MEE Zuid-Limburg zoekt een

Voorzitter cliëntenraad

Dienstverband

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Onbekend

Werkvelden

Gehandicaptenzorg, Overige
Inzetten voor een inclusieve samenleving en maatschappelijk betrokken zijn?
Dan zijn we op zoek naar jou!
 
De cliëntenraad is een groep mensen die voor de belangen van de cliënten van MEE Zuid-Limburg opkomt. Het ledenaantal van de cliëntenraad (CR) is niet constant. Er kunnen maximaal 9 leden in de raad plaatsnemen. Op dit moment bestaat de raad uit 4 leden. De CR vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de cliëntenpopulatie van MEE Zuid-Limburg.
 
De cliëntenraad van MEE Zuid-Limburg zoekt een voorzitter die:
 • affiniteit heeft met de dienstverlening van MEE Zuid-Limburg of die er als cliënt mee te maken heeft of die anderszins duurzaam onderdeel is van het sociale netwerk van een cliënt (mantelzorger en/of wettelijke vertegenwoordiger, ouder, broer of zus);
 • een kritische, positieve en open houding heeft en in teamverband kan werken;
 • zich kan inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kan nemen van persoonlijke belangen;
 • gemotiveerd en enthousiast is om samen met de andere leden van de cliëntenraad mee te praten over de algemene belangen van de cliënten van MEE Zuid-Limburg;
 • leiding kan geven aan de CR-vergaderingen;
 • leden kan stimuleren tot een bijdrage;
 • in staat is om de belangen van de cliëntenraad te behartigen (onderhandelings- en besluitvaardigheid);
 • in staat is om een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen met de leden van de CR, met de directeur-bestuurder van MEE Zuid-Limburg en met de consulenten;
 • in staat is de cliëntenraad intern en extern te vertegenwoordigen;
 • een constructieve en flexibele instelling heeft, tactvol is en standvastig kan optreden.
De functie van voorzitter:
 • is een vrijwilligersfunctie waarvoor een onkostenregeling geldt;
 • betreft zinvol werk dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling;
 • biedt de mogelijkheid om maatschappelijk en sociaal betrokken bezig te zijn;
 • biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie en mee te praten over alle zaken die de cliënten raken;
 • is een functie die enkele uren per week in beslag neemt (waaronder per jaar 10 bijeenkomsten van de CR, 4 bijeenkomsten petit comité, 1 bijeenkomst Raad van Toezicht, externe en interne overleggen).
De voorzitter van de CR wordt op voordracht van de CR door de directeur-bestuurder benoemd. Er geldt voor de functie een proefperiode van een half jaar. Daarna vindt benoeming plaats voor een termijn van 4 jaar. 
Het overleggen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de wervings- en selectieprocedure.
 
Meer informatie over de vacature?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de ondersteuner van de CR, Fanny Drenthe via 06-31664345 of f.drenthe@meezuidlimburg.nl
 
Meer informatie over MEE Zuid-Limburg?
Wil je meer weten over de organisatie kijk dan op www.meezuidlimburg.nl
 
Heb je interesse in de functie van voorzitter Cliëntenraad MEE Zuid-Limburg?
We horen graag van je en gaan graag met je in gesprek! Solliciteren kan vóór 29 september 2021 door een motivatiebrief en CV te sturen naar clientenraad@meezuidlimburg.nl