Zuyderland zoekt een

Traumachirurg (met tweede aandachtsgebied) 0,8-1,0 fte

Dienstverband

0,8-1,0 fte

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Sittard – Geleen Heerlen

Werkvelden

Ziekenhuizen

Zuyderland Medisch Centrum is een van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ). STZ ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de volgende kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.

De vakgroep

De vakgroep Heelkunde van het Zuyderland MC bestaat uit 21 chirurgen. Het chirurgisch palet wordt in de volle breedte uitgevoerd op onze locaties Heerlen en Sittard-Geleen. De vakgroep heeft een regionale functie als slokdarm-, maag-, bariatrisch- en thoraxchirurgisch centrum. De vakgroep heeft opleidingsbevoegdheid voor de (voor-)opleiding heelkunde binnen regio VIII. Binnen elke differentiatie wordt een fellowship aangeboden. Er zijn 22 AIOS, 9 ANIOS en 3 VS-en/ PA’s werkzaam. Tevens participeert de vakgroep in de opleiding tot SEH-arts KNMG, semi-artsen, co-assistenten, VS-en/PA’s en technisch geneeskundigen. Binnen de sectie traumachirurgie zijn 5 NVT-gecertificeerde traumachirurgen, meerdere differentianten en een PA werkzaam.

Wat gaat u doen?

De traumazorg wordt in de volledige breedte aangeboden, inclusief opvang en behandeling van polytraumatisé en patiënten met een complex monoletsel, waaronder letsels aan thorax, wervelkolom, abdomen en bekken/ acetabulum. De traumazorg wordt verzorgd binnen de recent opgerichte MDTU, een samenwerkingsverband tussen de vakgroepen Heelkunde en Orthopedie. Binnen de eerste ring zijn de 5 traumachirurgen en 5 orthopedische traumatologen werkzaam. De complexe klinische en geriatrische traumazorg zijn sinds kort geconcentreerd op locatie Heerlen. Er wordt volgens een gedifferentieerd dienstrooster gewerkt. Op locatie Heerlen bevinden zich een volledig geoutilleerde SEH (waaronder 2 traumakamers met hiertussen een CT-scan en een separate shockroom), een nieuw operatiekamercomplex met een state of the art hybride operatiekamer en een level 3 Intensive Care met 24 beademingsbedden, alsmede een traumapolikliniek (exclusief voor traumazorg) ondersteund door enthousiaste gipsverbandmeesters en eigen secretariaat.  De MDTU levert een actieve participatie binnen ons hand-polscentrum. Er bestaat een intensieve samenwerking met het regionale revalidatiecentrum Adelante en diverse verpleegtehuizen met revalidatiefaciliteiten, waarbij er onder andere goede afspraken bestaan voor de zorg voor patiënten na een heupfractuur.

Wie bent u?

In verband met de aanstaande pensionering van onze collega, traumachirurg dr. PA Hustinx, zoeken wij een bevlogen, collegiale, ambitieuze NVT-gecertificeerde traumachirurg met ruime ervaring in een subspecialisme binnen de traumachirurgie of een tweede differentiatie binnen de heelkunde (afhankelijk van de interesse van de kandidaat). Actieve participatie in onderwijsactiviteiten, instructeurschap bij nationale en internationale cursussen en aantoonbare wetenschappelijke affiniteit (liefst in de vorm van een afgeronde promotie) zijn een pré.

Jonge klaren worden ook uitgenodigd om op de vacature te reageren, mits zij bereid zijn tot verdere opleiding middels een fellowship en zich willen verdiepen en bekwamen binnen een expertisegebied, inclusief het volgen van een stage in een center of excellence.


Ons aanbod

Toetreding tot de vakgroep Heelkunde Zuid-Limburg vindt plaats conform de statuten van Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Zuyderland. Het MSB kent een uniforme toetredingsregeling. Er geldt een proefperiode voor de duur van een jaar.


Interesse

Informatie kan worden ingewonnen bij de traumachirurg dr. R. van Vugt via telnr. 0618110968 of e-mail r.vanvugt@zuyderland.nl

Gezien de nauwe samenwerking met het specialisme orthopedie zal een orthopedisch chirurg-traumatoloog participeren in de selectieprocedure.

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 15 november 2020 gestuurd worden naar het Bestuur MSB Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail via msb-recruitment@zuyderland.nl


Over Zuyderland Medisch Specialistisch Bedrijf

Binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland zijn vrijgevestigd medisch specialisten en medisch specialisten in loondienst van Zuyderland Medisch Centrum verenigd. De circa 400 medisch specialisten hebben zich samengevoegd in vakgroepen. Zuyderland is als één van de 26 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) landelijk koploper met 12 erkende topklinische functies en sedert 2003 NIAZ-geaccrediteerd.


Aanvullende informatie

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.