Stichting Pergamijn zoekt een

Senior Cliëntbegeleider cluster EMB-Senioren

Dienstverband

8 uur per week

Opleidingsniveau

MBO niveau 4

Standplaats

Echt

Werkvelden

Gehandicaptenzorg
"Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect."

Senior Cliëntbegeleider

cluster EMB-Senioren

28.8 uur per week
Jouw werkomgeving

Herstal 36 in Echt wordt behuisd door een groep van acht personen, variërend in de leeftijd van 41 jaar tot 74 jaar. De verhouding man/vrouw is 7:1. Alle bewoners zijn bekend met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Naast deze functiestoornis is er bij verschillende cliënten sprake van bijkomende problematiek: autismespectrumstoornis, hechtingsproblematiek, Angelman Syndroom etc. De emotionele ontwikkelingsleeftijd van de bewoners is niet hoger dan vijftien maanden. Vier van de zeven cliënten zijn bekend met zintuiglijke problematiek (visus en/of auditief). Ten gevolge van bovengenoemde functiestoornissen is er sprake van een verstoorde prikkelverwerking.

Alle cliënten zijn bekend met problematiek voortkomend uit hun levensgeschiedenis, lage emotionele ontwikkelingsleeftijd en prikkelverwerking en hebben moeite met contact maken en communiceren.

Herstal 36 werkt volgens de methode Urlings en van der Linden, en hanteert het LACCS programma:

De methode Urlings en van der Linden staat voor respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met een verstandelijke beperking. Met als doel deze mensen een gelukkige oude dag te bezorgen.

De begeleiding varieert van begeleiding met nabijheid (direct in het zicht zijn) tot op afstand. Het accent ligt op verzorgen en gedrag reguleren. Dit bestaat uit ondersteunen in interacties tussen cliënten en het totaal overnemen van de zorg. Er wordt gewerkt aan de hand van de individuele zorgvraag van de cliënt(en), in een prikkelarme omgeving waarin rust, voorspelbaarheid en structuur belangrijk zijn. Ook is er aandacht voor belevingsgerichte activiteiten die aansluiten op de gemoedstoestand van de individuele cliënt. Er wordt gebruik gemaakt van visuele ondersteuning. Het accent ligt op (gesloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering.

Ondersteuningsaanbod:
 • Het begeleidingsklimaat is vooral gericht op het ondersteunen van de ouder wordende bewoner in al zijn facetten, met de nadruk op behoud van regie op eigen leven. Hiervoor wordt de Urlings methode toegepast (fenomenologische benadering). De nadruk ligt op warme zorg en een goed leven.
 • Herstal 36 maakt zo veel als mogelijk gebruik van de voorzieningen en activiteiten op het instellingsterrein zoals verschillende dagbestedingslocaties, zwembad, gymzaal en wandelclubje
 • Personeel is geschoold en bekwaam in het uitvoeren van risicovolle en verpleegtechnische handelingen en voorziet in de nodige kennis m.b.t. aspecten die veelvuldig voorkomen bij senioren (epilepsie, eet-en slikproblematiek, het volgens protocol toedienen van medicatie). Daarnaast is men geschoold met betrekking tot Wet Zorg en Dwang & Fixeren met Hulpmiddelen.
 • Cliënten maken conform de afspraken die in het ondersteuningsplan vastgelegd zijn, gebruik van ondersteunende diensten zoals beweging, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtiste, muziektherapie, arts verstandelijk gehandicapten en gedragskundige

Jij…

bent een betrokken en enthousiaste senior cliëntbegeleider. De cliënt kan rekenen op jouw oprechte aandacht. De ontwikkeling, plezier en welzijn van de cliënt staan voorop met het ondersteuningsplan als leidraad. De cliënt bij Pergamijn staat centraal en heeft zoveel als mogelijk de regie over zijn eigen ondersteuningsplan. Jij als professional gaat samen met de cliënt deze ondersteuningsvragen vorm geven. Je werkt zelfstandig, maar je doet het niet alleen! Samen met je collega's zoals een teamleider, cliëntbegeleiders en een gedragskundige staat jullie dagelijkse werk in het teken van het welzijn van de bewoners. Daarbij gaan jullie als team voor de hoogst haalbare kwaliteit.

kunt prioriteiten stellen als geen ander in dit dynamische werk en je schakelt makkelijk tussen de verschillende werkzaamheden. Regelmatig heb je overleg met familie en wettelijke vertegenwoordigers en neem je het initiatief in het multidisciplinair overleg.

beschikt dan ook over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en een groot inlevingsvermogen, waarbij er een balans is tussen betrokkenheid en afstand, om een helicopterview te behouden.

…. bent positief ingesteld, gaat geen uitdaging uit de weg en je durft op een opbouwende manier kritisch naar jezelf en je collega's te zijn. Je bent in staat om 'out the box' te denken en de client vanuit een holistisch mensbeeld te benaderen.

Je schroomt niet om nieuwe interventies, die de kwaliteit van leven te verbeteren, te introduceren binnen het team.

bent op basis van je ervaring in staat de samenwerking binnen het team op een positieve wijze te beïnvloeden, tegenstellingen te overbruggen en heb je een voorbeeldrol voor andere teamleden. Je coach-vaardigheden komen hierbij ten volle tot uiting.

bent een echte kartrekker en verbinder!

Jouw achtergrond

Je hebt een afgerond diploma in de zorg op MBO-niveau 4 of HBO niveau.

Je hebt bij voorkeur een verpleegkundige achtergrond.

Ervaring in coaching is een pre.

Daarnaast heb je ervaring in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en/of psychiatrie.
Daar tegenover staat…

Pergamijn investeert volop in de ontwikkeling en opleiding van haar medewerkers en biedt je de mogelijkheid om je carrière op jouw manier vorm te geven. Er is oprechte interesse in zowel de cliënten als in jou.

Verder bieden wij:
 • Wij zetten in op een langdurige samenwerking, na een jaarcontract bestaat de mogelijkheid tot een vaste aanstelling.
 • Een salaris in overeenstemming met de cao gehandicaptenzorg; FWG 45 afhankelijk van je opleiding;
 • 144 verlofuren per jaar uitgaande van een fulltime dienstverband en 57 Persoonlijk Budget Levensfase uren;
 • Een op maat gemaakt inwerktraject om een goede start te maken binnen stichting Pergamijn;
 • Een interessante werkkostenregeling waarmee je als medewerker voordeel kan hebben bij de aanschaf van een fiets, smartphone of tablet, voordeel met bedrijfsfitness of korting op de contributie van je sportvereniging en meer;
 • Wij vinden een fijne werksfeer belangrijk. Daarom vergoedt Pergamijn een keer per jaar een teamactiviteit naar keuze.
 • Onze Personeelsvereniging organiseert leuke activiteiten zoals stedentrips, musicalkaartjes, creatieve workshops en nog veel meer.
 • Herstal 36 in Echt is goed bereikbaar vanuit Sittard, Geleen, Beek, Roermond en Heerlen.
 • Bij indiensttreding lever je een verplichte geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). De kosten van de VOG vergoeden wij.
Heb je interesse?

Wil jij ons team komen versterken en voldoe je aan en de gestelde eisen, solliciteer dan met je motivatie en CV via de website www.werkenbijpergamijn.nl

Wij streven ernaar jou binnen 48 uur een reactie te geven op je sollicitatie. De eerste gespreksronde bestaat uit een oriënterend gesprek met de afdeling recruitment, Marie-Christine Meulen of Anja Völler, dan wordt ook de vervolgprocedure bepaald.

Meer informatie:

Voor nadere informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met teamleider Nicole Janssen 06-42616148

' Alles wat aandacht krijgt groeit'.