Stichting Katharina Kasper zoekt een

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Dienstverband

Opleidingsniveau

HBO, HBO+

Standplaats

Schinveld

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Thuiszorg, Ouderenzorg

Katharina Kasper zoekt een vrijwilliger voor de functie van vertrouwenspersoon voor clienten

Functieomschrijving

De vertrouwenspersoon:
•fungeert als eerste aanspreekpunt bij meldingen vragen, problemen of andere gevoeligheden die op de een of andere manier een link hebben met de dienstverlening van Stichting Katharina Kasper.
•zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van degene die met ongewenst gedrag is geconfronteerd;
•verwijst, zo nodig, door naar andere interne of externe specialisten en instanties;
•biedt een luisterend oor;
•ondersteunt bij indiening van een formele klacht;

Wij vragen

Je bent geschikt voor de rol van vertrouwenspersoon als je:
.inzicht hebt in de aard en omvang van problemen en gevoeligheden die kunnen spelen in de zorgverlening
•inzicht hebt in de aard en omvang van de problematiek van ongewenst gedrag en in de mogelijke reacties en emotionele gevolgen van slachtoffers van ongewenst gedrag;
•inzicht hebt in eigen handelen;
•gespreksvaardig bent;
•feiten, interpretaties en belevingen van elkaar kan onderscheiden;
•vertrouwen geniet binnen de organisatie;
•kan omgaan met vertrouwelijke informatie en met weerstanden;
•in staat bent om je onafhankelijk op te stellen.

Dienstverband

Vrijwilligerswerk

Werktijden

De werktijden zijn zelf in te vullen.

Salaris

Er is geen vergoeding verbonden aan deze functie daar het vrijwilligerswerk betreft.

Aanvullende informatie

Aanstelling
Benoeming
De vertrouwenspersoon wordt door de bestuurder van Stichting Katharina Kasper benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk. De rol van vertrouwenspersoon wordt op vrijwillige basis uitgeoefend. Dat houdt in dat er geen financiële vergoeding voor beschikbaar is, behalver een vergoeding voor gemaakt onkosten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:Anita Huijts, staffunctionaris beleidsondersteuning- en advisering: anita.huijts@katharina-kasper.nl

Meer informatie is te lezen op de website van Stichting Katharina Kasper: www.katharina-kasper.nl