Maatschappelijk werker

Als maatschappelijk werker ondersteun je mensen met problemen. Zoals een onveilige leefsituatie, geldgebrek, slechte huisvesting, gezondheidsproblemen en conflictsituaties.

Je begeleidt cliënten op hun weg naar zelfstandigheid, leert hen inzicht te krijgen in hun eigen vermogens en motiveert hen tot het aanleren van nieuw gedrag. Je biedt op een professionele manier begeleiding. Daarbij weet je gebruik te maken van verschillende gesprekstechnieken.

Als maatschappelijk werker kijk je niet alleen naar de persoon die om hulp komt vragen, maar ook naar de invloed van de problemen op andere mensen uit de omgeving van de cliënt. Als de problemen bijvoorbeeld met het hele gezin te maken hebben, kan een gerichte aanpak voor het gezin de oplossing zijn. Soms verwijs je de cliënt door naar andere deskundigen of instanties, zoals een psycholoog.

Je kijkt niet alleen naar de problemen die mensen ervaren in hun relaties met mensen om hen heen, maar je richt je ook op praktische en materiële problemen zoals schulden en woonvoorzieningen.

Van elke cliënt houd je in een dossier de ontwikkelingen bij. Je hebt regelmatig overleg met collega's, met wie je praat over je manier van werken en de uiteindelijke resultaten. Zo'n overleg is ervoor om je verder te helpen als gesprekken niet zo soepel lopen. Wie precies je collega’s zijn, is afhankelijk van de instelling waar je werkt. In een verpleeghuis werk je bijvoorbeeld samen met de verpleeghuisarts in de ouderenzorg, in een ziekenhuis met verpleegkundigen en de kinderarts en bij het algemeen maatschappelijk werk met collega-maatschappelijk werkers.