Maastricht UMC+ zoekt een

Teamleider Zorg Chirurgische/ Oncologische verpleegafdeling

Dienstverband

32 - 36 uur per week

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Maastricht

Werkvelden

Ziekenhuizen
Wat ga je doen?
Het MUMC+ staat de komende jaren voor een krachtige verpleegkundige beroepsontwikkeling die tot uiting dient te komen in toonaangevende verpleegkunde. Als Teamleider Zorg speel jij een cruciale rol in het ontwikkelen van toonaangevende verpleegkunde en vertaalt dit naar de dagelijkse zorgverlening aan onze patiënten. Je hebt hierbij een voorbeeldfunctie. Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor je team en externe partners. Je werkt hierbij circa 30% van je werkweek mee in de zorg voor onze patiënten. Je draait hierbij geen onregelmatige diensten.

Daarnaast ondersteun je je team van zorgprofessionals om toonaangevende verpleegkunde te realiseren. Dit staat voor de best mogelijke zorgverlening aan onze patiënten die continu verbeterd wordt. Je ‘ont-zorgt’ daarbij je team van zorgprofessionals door samen met hen de professionele werkomgeving continu te verbeteren. Een belangrijk doel hierbij is de doorontwikkeling van professionele zeggenschap. Hierdoor kunnen verpleegkundigen hun zorghart laten spreken, zodat zij bekwaam en bevoegd zijn om zich te blijven ontwikkelen en de middelen hebben die nodig zijn om de steeds complexere zorg het hoofd te bieden. Leidend bij dit alles is ons verpleegkundig beroepsmodel.

Je verricht zelfstandig werkzaamheden gericht op het effectief en efficiënt functioneren en daarmee het succes van je team:
 • Je geeft operationele leiding aan de medewerkers binnen je team.
 • je signaleert verbeteringen in de werkprocessen en uitvoering van de werkzaamheden en bent in staat om nieuwe werkwijzen binnen de afdeling te begeleiden qua implementatie, waarbij je nauw samenwerkt met de (regie)verpleegkundigen.
 • je steunt, coacht en faciliteert waar nodig in het bevorderen van verpleegkundige kwaliteitsontwikkeling en je kunt de stem en autonomie van de (regie)verpleegkundige goed op waarde schatten.
 • je geeft uitvoering aan het vastgestelde personeelsbeleid en personeelsbeheer en levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het zorgbeleid en personeelsmanagement binnen de afdeling.
 • je bewaakt efficiënte bedrijfsvoering en optimalisering van de zorg- en dienstverlening.
 • je participeert in het opstellen van kwaliteitsbeleid, bewaakt de naleving van procedures en implementeert dit binnen de afdeling.
 • je draagt bij aan bij- en nascholing en deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen of stimuleert anderen dit te doen.
 • je levert een actieve bijdrage aan onderzoek en de opzet van verpleegkundige protocollen doordat je alert bent op onderzoeksvragen, je stimuleert collega’s om bij te dragen aan het verzamelen van gegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek en bent verantwoordelijk voor logistiek en materiaalbeheer.

  De ambitie van het MUMC+ is het leveren van de best mogelijke zorg voor onze patiënten door het ontwikkelen van Toonaangevende verpleegkunde. In een voortdurend veranderende in- en externe omgeving leven we daarbij in een transitieperiode. Het gaat onder andere om een toenemende mate van complexe zorg, technologieën die elkaar snel opvolgen en het steeds meer werken in netwerken en zorgpaden. Wendbaarheid is hierbij de sleutel en mensen maken het echte verschil. Dit betekent ook een verschuiving van transactioneel naar transformationeel leiderschap.

  Deze functie van Teamleider Zorg is een nieuwe leidinggevende functie in ons zorgproces. Jij gaat als Teamleider Zorg mede inhoud geven aan het transformationeel leiderschap zodat Toonaangevende verpleegkunde daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Met de nieuwe functie van Teamleider Zorg willen we ook invulling geven aan het verbeteren van de loopbaanmogelijkheden van ons verpleegkundig talent en meer werkplezier en autonomie bieden. Hierbij is niet opleiding het startpunt maar talent.

  Je zult in 2024 gaan deelnemen aan een nieuw leiderschapsprogramma speciaal ontwikkeld voor de functie van Teamleider Zorg.

Wat vragen wij van jou?
Je hebt een verpleegkundige opleiding met HBO werk- en denkniveau. Je hebt meer dan 3 jaar verpleegkundige werkervaring. Je hebt een managementtraining gevolgd of bent bereid deze te volgen.

Je hebt ervaring als verpleegkundige. Daarnaast herken je je in onderstaande competenties en vaardigheden:

Competenties:
 • Samenwerken – coöperatief gedrag: je draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Individu gericht leiderschap: je geeft richting en sturing aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling en ontwikkeling.
 • Groepsgericht leiderschap/verbindend leiderschap: je geeft richting en sturing aan een groep.
 • (Academisch) Ondernemerschap: je signaleert kansen voor bestaande en nieuwe dienstverlening, rekening houdend met financiële effecten. Je durft daarbij risico’s te nemen.
 • Flexibiliteit: je blijft doelmatig handelen door je aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.
 • Doel- en resultaatgerichtheid: je bent actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en hebt de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten. Je kunt projectmatig werken.
 • Verantwoordelijkheid: je neemt verantwoordelijkheid voor de acties van jezelf en collega’s in de organisatie.
 • Klantgerichtheid: je onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en handelt hiernaar, rekening houdend met de kosten en baten voor de eigen organisatie.
 • Kwaliteitsgerichtheid: je hanteert hoge kwaliteitsnormen en streeft naar een voortdurende verbetering en borging van de kwaliteit (van de patiëntenzorg en de professionele werkomgeving).
 • Zelfontwikkeling: je verwerft inzicht in je eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesse en ambities en op basis daarvan neem je actie om je competenties zo nodig verder te ontwikkelen.

 • Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

  Hoe ziet je werkomgeving er uit?
  De verpleegafdeling A1 is een chirurgische/ oncologische verpleegafdeling met een grote variatie aan patiënten en ziektebeelden. Op deze afdeling worden patiënten verpleegd met aandoeningen op het gebied van urologie, plastische chirurgie, KNO, mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie, dermatologie. Tevens beschikt de afdeling over een isolatie unit waar patiënten door middel van isotopen behandeld worden. Het is een dynamische afdeling met veel afwisselende taken en verantwoordelijkheden. Ons team bestaat uit 21 verpleegkundigen, 1 teamleider, een afdelingshoofd, een aantal medewerkers die ons administratief en zorgend ondersteunen en natuurlijk een aantal studenten verpleegkunde. De afdeling is in beweging en biedt veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling.

  Arbeidsovereenkomst
  Het betreft vooralsnog een tijdelijk arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor gemiddeld 32-36 uur per week conform artikel 2.4.2 van de Cao umc. Na een jaar bestaat er een optie voor een vast contract.

  Wat bieden wij?
  De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
  Wij bieden je:
  • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
  • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
  • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
  • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en fitnessabonnement;
  • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

  Salaris
  Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.632,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal A09 van de Cao umc.

  Heb je nog vragen?
  Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
  Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

  Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.