedrijfsbureau@mondriaan.eu. Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met mw. drs. K. van Beest, praktijk opleider Mondriaan, e-mail: k.van.beest@mondriaan.eu

Op grond van de brieven vindt een voorselectie plaats waarna de selectiegesprekken gepland worden. De geselecteerde kandidaten zullen worden voorgedragen aan RINO Zuid.
Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Wij behouden ons het recht voor om referenties in te winnen.

Sollicitaties, voorzien van motivatie, CV én LOGO-verklaring, kunnen uiterlijk tot en met 31 maart 2023 via de sollicitatieknop ingediend worden.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 12 april 2023.

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Indien je niet voldoet aan de gestelde eisen of gevraagde bijlagen ontbreken, wordt je sollicitatie niet in behandeling genomen.