Mutsaersstichting

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe. 

Onderdelen van de Mutsaersstichting zijn:

• Jeugdzorg

• Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor Kinderen en Jeugdigen, kortweg de Jeugd-GGZ, inclusief een logeerafdeling en preventietaak.

• Vrouwenhulpverlening.

De Mutsaersstichting onderscheidt zich door een integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en Opvang; aanvullend op wat hulpvragers in hun leefsituatie en instanties zelf kunnen. Hierdoor wordt de Mutsaersstichting sterk in 'vroeginterventies' en sneller en gemakkelijker aanspreekbaar voor kinderen, jongeren, volwassenen en instanties.

De Mutsaersstichting diagnosticeert en adviseert preventief en helpt om op eigen benen te staan, ook met bemoeizorg.

Op de locaties Venlo, Roermond, Venray en Weert biedt de Mutsaersstichting ambulante- en semi-ambulante hulpverlening in combinatie met speciaal onderwijs voor kinderen met psychische problemen, evenals diagnostiek en behandeling van baby's en peuters met psychische problemen.