ABC Zorg zoekt een

RvT Lid ABC Zorg

Dienstverband

gemiddeld 6 x per jaar excl. de werkbezoeken

Opleidingsniveau

HBO, WO, HBO+

Standplaats

Echt

Werkvelden

Thuiszorg

Over ABC Zorg

ABC Zorg richt zich op mensen in Echt en omstreken die een beroep doen op zorg- en welzijnsdiensten. Voor ons is belangrijk dat de individuele behoefte van de cliënt centraal staat en de zorg en dienstverlening wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd. Ons zorgaanbod biedt de burger de mogelijkheid om in de eigen omgeving de zorg te krijgen die hij/zij nodig heeft, ongeacht de leeftijd.

ABC Zorg heeft momenteel 25 medewerkers en wordt vooralsnog bestuurd door 2 directeuren/bestuurders (1,4 fte) en heeft drie leden Raad van Toezicht.

 

Raad van Toezicht

Wegens het vertrek van een van de leden, is er nu binnen de RvT een vacature.

Naast goed werkgeverschap t.a.v. de bestuurders houdt De Raad van Toezicht zich bezig met het toezicht, en soms ook controle, op de organisatie; de toetsing van de besluitvorming; en het gevraagd en ongevraagd adviseren van en sparren met de bestuurders.

De directeur/bestuurder treedt zowel in- als extern op als boegbeeld van ABC Zorg. De leden van de raad van toezicht zijn zichtbaar en toegankelijk voor de medewerkers en cliënten.

De Raad van Toezicht vergadert circa 6 maal per jaar. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij met enige regelmaat bijeenkomsten met stakeholders bijwonen en/of in contact treden met stakeholders.

Als norm voor het bestuurlijk functioneren van ABC Zorg hanteert ABC Zorg de Zorgbrede Governance Code, de statuten, het regelement van de Raad van Toezicht en de criteria “goed toezicht “ van de NVTZ en IGJ. Ook zijn normen van de Wet Bestuur en Toezicht met betrekking tot het maximaal aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van toepassing en wordt gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd, deskundigheid en maatschappelijke achtergrond.

De aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht is voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging met eenzelfde periode.

 

Profielschets

U past in een organisatie die volop in beweging is en heeft affiniteit met zorg en welzijn. U bent iemand die graag tegenwicht biedt en kan sparren met anderen. Wij vragen toezichthouders die:

· affiniteit heeft met het domein zorg en welzijn.

· op strategisch niveau een brede kennis van en ervaring heeft

· een bedrijfskundige, of financiële, achtergrond heeft

· ondernemerschap tonen in het neerzetten van innovatieve zorgconcepten met de daarbij behorende organisatieontwikkeling.

· een breed netwerk heeft

· kritisch analytisch oordeelsvermogen bezit

· niet werkzaam zijn in de thuiszorg in het werkgebied van ABC Zorg.

 

· het vermogen bezit om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.

· maatschappelijk actief is

· voldoende beschikbaar is en energie heeft om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

· in staat is gevraagd en ongevraagd raad te geven aan het bestuur en te waarborgen dat de continuïteit van de organisatie niet in het gedrang komt.

· tijd investeert in de het volgen van ontwikkelingen in (relatie tot) de thuiszorg vanuit een moderne toezichthoudende rol

 

Ons aanbod en de procedure

ABC Zorg acteert binnen de richtlijnen van de NVTZ.

U ontvangt een vergoeding van passend binnen de maximale vrijwilligersvergoeding Vrijwilligersvergoedingen (belastingdienst.nl)

Wij lezen graag terug in uw sollicitatiebrief waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen.

Uw belangstelling kunt u tot 24 juni 2024- digitaal kenbaar maken door uw brief en CV te mailen naar v.raymakers@abczorg.info

De oriënterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht vinden plaats in oktober/november in de avonduren.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de leden van de Raad van Toezicht, Dylan van Hooren 06 27372002 , Veronique Leunissen 06 15268661en Trix Huizinga. 06 23049886

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.