Maastricht UMC+ zoekt een

Senior Adviseur/Projectleider Crisisbeheersing Netwerk Acute Zorg Limburg

Dienstverband

32 - 36 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ziekenhuizen
Wat ga je doen?
Zorginstellingen hebben een wettelijke plicht en verantwoordelijkheid om onder alle omstandigheden, dus ook in crisissituaties, verantwoorde zorg en een acceptabel niveau van kwaliteit en veiligheid te bieden. Van pandemieën en natuurrampen (bijvoorbeeld hoogwater) tot cyberaanvallen en operationele storingen, de zorgsector staat voor een breed scala aan potentiële risico's die de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten en medewerkers kunnen bedreigen. En dit alles in een veranderend zorglandschap met thema’s zoals concentratie, lateralisatie, financiële uitdagingen, schaarste van personeel en een hoge regeldruk.
Het Programma Crisisbeheersing & Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) ondersteunt Limburgse zorginstellingen om adequaat voorbereid te zijn op crises. Vraag gestuurd worden hiervoor regionale OTO-activiteiten, bijeenkomsten en projecten georganiseerd die ketenpartners helpen, zowel individueel als in ketenverband. Daarnaast kunnen ketenpartners een beroep doen op OTO-stimuleringsgelden. Voor de ROAZ-regio Limburg worden deze beheerd binnen het Programma Crisisbeheersing & OTO.
Als Adviseur Crisisbeheersing & OTO ben je actief binnen het Programma Crisisbeheersing & OTO. Je werkt samen met de Adviseur OTO en legt verantwoording af aan de Programmamanager Crisisbeheersing & OTO.
Richting ketenpartners vervul je een adviserende en coördinerende rol. Je bent adviserend op het gebied van planvorming en OTO. Jouw coördinerende rol ligt vooral op het vlak van de organisatie van regionale OTO-activiteiten, regionale bijeenkomsten en projecten. Daarnaast ben je actief met het borgen van de kwaliteit van het Programma Crisisbeheersing & OTO. Dit doe je vanuit een PDCA-benadering. Je zorgt ervoor dat de mate van individuele en regionale voorbereiding in kaart wordt gebracht, zodat de juiste nuances kunnen worden geborgd in het regionale beleid in zowel jaar- als meerjarenbeleidsplannen. Het opstellen van deze plannen behoort tot jouw takenpakket. Daarnaast is het zorgdragen voor een effectieve en verantwoorde toekenning en verantwoording van de OTO-stimuleringsgelden ook een van jouw taken.
Ook bereid je de aan het programma gerelateerde bestuurlijke overleggen voor, zowel inhoudelijk analyserend als proactief adviserend. Je bent het eerste aanspreekpunt voor regionale ketenpartners en collega’s op het gebied van Crisisbeheersing & OTO. Je bent een toonaangevende speler in het verlenen van diensten aan ketenpartners, waarbij je uitblinkt in het bieden van hoogwaardige ondersteuning en het opbouwen van sterke samenwerkingsverbanden. Hierbij heb je oog voor de verschillende belangen en maak je gebruik van je vaardigheden om mensen te verbinden en gezamenlijk de gestelde doelen te bereiken. Je organiseert en onderhoudt ook relevante contacten met de keten- en samenwerkingspartners in de regio en neemt deel in diverse regionale en landelijke overleggen.

De dynamische werkomgeving en de toenemende druk binnen de zorgsector maakt dat we van je vragen om flexibel te kunnen inspringen op veranderende situaties en dat je kan werken onder tijdsdruk, ook soms buiten kantoortijden.

Wat vragen wij van jou?
 • Je bent een gepassioneerd netwerker met een talent voor het verbinden van mensen en organisaties. Daarnaast ben je oplossingsgericht en praktisch, een pragmatisch denker en schakel je makkelijk tussen strategisch-, tactisch- en operationeel niveau;
 • Je hebt ervaring binnen complexe dynamische omgevingen en het werken in netwerken met verschillende belangen. Je bent in staat verschillende partijen te verbinden en zelfstandig intern en extern een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je weet draagvlak te creëren voor je adviezen en zet deze adviezen om in concrete acties.
 • Je hebt ervaring in de samenwerking met externe partijen en weet diverse belangen tegen elkaar af te wegen om de juiste koers te kunnen bepalen.
 • Je hebt ervaring met (strategische) beleidsadvisering.
 • Je bent een echte aanpakker, staat stevig in je schoenen, bent stressbestendig, veerkrachtig en besluitvaardig.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en werkt graag samen in teamverband. Tot de functiecompetenties voor deze functie behoren: organisatiesensitiviteit, overtuigingskrachteen ondernemende attitude, flexibiliteit en planning- en organisatietalent.
 • Je hebt een HBO of academisch werk- en denkniveau. Je hebt kennis van Integrale Veiligheid (Risico- en Crisisbeheersing) en programma-/projectmanagement.
 • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.

Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving er uit?
Je werkt voor het Netwerk Acute Zorg Limburg. Dit is het stafbureau voor de acute en opgeschaalde zorg in de regio Limburg. Het bureau ondersteunt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het ROAZ zorgt er in gezamenlijkheid voor dat patiënten in deze regio met een acute zorgvraag snel de beste zorg krijgen op de juiste plaats. Om dit te bereiken werken ketenpartners in de zorg samen. Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) bureau faciliteert, verbindt, begeleidt, informeert en adviseert aangesloten ketenpartners in de acute zorg in de regio. bijvoorbeeld ziekenhuizen, ambulancedienst, huisartsen, GGD’en, zorgverzekeraars, GGZ-organisaties, verloskundigen en de VVT-sector. NAZL is daarmee een van de tien acute zorgnetwerken van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Je bent onderdeel van een groeiende organisatie in een dynamisch werkveld, die voortdurend nieuwe kansen en uitdagingen biedt. Inspanningen worden erkend en gewaardeerd. En er is ruimte voor eigen initiatief. Je werkt in een hecht en enthousiast team. Het contact met elkaar is laagdrempelig.

De dynamische werkomgeving en de toenemende druk op de acute zorgketen maakt dat we van je vragen om flexibel te kunnen inspringen op veranderende situaties en dat je kan werken onder tijdsdruk, ook soms buiten kantoortijden. Maastricht is de uitvalsbasis, maar je hebt vaak overleg bij de ketenpartners uit het netwerk, met collega’s van het landelijke bureau en andere acute zorgnetwerken.

Arbeidsovereenkomst
Het betreft een arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld 32-36 uur per week conform artikel 2.4.2 Cao umc, zijnde een tijdelijk contract vooruitlopend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bedoeld in lid 3 van artikel 2.3 Cao umc.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:
 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en fitnessabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan conform de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De sollicitatiegesprekken zullen in week 22 en 23 worden gehouden.