Mutsaersstichting zoekt een

Groepsleider deeltijdbehandeling "GROEI"

Dienstverband

24-36

Opleidingsniveau

HBO

Standplaats

Onbekend

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg

Wat is jouw rol

De jongeren binnen het GROEI-traject hebben te maken gehad met (dreigend) uitval binnen het onderwijs en/of reguliere behandeling. Als groepsleider maak je dan ook samen met de hulpvrager een reis om nieuwe succeservaringen op te doen waarmee een nieuw, duurzaam toekomstperspectief wordt gecreëerd. De hulpvraag van de jongeren en zijn of haar ouders en/ of verzorger(s) neem je als uitgangspunt. De problematiek kan zich op meerdere gebieden voordoen. Je kiest vooral voor een praktische insteek. Je werkt zowel preventief als curatief en in nauwe samenwerking met behandeling. Daarnaast kan jouw werk gecombineerd worden met het aanbieden van individuele begeleiding. Als begeleider bied je individuele begeleiding en begeleid je omgangsregelingen op locatie, vragen vanuit de thuissituaties, schoollocatie of een van onze locaties van Plinthos.  

Als Groepsleider binnen het GROEI-traject. Hierin draag je zorg voor het opstellen en uitvoeren van een individueel behandelplan en voert (evaluatie) gesprekken met cliënten en hun ouder(s) en verzorgers en zorgt voor verslaglegging. Je werkt binnen het Groei-traject nauw samen met leerkrachten en jouw collega’s vanuit het behandelteam. Daarnaast ben je in staat dagelijkse problemen zelfstandig op te lossen en initiatief te tonen. Wij werken vanuit de visie 1 kind 1 plan waarbij de cliënt en zijn sociaal netwerk onlosmakelijk onderdeel uitmaken van een succesvol behandeltraject.

Wie zoeken wij

Een sterke persoonlijkheid met een relevante hbo-opleiding. Je dient je SKJ te registreren of in het bezit te zijn van een SKJ-registratie. Bij voorkeur enkele jaren werkervaring te hebben in de jeugdhulpverlening dan wel geestelijke gezondheidszorg, met name op het gebied van individuele begeleiding of groepsbegeleiding.  

Je hebt een professionele beroepshouding en bent in staat je eigen functioneren en dat van anderen kritisch te beoordelen. Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer. Verder ben je zelfstandig, ondernemend en creatief in de wijze van begeleiden. 

Bij indiensttreding vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat is ons aanbod

Wij hechten veel waarde aan het blijven ontwikkelen van onze medewerkers en bieden daarom volop (interne) opleidingsmogelijkheden. Daarnaast een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatief. 

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig aan de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De functie is ingedeeld in functiegroep 45. Daarnaast biedt de Mutsaersstichting een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden met een eindejaarsuitkering, collectieve ziektekostenverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.