Zuyderland zoekt een

Verpleegkundig Specialist GGz Medisch Psychiatrische Unit

Dienstverband

36 uur

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Sittard – Geleen

Werkvelden

Overige

Zoek je een leuke, uitdagende baan als Verpleegkundig Specialist binnen een afdeling waar Soma & Psyche samen komen?

Wat ga je doen?

Wij zijn op zoek naar een verpleegkundig specialist voor onze Medisch Psychiatrische Unit, onderdeel van de resultaatgroep Acuut & Intensief van RVE 7 GGZ.

Als verpleegkundig specialist GGZ binnen de Medisch Psychiatrische Unit zien we je graag als eigenstandige specialist, binnen een multidisciplinaire setting. Je draagt bij aan de doorontwikkeling van de unit, behandelprogramma’s en specifiek de verankering van het verpleegkundig domein.

Plaats in de organisatie

De VS GGZ (Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheid zorg) ontvangt hiërarchisch leiding van de operationele leidinggevende van het bedrijfsonderdeel waar de werkzaamheden worden verricht. De VS-GGZ ontvangt waar nodig op psychotherapeutisch gebied supervisie (coachen en bieden van reflectie- of bespreekmogelijkheden) van een klinisch psycholoog en ontvangt waar nodig op medisch gebied supervisie van een psychiater. In het professioneel statuut is vastgelegd in welke situaties er sprake is van verplichte consultatie.

De VS GGZ geeft functionele aanwijzingen aan (para)medisch-, verplegend- en verzorgend personeel en kunnen opdrachten gegeven worden tot het verrichten van voorbehouden handelingen aan anderen die daartoe niet zelfstandig bevoegd zijn conform wet- en regelgeving.

Kern van de functie

Het verlenen van verpleegkundige en intensieve geprotocolleerde psychiatrische somatische zorg aan patiënten met complexe psychiatrische problematiek en licht tot matig complexe somatiek. De werkzaamheden bestaan uit het verrichten van onderzoek, het stellen van een (werk)diagnose, de behandeling, de begeleiding van patiënten, het aangaan van een behandelrelatie met de patiënt en het verrichten van risicovolle en voorbehouden handelingen. De zorg is gericht op de gevolgen van de ziekte, de ziekte zelf en het aangaan van een behandelrelatie met de patiënt en zijn/haar systeem op zowel somatisch als psychiatrisch gebied. Het zelfstandig opstellen van het integrale behandel- en zorgplan, het coördineren van de behandeling en het zorgproces rond de individuele patiënt staan centraal. De VS-GGZ indiceert behandelingen en schakelt zelfstandig andere disciplines in, indien de situatie dit vereist. Het indiceren en ontwikkelen van multidisciplinaire behandel- en zorgprotocollen en/of het initiëren en participeren in verpleegkundige/medisch onderzoek behoren tot de mogelijkheden.

Daarnaast indiceer je verpleegkundige -en medische interventies op het gebied van farmacotherapeutische behandelingen, het geven van leefstijladviezen, slaap hygiëne en het monitoren van eventuele optredende bijwerkingen. Je voert deze waar nodig uit.

De functie van de VS werkzaam op de MPU is multidisciplinair gericht, vanuit deze hoedanigheid zal regie gevoerd worden betreffende het totale zorgproces van de patiënt.

Situatieschets

De VS-GGz wordt ingezet bij doelgroepen met complexe psychische problematiek en is vanuit verpleegkundig perspectief gericht op de behandeling van de ziekte, de preventie en rehabilitatie binnen een multidisciplinaire context. Het multidisciplinair team bestaat altijd uit een psychiater die de regie heeft, een klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist, verpleegkundigen, arts-assistenten en/of maatschappelijk werkers, met op de MPU eventueel professionals uit de paramedische dienst, diëtetiek en medisch specialisten vanuit de AGz (Algemene Gezondheid Zorg).

Wie ben jij?

 • Je bent een afgestudeerd verpleegkundig specialist GGz en BIG-geregistreerd;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met patiënten in deze doelgroep;
 • Je werkt patiëntgericht met goede communicatieve en sociale vaardigheden; je bent goed in staat je eigen visie te verwoorden en positie in te nemen;
 • Je hebt een enthousiaste, actieve, flexibele, positief kritische en innovatieve instelling;
 • De functie vraagt om zelfstandigheid, eigenaarschap. Je vindt het leuk om vorm te geven aan de inhoud van de functie, visie te ontwikkelen en multidisciplinair samen te werken;
 • Je zoekt verbinding om samen met collega’s de kaders te scheppen en te zorgen voor een doorontwikkeling van de afdeling;
 • Je levert graag een bijdrage aan zorg-innovatie en (door-) ontwikkeling van het behandelaanbod t.b.v. onze patiëntenpopulatie, waarbij je flexibel kunt schakelen tussen verschillende (gangbare) methoden en perspectieven.

Wat bieden wij?

 • In eerste instantie een dienstverband voor de duur van 1 jaar;
 • Een arbeidsovereenkomst met Zuyderland Medisch Centrum voor 36 uur per week, minder uren is bespreekbaar;
 • Werken in een prettige omgeving, met een enthousiast team;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ;
 • De functie is ingeschaald in FWG 65.

Interesse?

Inlichtingen over deze functie worden verstrekt door mw. Claudia Beyrus of dhr. Tom Urlings, Teamleiders Acuut & Intensief.

Over Zuyderland GGz

Op de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) van Zuyderland Medisch Centrum werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan cliënten in alle leeftijdsgroepen die te kampen hebben met psychische klachten en aandoeningen. GGz biedt zorg op alle locaties van Zuyderland. De vorm van zorg kan echter per locatie verschillen.
Wij zijn gevestigd op de locatie Sittard-Geleen, Brunssum, Heerlen en Kerkrade. Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg geleverd.

 • Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandelingen Zuyderland Medisch Centrum: 1.023
 • Aantal klinische opnamen: 41.961 opnamen
 • Aantal eerste polikliniekbezoeken: 264.181 bezoeken
 • Aantal herhaal polikliniekbezoeken: 432.948
 • Aantal dagverplegingsdagen: 41.741 dagen
 • Aantal klinische verpleegdagen: 242.942 dagen

Aanvullende informatie

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of externe kandidaten.

Solliciteren

Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken middels het invullen van het digitale sollicitatieformulier via https://www.werkenbijzuyderland.nl/vacature/1611/verpleegkundig-specialist-ggz-medisch-psychiatrische-unit.