Daelzicht zoekt een

Opleidingsplaats GZ-psycholoog generalist

Dienstverband

24 - 32 uur p.w.

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Heel Koningslust Sittard Sevenum Venlo Tienray Beek Holtum Roermond Maasbracht Herten Kessel Susteren Stein Geleen Swalmen Maastricht Panningen

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg

Samen regionaal opleiden

Opleiden over meerdere sectoren heen is de doelstelling van het toekomstig opleiden tot GZ psycholoog – generalist. Vanaf 2024 leiden we op in het Regionaal Samenwerkingsverband met de partners Laurentius Ziekenhuis Roermond, Daelzicht, Adelante en METggz.
De partners hebben allen jarenlange ervaring in het opleiden tot GZ psycholoog en vertegenwoordigen verschillende sectoren; ziekenhuiszorg, gehandicaptenzorg, revalidatie en GGZ.

Laurentius Ziekenhuis Roermond de vakgroep medische psychologie bestaat uit een klinisch neuro psycholoog/ klinisch psycholoog, een klinisch psycholoog, vier GZ-psychologen, twee basispsychologen in opleiding tot GZ psycholoog en één basis psycholoog. De psychologen verdelen de werkzaamheden naar aandachtsgebieden. De psychologen worden ondersteund door twee psychologisch medewerksters en twee secretaresses. Het is een kleine en overzichtelijke vakgroep waardoor iedereen nauw verbonden is wat de communicatie en samenwerking ten goede komt.

Daelzicht is een zorgorganisatie met een groot en gevarieerd aanbod. We zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand, bijkomende lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, psychische problemen of gedragsproblemen. Daelzicht kan op verschillende manier ondersteunen. We bieden een veilige woonomgeving, intensieve zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en werk op maat, ambulante ondersteuning thuis en op school en opvang in een crisissituatie. 

Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1200 professionals en medewerkers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf!

Bij METggz begeleiden en behandelen we mensen met psychische klachten. Dat doen we in heel Limburg. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen als hun naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. We hebben een compleet zorgaanbod: een naadloze keten van begeleiding en behandeling. Samen met de cliënt, onze ketenpartners en stakeholders werken onze betrokken collega’s aan de kortste weg naar herstel.

Opzet praktijkopleiding
De praktijkopleiding duurt twee jaar, waarbij je binnen twee sectoren opgeleid wordt. Het eerste jaar bij de praktijkopleidingsinstelling (POI) waar je in dienst komt en het tweede jaar bij de andere POI. Samen met jouw praktijkopleider en praktijkopleider van de andere POI wordt met jou de Leerroute concreter ingevuld. Uitgangspunt is dat je voldoende leerervaring kunt opdoen met verschillende psychopathologie, werkwijzen multidisciplinaire teams en leeftijdsfasen in het kader van diagnostiek en behandeling. En daarbij de professionaliteit kunt ontwikkelen passend bij de toekomstige GZ psycholoog – generalist.

Leerroutes

Je kunt solliciteren op één of meerdere van de zes GZ opleidingsplaatsen:

METggz – Laurentius Ziekenhuis Roermond – start januari 2025
Je komt in dienst bij METggz en start het eerste opleidingsjaar bij deze POI. Jouw praktijkopleider is de praktijkopleider van METggz regio Midden, Anne-Claire Schrijnemaekers (klinisch psycholoog – psychotherapeut – klinisch neuropsycholoog). Het tweede jaar ga je naar het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Er is gedurende de gehele opleiding afstemming tussen de praktijkopleiders en werkbegeleiders. 

Laurentius Ziekenhuis Roermond – METggz – start januari 2025
Je komt in dienst bij het Laurentius Ziekenhuis Roermond en start het eerste opleidingsjaar bij deze POI. Jouw praktijkopleider is de praktijkopleider van het Laurentius Ziekenhuis Roermond, Hilde Keeris, GZ psycholoog. Het tweede jaar ga je naar METggz. Er is gedurende de gehele opleiding afstemming tussen de praktijkopleiders en werkbegeleiders.

METggz – Daelzicht – start september 2025
Je komt in dienst bij METggz en start het eerste opleidingsjaar bij deze POI. Jouw praktijkopleider is de praktijkopleider van METggz regio Midden, Anne-Claire Schrijnemaekers, klinisch psycholoog – klinisch neuropsycholoog - psychotherapeut. Het tweede jaar ga je naar Daelzicht (locatie wordt nog gekozen). Er is gedurende de gehele opleiding afstemming tussen de praktijkopleiders en werkbegeleiders.

Daelzicht – METggz – start september 2025
Je komt in dienst bij Daelzicht en start het eerste opleidingsjaar bij deze POI. Jouw praktijkopleider is de praktijkopleider van Daelzicht, Inge Klein Zieverink, GZ psycholoog. Het tweede jaar ga je naar METggz. Er is gedurende de gehele opleiding afstemming tussen de praktijkopleiders en werkbegeleiders.  

METggz – Adelante – start september 2025
Je komt in dienst bij METggz en start het eerste opleidingsjaar bij deze POI. Jouw praktijkopleider is de praktijkopleider van METggz regio Zuid, Ellen Castermans, GZ psycholoog. Het tweede jaar ga je naar Adelante Kind en Jeugd (locatie Houthem), waarbij er wordt gekozen tussen Revalidatie dagbehandeling of klinisch. Er is gedurende de gehele opleiding afstemming tussen de praktijkopleiders en werkbegeleiders. 

Adelante – METggz – start september 2025
Je komt in dienst bij Adelante en start het eerste opleidingsjaar bij deze POI. Het betreft Adelante Kind en Jeugd (locatie Houthem), waarbij er wordt gekozen tussen Revalidatie dagbehandeling of klinisch. Jouw praktijkopleider is Ank Kole, GZ psycholoog. Er is gedurende de gehele opleiding afstemming tussen de praktijkopleiders en werkbegeleiders.

Wie ben jij

  • Je hebt een academische opleiding in de geestelijke gezondheidskunde, orthopedagogiek of psychologie afgerond.
  • Je bent in bezit van een LOGO verklaring.
  • Je bent gemotiveerd om een intensief en langdurige opleiding te volgen.
  • Je staat open voor een leerproces om je zowel inhoudelijk als in jouw professionele identiteit te ontwikkelen.

Wat wij bieden
Je wordt begeleid door een enthousiast en deskundig opleidingsteam bestaande uit praktijkopleiders, supervisoren en werkbegeleiders. Binnen jouw praktijkopleidingsuren is er tijd en ruimte om te besteden aan jouw ontwikkeling. De supervisie, werkbegeleiding en cursorisch onderwijs worden voor 100 % vergoed. Het aantal contracturen ligt tussen de 24 en 32 uur. Bij de parttime variant is er enige uitloop van de praktijkopleiding.

Solliciteren
Het betreft een externe en interne werving, waarbij bij gelijke geschiktheid de interne sollicitant voorrang heeft. Ben je enthousiast en wil je solliciteren? Reageer dan vóór 12 augustus 2024. Graag aangeven op welke GZ opleidingsplaats(en) je reageert. Reageren kan door je CV en motivatiebrief te sturen naar: 

Laurentius Ziekenhuis Roermond: Marlouke Smeets, HRM adviseur, marlouke.smeets@lzr.nl, 06-50808972
Daelzicht: Alien Ploum, Recruiter, alien.ploum@daelzicht.nl, 06-22929025
Adelante: Zenja Ubags, 045 528 2734 en Demi Moermans, 045 528 2198. Afdeling HR Recruitment, vacature@adelantegroep.nl
METggz: Daphne van Hinsberg, Adviseur Werving & Selectie, werken@metggz.nl, 06-31644372

Gesprekken
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 10 en donderdag 12 september 2024 in Roermond. Deze gesprekken worden gevoerd door de sollicitatiecommissie bestaande uit de twee praktijkopleiders/P opleider van de gecombineerde Leerroute. Nadat de kandidaten door de praktijkopleider of P opleider zijn geselecteerd, worden zij voorgedragen aan de hoofdopleider GZ opleidingen RINO Zuid.

Meer informatie

Laurentius Ziekenhuis Roermond
Contact solliciteren: Marlouke Smeets, HRM adviseur, marlouke.smeets@lzr.nl, 06-50808972
Contact inhoudelijk: Hilde Keeris, Gezondheidszorgpsycholoog en Praktijkopleider, hilde.keeris@lzr.nl, 06-11140365

Daelzicht  
Contact solliciteren: Alien Ploum, Recruiter, alien.ploum@daelzicht.nl, 06-22929025
Contact inhoudelijk: Inge Klein Zieverink, Gezondheidszorgpsycholoog en Praktijkopleider, inge.kleinzieverink@daelzicht.nl

Adelante
Contact solliciteren: vacature@adelantegroep.nl Zenja Ubags, 045 528 2734 en Demi Moermans, 045 528 2198
Contact inhoudelijk Ank Kole, Gezondheidszorgpsycholoog en Praktijkopleider,  Ank.Kole@adelantegroep.nl

METggz
Contact solliciteren: Daphne van Hinsberg, Adviseur Werving & Selectie werken@metggz.nl, 06-31644372
Contact inhoudelijk: Anne-Claire Schrijnemaekers, Klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en Praktijkopleider METggz, aschrijnemaekers@metggz.nl, 06-27911595,