Deel dit:

Twee nieuwe mbo-opleidingen gericht op preventieve gezondheid, voeding en bewegen voor een vitaler Limburg.

Onze provincie scoort hoog in de curven van het landelijke gemiddelde van bijvoorbeeld overgewicht bij volwassenen én kinderen, vereenzaming van ouderen evenals het gebrek aan participatie in de samenleving en zingeving. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat van de Provincie Limburg. Gilde Opleidingen anticipeert hierop met 2 nieuwe mbo opleidingen op niveau 4. De opleidingen Gezondheidsprofessional en Health & Lifestyle Coach starten volgend schooljaar (september 2020) in Venlo.

Gezondheidsprofessional

Een gezondheidsprofessional motiveert en begeleidt cliënten en de mensen om hen heen om preventief aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Uitganspunt zijn de 6 pijlers van
positieve gezondheid:

  • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
  • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
  • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
  • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
  • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Meer informatie vind je bij Gilde Opleidingen!

Alles draait om het coachen en motiveren om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Gericht op een brede doelgroep, bijvoorbeeld in de wijk voor een woningcorporatie of welzijnsinstelling. Voor een maatschappelijke zorginstelling voor mensen met een beperking of in de ouderenzorg.

Health & Lifestyle Coach

Mensen begeleiden op het gebied van voeding en beweging is de rol van een Health & Lifestyle Coach. Een Health & Lifestyle Coach geeft les- en begeleiding in sport en bewegen, stelt voedingsadviezen op, creëert voorwaarden voor ontspanning en organiseert activiteiten en workshops gericht op leefstijl verandering en het volhouden hiervan. In dit beroep werk je met een diversiteit aan doelgroepen, van gezonde sporters tot deelnemers met een medische indicatie, van jong tot oud. Bijvoorbeeld bij sportverenigingen, fitnesscentra,
zwembaden, fysiotherapiepraktijken, gemeentelijke projecten of als personal trainer.

Wil je meer weten? Check: Gilde Opleidingen!