Adelante zoekt een

Schoolpedagoog SO/Medewerker A&H

Dienstverband

40 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Valkenburg a/d Geul

Werkvelden

Overige

Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1200 professionals en medewerkers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie.
Adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf!

 Wij zijn voor Adelante Kind en Jeugd op zoek naar een

 

Schoolpedagoog SO/Medewerker A&H
 40 uur per week

 

Wat ga je doen?
Het betreft een combinatiefunctie van Schoolpedagoog en medewerker van het team Aanmelding, toelating & herbeoordeling voor de (V)SO-school.
Als schoolpedagoog werk je op onze locatie in Valkenburg binnen de leerweg (Aangepast) Basisonderwijs. Je observeert leerlingen, analyseert didactische gegevens en voert voortgangsgesprekken op individueel en groepsniveau. Je draagt bij aan het tot stand komen van het schoolplan en de pedagogische en/of didactische aanpak van leerlingen en voert overleg met de commissie van begeleiding over de onderwijskundige mogelijkheden. Je adviseert het management over ontwikkelingen in het vakgebied en de leerlingenzorg en het onderwijsteam over de individuele of groepsgerichte aanpak van leerlingen. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het multidisciplinair team, ondersteunt en adviseert de clustermanager bij de uitvoering van het inhoudelijk onderwijskundig beleid en neem actief deel aan teamvergaderingen.  Je vormt met je mede-schoolpedagogen, intern begeleider en clustermanagers het onderwijsinhoudelijk team van de school.

Voor de rol van medewerker van het team Aanmelding, toelating & herbeoordeling verricht je werkzaamheden in het kader van passend onderwijs en de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen, Het is van wezenlijk belang dat we onderwijs op maat kunnen bieden aan onze leerlingen en tegemoet kunnen komen aan speciale onderwijsbehoeftes. Hierbij is het van belang dat je zorgt voor een gedegen rapportage en dossiervorming. Je participeert  binnen deze voorziening en werkt hierbij onder andere nauw samen met de schoolpedagogen. Je participeert in knooppunten en andere overlegtafels betreffende leerlingen en communiceert met relevante externe partijen. Je bent medeverantwoordelijk voor de toelaatbaarheids-verklaringen en herbeoordelingen.

Wie zoeken wij?
Je beschikt over de masterdiploma pedagogiek, onderwijskunde of een academische opleiding orthopedagogiek/orthodidactiek of onderwijswetenschappen. Je hebt ervaring in begeleiding van kinderen/jongeren met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking, bij voorkeur binnen een onderwijssetting. Kennis van samenwerkingsverbanden, de zorgstructuur en de regionale sociale kaart zijn voor jou niet onbekend. Je bent op de hoogte van de nieuwste onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en kunt nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie mee vorm geven. Je bent in staat problemen te analyseren, te zoeken naar passende oplossingen en ouders/opvoeders, het team en het management te adviseren. Daarnaast kun je werken met ontwikkelingsperspectiefplannen en onderwijsarrangementen (opbrengstgericht). 

Wat mag jij van ons verwachten?
-       Allereerst super collega’s met hart voor de kinderen/jongeren!
-       Een tijdelijk contract tot juli 2023 (vanuit NPO gelden), met uitzicht op vast voor
        1 fte.
-       Een salaris conform schaal 11 Cao Primair Onderwijs.
-       Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Primair Onderwijs.
-       Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen via onze Adelante Academie.
-       Gratis parkeren op locatie.
-       Voordelig sporten via BenVitaal.

Hebben wij jouw interesse gewekt?
Zorg dan dat wij jouw sollicitatie z.s.m. hebben ontvangen.
Solliciteer direct via de functieknop solliciteren onderaan deze pagina.

Nog vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met Jan Gulikers, Clustermanager, via 06-20428032 of j.gulikers@adelante-zorggroep.nl voor inhoudelijke vragen. Vragen over de arbeidsvoorwaarden? Dan helpt Demi van Tussenbroek, junior HR adviseur, je graag via 045 528 22 62 of WhatsApp 06-82580677.

Goed om te weten!
Screening van CV, diploma's, identiteitsbewijs, VOG (verklaring omtrent gedrag) en een referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.

Wij werven zelf voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, maar delen in je netwerk wel.