Zorggroep Triade zoekt een

Woonondersteuners (meerdere Fte)

Dienstverband

meerdere mogelijkheden

Opleidingsniveau

MBO niveau 3

Standplaats

Brunssum

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg

Zorggroep Triade is een WTZi, ISO-9001 gecertificeerde zorgaanbieder, gespecialiseerd in het verlenen van (ambulante) begeleiding aan mensen met een beperking (verstandelijk en/of psychiatrisch) en mensen met een psychosociaal- en/of verslavingsprobleem.

Zorggroep Triade biedt forensische ambulante begeleiding en is hiervoor gecontracteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast bieden wij in het kader van Wmo-ondersteuning in alle Zuid-Limburgse gemeenten. In Midden-Limburg zijn we actief tot en met Roermond. Verder zijn we een door CZ Zorgkantoor gecontracteerde zorgorganisatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), sector GGZ in Zuid-Limburg.
Daarnaast biedt Zorggroep Triade re-integratie “werkfit maken” dienstverlening aan, in opdracht van het UWV.
Zorggroep Triade wil met haar dienstverlening inspelen op de vraag van de mens om een eigen (zelfstandig) leven te leiden in een zo optimaal mogelijke harmonie met de eigen directe leefomgeving en we hanteren hierbij de volgende kernwaarden: vertrouwen, gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Voor een nieuw op te zetten project ‘Wonen met intensieve begeleiding’ genaamd “Triaderheide” in Brunssum zoeken we meerdere woonondersteuners.
De streefdatum om de eerste bewoners bij Triadeheide te verwelkomen is medio september 2021. De ingangsdatum van de functie zal in goed onderling overleg plaatsvinden.

Functieomschrijving
De kern van deze functie is als volgt:

Door het bieden van praktische ondersteuning zorgt de woonondersteuner voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken. De woonondersteuner biedt ondersteuning aan bewoners voor wat betreft alle voorkomende taken gericht op het vergroten van vaardigheden in de woonsituatie.
Doelstelling hierbij is dat bewoners een dusdanige zelfstandigheid ontwikkelen zodat een intramuraal verblijf niet langer noodzakelijk is. Doorstroom vanuit Triaderheide naar wonen en leven in de eigen omgeving (met ambulante ondersteuning) is hierbij het uitgangspunt.
Je neemt daarnaast deel aan overlegstructuren.

Woonondersteuners van Triaderheide hebben als kernfunctie:
1. Het ondersteunen van bewoners bij hun zelfredzaamheid ten aanzien van algehele en dagdagelijkse (huishoudelijke) taken;
2. Het ondersteunen van bewoners bij het werken aan doelen die zijn afgestemd met de persoonlijk begeleider. Bij gedragsveranderingen of veranderingen in de gezondheid heeft de woonondersteuner een signalerende functie;
3. Het bewaken en bevorderden van een prettig en veilig woon-/leefklimaat waarbij de menswaardigheid van de bewoner voorop staat.

Triaderheide zoekt woonondersteuners die:
1. Minimaal een relevante MBO3 opleiding (SPW, MMZ, verpleegkunde) hebben afgerond;
2. Beschikken over minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen een (justitiële) intramurale setting en/of ggz begeleid wonen en/of anderszins gelijkend;
3. Daadkrachtig en pro-actief kunnen handelen bij weerstand en ad-hoc situaties;
4. Ongepast/ongewenst gedrag bespreekbaar durven te maken;
5. Gedegen kunnen rapporteren en kennis hebben van computersystemen;
6. Zowel individueel als in een team kunnen werken.

Wij bieden!
Een kans om deel uit te gaan maken van ons geheel nieuw te vormen team voor Triaderheide.
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om samen met je collega’s en de teamleider wonen alle opgedane kennis en ervaringen te bundelen en op energieke wijze los te laten op en binnen de intramurale setting van Zorggroep Triade. Met als doel dat de toekomstige bewoners zich snel thuis voelen en een beroep kunnen doen op kwalitatieve ondersteuning binnen de nieuw op te leveren groepszorgwoning te Brunssum.

Werktijden
Werktijden zijn op basis van een rooster; onregelmatigheid & slaapdienst.

Salaris
De salarisinschaling is volgens de cao GGZ, fwg 35. Een bruto maandsalaris van minimaal
€ 1.996,- en maximaal € 2.815,- op basis van een fulltime dienstverband, inschaling op basis van je opgedane kennis en ervaringsjaren. Verder bieden we nog andere mooie voorwaarden aan:
▪ Onregelmatigheidstoeslag op basis van de onregelmatig gewerkte uren;
▪ Pensioenopbouw bij PFZW;
▪ Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering
▪ Onkostenvergoeding woon-werkverkeer.
Om bij ons aan de slag te gaan, heb je een VOG nodig. De kosten hiervan vergoeden wij.

Sluitingsdatum
Sluitingsdatum van de vacature is 31 mei 2021.
Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden met Gilbert Vermeulen (teamleider wonen) & Bob Evers (manager zorg).

Aangezien er meerdere collega’s geworven worden zullen de eerste gesprekken reeds plaatsvinden op dinsdag 18 mei 2021.

Sollicitaties:
De motivatiebrief met CV kun je t/m 31 mei 2021 richten aan Gilbert Vermeulen & Bob Evers, klik hiervoor op de button 'direct solliciteren'.