Mutsaersstichting

De Mutsaersstichting, compleet in jeugdzorg, is een fullservice centrum actief op de gebieden jeugdhulpverlening, jeugd-GGZ, welzijn en onderwijs. We zijn compleet in jeugdzorg, in de breedste zin van het woord en werken multidisciplinair vanuit een systemisch en vraaggericht perspectief.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze afdeling HR

Bel: 077-3217677

Vanuit onze missie “geen kind op straat, geen gezin in de steek” bieden we cliënten en hun omgeving grip en perspectief op hun toekomst. Wij leren jeugdigen en volwassenen hun eigen plaats in de samenleving (weer) in te nemen. 

Ieder kind is uniek en verdient een kans op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling in de maatschappij. Bij de Mutsaersstichting zien we cliënten met complexe hulpvragen en diverse achtergronden. We bieden een behandelprogramma op maat en een aanpak die werkt, met aandacht voor gezondheid, energie, duurzaamheid, ruimte voor talent en een eigen plek in de maatschappij. Er wordt gewerkt vanuit de visie ‘1 kind, 1 plan’, waarbij de cliënt en zijn sociaal netwerk onlosmakelijk onderdeel uitmaken van een succesvol behandeltraject. Hierbij wordt samengewerkt met onderwijs en diverse ketenpartners.

Met een diversiteit aan functies zoals sociotherapeuten, systeemtherapeuten, vaktherapeuten, gedragswetenschappers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen wordt er vormgegeven aan het behandelplan. De Mutsaersstichting kent daarbij verschillende behandelvormen: ambulant, semi-ambulant, deeltijdbehandeling en voltijdbehandeling.

Wil jij graag kinderen, jeugdigen, maar ook zeker het gezin en de omgeving ondersteunen met advies, begeleiding en behandeling? Dan ben jij misschien wel degene waar wij naar op zoek zijn!

Je komt werken in een dynamische omgeving die je uitdaagt om je kennis, vaardigheden en ervaring  in te zetten.  We stimuleren  lef en ondernemerschap en geven ruimte aan je eigen ontwikkeling  door  je  gebruik  te laten  maken van een uitgebreid netwerk van professionals en een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Meer informatie en een beschrijving van wie we zoeken, vind je in onderstaande vacatures.