Moveoo zoekt een

Sociaal werker 2 - Flexpool regio Westelijke Mijnstreek - Per 01-02-2021

Dienstverband

24-30 uur per week

Opleidingsniveau

MBO niveau 4

Standplaats

Sittard Geleen

Werkvelden

Sociaal Werk

Wat je doet

Als sociaal werker 2 bied je begeleiding aan mensen die bij Moveoo verblijven. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Als sociaal werker 2 lever je een bijdrage aan het opstellen, uitvoeren en bijstellen van actieplannen en krachteninventarisaties of onderdelen daarvan. Je begeleidt onze bewoners bij het oppakken van de regie over hun eigen leven. Je adviseert, bemiddelt en werkt oplossingsgericht. Je organiseert groepsgerichte activiteiten en je werkt nauw samen met je collega’s.

 

Jij

Jij beschikt over een afgeronde beroepsopleiding op MBO 4 werk- en denkniveau;
Jij hebt meerdere jaren ervaring als begeleider binnen psychiatrie en/of verslavingszorg;
Jij beschikt over vaardigheden om groepsgericht te werken;
Jij beschikt over vaardigheden om onze bewoners te motiveren en stimuleren;
Jij hebt kennis van en affiniteit met onze methodiek Krachtwerk;
Jij kan onze bewoners begeleiden op basis van onze visie op zorg;
Jij hebt kennis van de sociale kaart, maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
Jij bent communicatief sterk, sociaal vaardig, resultaatgericht en pro actief;
Jij bent stressbestendig en kunt goed improviseren;
Jij kunt anderen uitstekend ondersteunen bij het oplossen van problemen;
Jij bent flexibel en bereid om onregelmatig te werken;
Jij bent in staat om te werken in een resultaat gericht team.
 

Wij

Wij bieden jou een overeenkomst voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid;
Wij hanteren voor jouw functie schaal 6 van de CAO Sociaal Werk, die loopt van € 2.291,00 tot € 3.279,00 per maand bij een 36-urige werkweek;
Wij bieden jou een individueel keuzebudget;
Wij bieden jou een loopbaanbudget waarmee je kunt investeren in je duurzame inzetbaarheid;
Wij bieden jou een boeiend en uitgebreid scholingsprogramma;
Wij bieden jou een werkplek waar initiatief nodig is, waar zelfstandig wordt gewerkt, waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en waar professionele ontwikkeling mogelijk is.
 

Over Moveoo

Moveoo richt zich op mensen in een sociaal kwetsbare positie die serieuze hulpvragen hebben op verschillende leefgebieden: huisvesting, financiën, dagbesteding, sociale contacten, psychische en fysieke gesteldheid. Kenmerkend voor de doelgroep is dat er veelal sprake is van meervoudige problematiek, waarbij het ontbreken van huisvesting niet op zich staat. Veel van de mensen die zijn aangewezen op hulp van Moveoo kampen met problemen als gevolg van middelengebruik (verslaving), criminaliteit en/of een verstandelijke beperking.

 

Wij bieden hen ondersteuning bij het oppakken van de regie over hun eigen leven. Onze ondersteuning komt tot uitdrukking in onze kennis en aanbod op het terrein van opvang, wonen en begeleiding. Wij gaan altijd uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de cliënt zelf. Dat is het uitgangspunt van onze methodiek Krachtwerk. Ons werk doen we in nauwe samenwerking met de cliënt zelf en met ketenpartners als gemeenten, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, GGD en justitie. Daarbij staan we open voor nieuwe ideeën en inzichten.

 

Over regio Westelijke Mijnstreek

Een aanbod op maat bieden wij in de regio Westelijke Mijnstreek door middel van diverse vormen van ondersteuning vanuit een vijftal locaties in Sittard-Geleen. Als sociaal werker 2 binnen de flexpool ben je inzetbaar binnen alle afdelingen van deze regio.

 

Dag-, nacht- en vervolgopvang (Sittard)

Dit zijn de meest laagdrempelige voorzieningen. De cliënt kan bij de nachtopvang tegen een kleine vergoeding slapen, eten, douchen en kleding laten wassen. Bij de dagopvang wordt hulp en bemiddeling geboden bij onder meer huisvesting, dag invulling, inkomen en zorg. De vervolgopvang biedt laagdrempelig een eigen kamer.

 

Beschermd wonen (Sittard-Geleen)

Voor cliënten die niet op korte termijn in staat zijn zelfstandig te wonen, biedt Moveoo een tijdelijke woonvoorziening. De cliënten moeten zo snel mogelijk doorstromen naar een eigen woonruimte. Voor een kleine groep cliënten bestaat de mogelijkheid voor een langdurig verblijf.

 

De genoemde activiteiten en trajecten worden gefinancierd door gemeenten, het zorgkantoor, forensische zorg en door de cliënten zelf in de vorm van eigen bijdragen.

 

Lijkt dit je wat?

Ben je geïnteresseerd, dan kun je voor inlichtingen over de inhoud van de functie telefonisch (dagelijks tussen 09.00 uur en 17.00 uur) of per mail contact opnemen met Loes van Arnhem, telefoonnummer 06-30 31 40 03, e-mailadres L.vanArnhem@moveoo.nl.

 

Jouw schriftelijke sollicitatie kun je vóór donderdag 21 januari 2021 richten aan Moveoo, afdeling P&O, Postbus 1047, 6040 KA Roermond of e-mailen naar PenO@moveoo.nl.

 

Vergeet niet het vacaturenummer 012101 duidelijk te vermelden in je sollicitatie. Gesprekken worden gehouden op maandagmiddag 25 januari 2021 via Microsoft Teams.

 

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.

 

Na gebleken geschiktheid vindt er een antecedentenonderzoek plaats. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.