IMPULS

IMPULS is een opvangcentrum in Maastricht voor volwassenen met of zonder kinderen, die in acute huisvestings- en/of psychosociale nood verkeren. Impuls biedt dag- en nachtopvang in de vorm van een gastvrij, veilig onderdak met begeleiding voor gewone mensen in een tijdelijk buitengewone situatie.

Samen met de andere werkmaatschappijen van de LEVANTOgroep bieden wij ondersteuning op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid-Limburg. Zodat cliënten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij.

Zoveel mogelijk op eigen kracht.

Je vindt ons hier: