Horizon

Stichting Horizon is in 1990 opgericht als vriendendienst voor mensen met een langdurig psychiatrische achtergrond die eenzaam zijn en behoefte hebben aan contact met iemand van buiten de psychiatrie. De groep mensen waar Stichting Horizon zich voor inzet is zelf niet in staat deze contacten te leggen en te onderhouden.

De doelstelling van Stichting Horizon is het doorbreken/verminderen van eenzaamheid en maatschappelijk isolement en het bevorderen van maatschappelijke participatie van mensen uit bovengenoemde doelgroep.

Stichting Horizon doet dat door vrijwilligers te werven en in te zetten bij mensen die behoefte hebben aan een Horizon-vrijwilliger en deze contacten ook goed te begeleiden vanuit de stichting. Werkgebied van Stichting Horizon is geheel Zuid-Limburg.  

 

Je vindt ons hier: