Mutsaersstichting Kerkrade

In Kerkrade werkt de Mutsaersstichting in Plinthos samen met overheden en kennisinstellingen. Een intensieve samenwerking, waarbij op een efficiëntere en effectievere wijze gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en expertise én de beschikbare middelen.

Vanuit de gedachte ‘één kind, één plan’ wordt exact op maat een persoonlijk behandelplan samengesteld. Een inzichtelijk plan waarin concrete, toetsbare doelstellingen zijn opgenomen. Het plan vormt de basis van de oplossing en van het antwoord op de (zorg)vraag. Dit vraagt om een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak. Een aanpak waarin dus alle betrokkenen samenwerken. En dat wérkt!

Je vindt ons hier: