Laurentius Ziekenhuis zoekt een

SEH-arts KNMG (19-012)

Dienstverband

24 - 38 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Roermond

Werkvelden

Ziekenhuizen
De afdeling spoedeisende hulp
Jaarlijks bezoeken ongeveer 18.000 patiënten de Roermondse SEH afdeling. Op de SEH werken geen specialisme-gebonden arts-assistenten, wat inhoudt dat alle patiënten gezien worden door de SEH-artsenKNMG met ondersteuning door ANIOS en HAIO's. Er is een grote mate van autonomie voor de SEH-artsenKNMG .

De cultuur in het ziekenhuis wordt gekenmerkt door een collegiale sfeer met korte lijnen, waarin op laagdrempelige wijze overleg gevoerd kan worden met de diverse poortspecialisten. De werkzaamheden vinden plaats op een ruim opgezette en goed geoutilleerde afdeling met alle voorzieningen die van een moderne SEH verwacht mogen worden. De SEH heeft een intensief samenwerkingsverband met de ambulancedienst in de regio, waarin onder andere aan een telehealth-project is vorm gegeven. De SEH kent een co-locatie met de Huisartsenpost Roermond, waarin gewerkt wordt via een "één-loket-model".

De afdeling SEH maakt onderdeel uit van het Spoedplein, waarvan ook de Acute Opname Afdeling (AOA) en de Intensive Care deel uitmaken. Het management van dit Spoedplein wordt gevormd door een afdelingsmanager en 3 medisch managers. Het Laurentius Ziekenhuis is voornemens een fusie aan te gaan met het VieCuri Medisch Centrum te Venlo. Hierbij is het nadrukkelijke doel om op beide locaties een volwaardige SEH-afdeling te laten bestaan. De ambitie is om een fusievakgroep te vormen die over beide locaties zal gaan rouleren.

Het VieCuri Medisch Centrum bezit de STZ-status en is opleidingscentrum voor de opleiding tot SEH-artsKNMG .

De vakgroep spoedeisende geneeskunde bestaat momenteel uit 6 SEH-artsenKNMG ., waarmee een 24/7 aanwezigheid van SEH-artsenKNMG ingevuld wordt.

De functie
Naast de directe patiëntenzorg zijn de SEH-artsenKNMG verantwoordelijk voor de supervisie en opleiding van de ANIOS, HAIO's, co-assistenten en verpleegkundigen. Bovendien participeren de SEH-artsenKNMG in het reanimatieteam en het SIT. Alle SEH-artsenKNMG zijn geschoold in spoedechografie en PSA. De vakgroep is vertegenwoordigd in veel commissies en overlegstructuren die raakvlakken hebben met de acute zorg in huis en prehospitaal. Uiteraard zijn de SEH-artsenKNMG lid van de medische staf.

Wie zoeken we?
Wij zoeken een SEH-artsKNMG die voldoende stevig in zijn/haar schoenen staat om met ons dit uitgebreide takenpakket in te vullen. Wij verwachten dat een nieuwe collega geschoold is in PSA en spoed-echografie, dan wel bereid is om zich deze onderdelen van het vak eigen te maken. We nodigen urgentieartsen en spoedartsen nadrukkelijk uit ook te solliciteren op deze openstaande vacature, evenals AIOS die binnenkort hun opleiding afronden vragen we hun interesse kenbaar te maken.

Wat bieden we jou?
Wij bieden je een uitdagende functie, met veel eigen verantwoordelijkheid en autonomie, in een ambitieus, enthousiast en bovendien zeer collegiaal team. De salariëring is marktconform.

Indien je aan de eisen voldoet dan ontvang je van ons een persoonlijke uitnodiging voor een gesprek.

Wil je eerst meer weten over deze functie?
Bel of mail dan naar Sigrid Cleef
+31 475 382 254
sigrid.cleef@lzr.nl