Kijkje op maat bij Zuyderland Thuiszorg

Met een kleine 640 medewerkers is Zuyderland Thuiszorg een grote speler in de Westelijke Mijnstreek. Ruim 3700 cliënten ontvangen zorg, verpleging én begeleiding “achter de voordeur”.

Daartoe hebben we 33 reguliere wijkteams die verpleging en verzorging vanuit de ZorgVerzekeringsWet en Wet Langdurige Zorg bieden, dichtbij de cliënt en aangestuurd door een wijkverpleegkundige. Bovenregionaal functioneren het Transmuraal Thuiszorg Team, gericht op specialistische verpleging na ziekenhuisopname of in palliatieve fase, en het Team Nachtzorg, met structurele én ambulante zorg in de nacht. Als laatste bieden we ook Gespecialiseerde Thuis Begeleiding (GTB) aan individuen en gezinnen die tijdelijk dan wel voor langere tijd de grip op het leven kwijt zijn en hierbij ondersteuning nodig hebben. Vooralsnog organiseren we dit vanuit drie gespecialiseerde teams, te weten Psychogeriatrie, Psychiatrie en Multiproblem Jeugd. 

Heb jij altijd al willen weten wat het werken binnen Zuyderland Thuiszorg zo bijzonder maakt? Kom dan gerust vrijblijvend een dagdeel meelopen met een van onze medewerkers, die zich dagelijks inzetten om het verschil te maken achter de voordeur van onze cliënten. Daarnaast staat de deur van onze P&O-adviseurs altijd voor je open, als je liever eerst een beter beeld en gevoel wilt krijgen, over hoe het reilt en zeilt binnen onze mooie organisatie.

Meld je aan


Ligt jou interesse op een ander gebied bekijk dan de andere activiteiten op onze activiteitenkalender of bekijk de andere 'Kijkjes in de praktijk'.
Op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten? Meld je dan direct aan voor de nieuwsbrief!