Pactum zoekt een

Stagiaire (MBO of HBO) Brabant en Limburg

Dienstverband

28-32 uur

Opleidingsniveau

MBO niveau 4, HBO

Standplaats

Horn

Werkvelden

Jeugdzorg, Sociaal Werk

Iedereen heeft het recht te kunnen opgroeien in een veilige omgeving en een eigen toekomst vorm te geven. Maar soms zijn er omstandigheden die dat moeilijk maken. Dan is Stichting Pactum er.

Wij helpen kinderen, jongeren en gezinnen met een passende behandeling om positieve groeistappen te zetten. Als het kan doen we dit bij de jongere of het kind thuis of in onze dagbehandeling. En als dat voor kortere of langere tijd niet lukt, zoeken we naar een passend thuis binnen onze pleegzorg of in één van onze huizen. Zodat iedereen, vanuit een veilige omgeving en met de juiste behandeling, kan toewerken naar een eigen plek in de samenleving. www.pactum.org

Pactum zoekt een

Stagiair(e)s (MBO of HBO)
Voor onze Locatie in Helmond, Deurne, Venlo of Horn

Waar kom je stage lopen
Per 1 januari 2022 zijn Bijzonder Jeugdwerk (Deurne), Rubicon-Jeugdzorg (Horn) en Pactum (Zetten) overgegaan in stichting Pactum. Je komt stage lopen bij Stichting Pactum (afdeling Zuid) en zal ingezet worden op een van de locaties in Midden-Limburg of Brabant. We maken, tezamen met Centiv, Vincent van Gogh en De Rooyse Wissel, deel uit van VIGO.

Je kunt bij Pactum stage lopen, waarbij je de gelegenheid krijgt om, voor je opleiding relevante, werkzaamheden te doen onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde jeugdzorgprofessional. Pactum heeft stageplekken voor derde- en vierdejaars mbo- en hbo-studenten. Er is geen aanbod voor 1e- en 2e-jaars mbo- en hbo-studenten en Pactum heeft momenteel geen BBL-plekken ter beschikking. In principe starten alle stages in september.

Stagiair(e)s voor de diverse functies/afdelingen binnen Stichting Pactum (zuid)

 • Jeugdzorgwerker D Agrarische zorgbedrijf – Deurne (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker D PEL – Deurne (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker D Beschermd Wonen de Sluis – Venlo (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker D De Wel – Helmond (1 stageplek)
 • Jongerenwerker B JIP (jongeren in loop punt) – Helmond (1 stageplek)
 • Jongerenwerker B JOW (Jongeren opbouw Werk) – Helmond (2 stageplekken)
 • Pleegzorgmedewerker – Horn (1 stageplek)
 • Jeugd & Gezinswerker Ambulant – Horn (2 stageplekken)
 • Jeugdzorgweker D Opengroep (Erica) – Horn (1 stageplek)
 • Jeugdzorgwerker D Crisisopvang (Hoogstraat) – Venlo (1 stageplek)

Agrarische zorgbedrijf Deurne (mbo en hbo)
Pactum heeft een goed alternatief voor jongeren met gedragsproblemen die uitvallen op school. Zij kunnen onderwijs volgen op VSO-school de Korenaer. Deze school ligt op het terrein in Deurne. Hier wordt lesgegeven in kleine groepen, waardoor de leerling veel persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt. Sommige leerlingen wonen thuis, andere leerlingen wonen tijdelijk in een behandelgroep. Het agrarisch zorgbedrijf is voor jongeren die graag buiten bezig zijn, met de dieren of in de groentetuin. Jongeren kunnen er een Entree opleiding (MBO niveau 1); plant, dier en groene leefomgeving doen. Het agrarisch zorgbedrijf biedt ook dagbesteding waarbij de jongeren stap voor stap voorbereidt worden op de toekomst. Het doel is dat het kind over een tijdje (weer) naar school, stage of werk gaat en daar ook gemotiveerd voor is.

PEL (Project Ervarend Leren) & Zorggezinnen Deurne (hbo)
Het team houdt zich bezig met meerdere hulpvormen: de grootste hulpvorm binnen het team is de opvang en behandeling van kinderen en jongeren van 0-23 jaar binnen zorggezinnen. Dit zijn zowel crisis- als reguliere behandeltrajecten. Naast de hulpverlening aan de kinderen, jongeren en hun ouders voert het team zelf taken uit rondom de werving, screening, matching, begeleiding, coaching en evaluatie van de zorggezinnen. Het project Ervaringsleren (PEL) biedt jongeren van 15 tot 23 jaar die vastlopen een unieke kans om een nieuwe start te maken en hun leven weer op de rit te krijgen. De jongere woont en werkt bij een zorggezin in Frankrijk en maakt daar een positieve ontwikkeling door. Bij terugkeer in Nederland wordt de jongere begeleid om zijn toekomstplannen door te zetten en vol te houden.

Beschermd Wonen de Sluis Venlo (mbo en hbo)
Beschermd wonen is bedoeld voor jonge mensen (17 tot 27 jaar) die zelfstandig willen wonen, maar daar nog hulp bij nodig hebben. De jongere bewoont tijdelijk een eigen kamer in ons complex in Venlo. Daar is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Stap voor stap wordt de jongere begeleid om zich zelfstandig te kunnen redden. De jongere kan bij Stichting Pactum ook hulp krijgen om persoonlijke problemen op te lossen en te leren omgaan met eventuele psychische beperkingen. De begeleiding wordt in fases afgebouwd totdat de jongere zelfstandig kan wonen.

De Wel Helmond (hbo)
Het betreft een stageplek op de open, gemengde behandelgroep de Wel waarbij de leeftijd kan variëren van 13 tot en met 17 jaar die niet de drie leefsferen (wonen, werken/ leren, vrije tijd) nodig hebben die het terrein in Deurne aanbiedt. De problematieken zijn variërend van gedrag problematieken tot systeemproblematieken. Samen met de ouders of verzorgers en de jongere wordt gekeken welk toekomstperspectief het meest passend is voor de jongere.

JIP Helmond (hbo)
Het Jongeren Inloop Punt (JIP) fungeert als een laagdrempelige inloop voor jongeren met allerlei soorten (hulp)vragen en problemen. Dit kan een enkelvoudige vraag zijn of complexe problematiek op meerdere leefgebieden. Het JIP biedt informatie, advies en ondersteuningstrajecten aan jongeren tussen de 17 en 27 jaar.

JOW Helmond (mbo en hbo)
Onze jongerenopbouwwerkers zijn actief in Helmondse wijken. Ze zetten zich in voor de leefbaarheid in wijken, zodat mensen er met plezier kunnen wonen. Ze zijn er dus niet alleen voor jongeren, maar voor alle wijkbewoners. Je legt contact met jongeren om zo overlast te verminderen. Je verwijst mensen met problemen door naar de juiste instanties. Bij problemen bemiddel jij tussen de jongeren en de buurt. Je stimuleert om wijkbewoners en jongeren met elkaar in contact te komen en het gesprek aan te gaan.

Pleegzorg Horn (hbo)
Je loopt stage binnen de ambulante hulpverlening, begeleiding en crisis op het gebied van de pleegzorg. Zowel reguliere pleegzorg als pleegzorg met LVB-problematieken. Tijdens jouw stage zijn jouw werkzaamheden vooral gericht op een adequate begeleiding en ondersteuning aan zowel pleegkinderen en pleegouders als de eigen ouders, met als doel de kwaliteit van het verloop van de pleeggezinplaatsing en de eventuele terugkeer naar het eigen gezin te bevorderen.

Ambulant Horn (hbo)
Als stagiaire werk je met name in de thuissituatie met de gezinnen van kinderen en jongeren in ons werkgebied Midden-Limburg. Je standplaats is Horn. Binnen deze gezinnen wordt je ingezet voor het kind en/of ouders met o.a. complexe systeemproblematieken of complexe (v)echtscheidingsproblematieken. Jij zoekt welke behoefte de ouders en kinderen hebben. De begeleiding pas je hierop aan.

Open behandelgroep (Erica) Horn (hbo)
Het team van Erica behandelt (gemengde) jongeren van circa 14 tot 18 jaar met complexe hechtings- en traumaproblemen. Binnen onze groep ligt het accent op traumastabilisatie. Sinds een aantal jaar werken we met twee super effectieve methodieken: Nieuwe Autoriteit en Slapende honden. We creëren op de groep een veilige omgeving waarin jongeren eindeloos veel kansen krijgen en fouten mogen maken. We leren jongeren om hun emoties te herkennen en te uiten, zodat ze er niet in verzuipen.

Hoogstraat Venlo (hbo)
Het team in Venlo behandelt (gemengde) jongeren van circa 14 tot 18 jaar met complexe hechtings- en traumaproblemen. Binnen onze groep ligt het accent op traumastabilisatie. Sinds een aantal jaar werken we met twee super effectieve methodieken: Nieuwe Autoriteit en Slapende honden. We creëren op de groep een veilige omgeving waarin jongeren eindeloos veel kansen krijgen en fouten mogen maken. We leren jongeren om hun emoties te herkennen en te uiten, zodat ze er niet in verzuipen. Op deze groep kunnen ook jongeren, die bij Pactum (Deurne) in zorg zijn, terecht voor kortdurende crisishulp.

In alle bovenstaande stageplekken ben je de hulpverlener, maar de taken (afhankelijke van de afdeling) kunnen van elkaar verschillen. Om een algemeen beeld te geven van de hoofdtaken van iedere afdeling:

 Hoofdtaken:

 • Begeleiden en behandelen van jongeren in de dagelijkse leefsituatie zowel individueel als groepsgericht;
 • Meedenken en verder ontwikkelen van methodieken;
 • Het uitvoering geven aan toekomstsplannen en het schrijven van werkplannen en evaluatieverslagen;
 • Zorg dragen voor een veilig leefklimaat en voor het beheer van de huisvesting;
 • Schriftelijk en mondeling rapporteren.

Functie-eisen:

 • 3e of 4e jaars student van een relevante MBO/HBO opleiding (Speciale doelgroepen MBO 4, Pedagogiek, Social Work, toegepaste psychologie of vergelijkbaar), HBO- niveau geniet onze voorkeur;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Groeps- en teamgericht kunnen werken;
 • Bij voorkeur kennis en evt. ervaring in het werken met de presentiemethode, contextuele hulpverlening of verbindend gezag en geweldloos verzet;
 • Bereidheid om op onregelmatige uren te werken.
 • 28 – 32 uur per week (voor schooljaar 2022/2023) vanaf september 2022 met een minimale duur van 1 schooljaar.

Jouw persoonlijkheid
Stevige, flexibele en enthousiaste persoon met analytisch vermogen. Iemand die initiatieven kan nemen, de essentie van de problematiek kan herkennen en hier zijn handelen op kan afstemmen. Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken. Je kunt feedback geven en ontvangen. Je weet jongeren te motiveren en te stimuleren. Je weet het perspectief van de ouders in je handelen te betrekken. Minimale leeftijd 21 jaar (bij aanvang van de stage), gezien de zwaarte en leeftijd van onze jongeren.

Wat wij bieden
De CAO Jeugdzorg is van toepassing. Elke stagiair(e) ontvangt een stagevergoeding van € 250,- per maand (op basis van 32 uur per week).  

solliciteren
Jouw sollicitatie met CV kun je t/m di 31 mei 2022 insturen via solliciteren@bj.nl. Graag lezen wij het volgende terug in jouw sollicitatie:

 • De stageperiode (van/tot);
 • Aantal stagedagen per week;
 • Welk opleidingsinstituut;
 • Voorkeur en motivatie van de bovengenoemde stageplekken;

Op dinsdag 07 juni vinden de gesprekken plaats met de geselecteerde kandidaten op de locatie in Deurne tussen 09:00 en 17:00 uur. We vragen je hier rekening mee te houden.

Meer weten?
Voor vragen over de stageprocedure of inhoudelijke vragen over de stageplekken kun je terecht bij Anique Vermeulen (Jeugdzorgwerker) : a.vermeulen@bj.nl of 06 – 29 67 35 49.

 Het opvragen van schriftelijke referenties maken onderdeel uit van de procedure.
Deze vacature wordt zowel intern als extern geplaatst.