Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Groepsbegeleider 2

Vacaturenummer 061703

Moveoo Dag-, Nacht- en Vervolgopvang Roermond

Werkveld Welzijn
Soort vacature Niveau 3-4: Medew. Maatschap. Zorg (4)
Niveau 3-4: Soc. Pedagogisch Werker (4)
Dienstverband Bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband)
FTE 0.4

Moveoo is een groeiende en flexibele maatschappelijke organisatie voor

OPVANG – BEGELEIDING – VERBLIJF - DAGBESTEDING

Onze organisatie heeft een omvang van 300 opvang- en verblijfsplaatsen, verspreid over vestigingen van Sittard-Geleen tot Venlo. Binnen deze voorzieningen wordt opvang, langdurig verblijf, begeleiding en zorg verleend aan personen die in een (crisis)situatie dak- en/of thuisloos zijn geraakt of op eigen initiatief hulp dan wel via verwijzers hulp zoeken bij onze stichting. Moveoo werkt volgens de principes van de methodiek krachtwerk. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de regiefunctie krijgt, er op basis van wederkerigheid wordt samengewerkt met de cliënt en met name de mogelijkheden en krachten van de cliënt benadrukt worden in de trajecten.


Voor onze voorziening Dag-, Nacht- en Vervolgopvang Roermond zijn wij per direct op zoek naar een


Groepsbegeleider 2 voor 16 uur per week
Vacaturenummer 061703


In de dag- en nachtopvang wordt, behalve basale opvang aan dak en thuislozen, ook verdere ondersteuning geboden middels trajectbegeleiding.

In de vervolgopvang verblijven cliënten met meervoudige problematiek, waaronder actieve verslaving aan alcohol e/o middelen die de cliënt in zekere mate tijdens het dagelijks functioneren belemmeren. In de voorziening wordt er gewerkt met een “hard-use” gedoogbeleid. Hierbij is niet het soort middel dat de cliënt gebruikt leidend, maar wel het gedrag van de cliënt.

Functieomschrijving

  Van de nieuwe Groepsbegeleider 2 worden de volgende werkzaamheden verwacht:
  • Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van actieplannen door middel van het signaleren van cliëntenbehoeften en het verzamelen van relevante informatie;
  • Is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het actieplan en krachteninventarisatie of onderdelen daarvan;
  • Begeleidt cliënten adequaat en efficiënt zodat diens persoonlijk en sociaal functioneren verandert, verbetert en herstelt;
  • Adviseert, bemiddelt en werkt oplossingsgericht;
  • Organiseert groepsgerichte activiteiten ter bevordering van het leef- en begeleidingsklimaat;
  • Levert actief een bijdrage aan de optimalisering van de dienstverlening en de (door)ontwikkeling van het team;
  • Werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep, echter heeft geen pedagogische eindverantwoordelijkheid.

Wij vragen

  Gezien de dynamische werkomgeving van onze dienstverlening, hechten wij belang aan de volgende kwaliteiten en vaardigheden:
  • Een afgeronde beroepsopleiding op MBO 4 werk- en denkniveau;
  • Meerdere jaren ervaring als groepsbegeleider binnen psychiatrie en/of verslavingszorg;
  • Beschikt over vaardigheden om groepsgericht te werken;
  • Beschikt over vaardigheden om cliënten te motiveren en stimuleren;
  • Kennis van en affiniteit met krachtgerichte benadering en dit in de werkzaamheden kunnen uitdragen;
  • Begeleiden van de doelgroep op basis van de visie op zorg van Moveoo;
  • Kennis van de sociale kaart, maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
  • Communicatief sterk, sociaal vaardig, resultaatgericht en pro actief;
  • Probleemoplossend vermogen;
  • Stressbestendig en improvisatievermogen;
  • Flexibiliteit en bereidheid om onregelmatig te werken;
  • In staat zijn te werken in een resultaat gericht team.

Dienstverband

  Wij bieden:
  • Een werkplek waar initiatief nodig is, waarin zelfstandig wordt gewerkt, waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en professionele ontwikkeling mogelijk is;
  • Een scholingsprogramma op het gebied van krachtwerk en medicatie.

Werktijden

  Dag-, avond- en weekenddiensten.

Salaris

  Een functie die gehonoreerd wordt conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 6.
InformatieDe procedure is als volgt:
Geïnteresseerden kunnen voor inlichtingen over de inhoud van de functie telefonisch contact opnemen met medewerkers van onze voorziening Dag-, Nacht- en Vervolgopvang Roermond, telefoonnummer 088-337 90 00 of met Rob Op het Veld, Manager Zorg, telefoonnummer 06-82 69 07 21.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór dinsdag 4 juli 2017 richten aan Moveoo, afdeling P&O, Postbus 1047, 6040 KA Roermond of e-mailen naar peno@moveoo.nl. Gesprekken worden gehouden op donderdag 6 juli 2017 tussen 09.00 uur en 10.30 uur.

Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.

Na gebleken geschiktheid vindt er een antecedentenonderzoek plaats.

Wij verzoeken u vriendelijk het vacaturenummer duidelijk in uw sollicitatie te vermelden.

Solliciteren

OrganisatieMOVEOO
E-mailpeno@moveoo.nl
Adres
Vacaturenummer061703
Contactpersoon naamIris Rejhons
Contactpersoon functieAdministratief medewerker afdeling P&O
Sollicitatie link
Plaatsingsdatum19/06/2017
Sluitingsdatum03/07/2017
Vacature onjuist ingedeeld? Meld het ons
Organisatie

Organisatie

MOVEOO

Spoorlaan Zuid 29a
6045 AA, Roermond

werkveld

Welzijn

Meer over deze organisatie

Vacatures binnen deze organisatie


Mijn favorietenDeel deze vacature