Een service van Zorg aan Zet
mijn digiCVInloggen
Email:
Wachtwoord:

Dichterbij

Dichterbij ondersteunt – in het stroomgebied van de Maas – mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. We helpen onze cliënten met het nastreven van hun dromen, want dromen geven richting aan persoonlijke groei.

We zorgen voor de middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden. En creëren zo kansen om voldoening te halen uit het dagelijks leven.

Medewerkers van Dichterbij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij het ontdekken van zichzelf en de wereld. Ze grijpen de kans om – met vakmanschap en intuïtie – aan te sluiten op de individuele vragen van elke cliënt. Door de ontplooiing van haar medewerkers aan te moedigen, reikt Dichterbij voortdurend naar een hogere kwaliteit van dienstverlening. Je kunt alleen het beste van jezelf geven, als je het beste van jezelf kunt worden.

Dichterbij streeft actief naar een ongedeelde maatschappij, waaraan mensen met een verstandelijke beperking vrij en volwaardig deelnemen. We stimuleren de samenleving om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en benutten. Door randvoorwaarden voor ontmoetingen te scheppen, nodigt Dichterbij iedereen uit om samen het volle leven te vieren.

Dichterbij stelt haar ambities hoog in de overtuiging dat wie het ultieme nastreeft, het hoogst haalbare kan realiseren.

Bezoekadres

Dichterbij

Zwerfheide 2
6591 RC Gennep
T 088 7540 010

Dichterbij regio Zuid

Regio Zuid heeft zowel de voordelen van een grote stad, als ook het kleinschalige karakter van een dorp. Dit is in een notendop het profiel van de regio Zuid. Wij zijn actief in Noord en Midden Limburg.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben wij veel te bieden. Wij bieden ondersteuning op het gebied van wonen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding aan. 

Ons doel is om bij te dragen aan een ongedeelde samenleving waarin de mens met een verstandelijke beperking is opgenomen. Het accent ligt steeds op de verbinding met de maatschappij. Speciale aandacht is er voor de ouder wordende cliënt. Wij specialiseren ons ook steeds meer in het bieden van de juiste ondersteuning aan cliënten met psychogeriatrische en somatische aandoeningen. 

Wij zijn ook een organisatie die mee wil doen. 
Maatschappelijk ondernemer Peter Broekmans (Directeur Rendiz, Maasbree) vindt Dichterbij een instelling met een duidelijke visie. “Het is een prettige partij om mee samen te werken. Ik prijs me daarom gelukkig dat we in de gemeente Venray en Venlo de handen ineen hebben geslagen hebben voor samenwerkingsprojecten.” 
Voor de cliënt, de medewerker en de bestuurder geldt dat zij ‘willen meedoen’. 
Kortom; Dichterbij is een organisatie die haar visie van mee- en samendoen met hart en verstand uitdraagt. 

Bezoekadres

Dichterbij regio Zuid

Deken Creemerstraat 56
5961 JP Horst
T 077-3987930

Dichterbij regio Oost

Gennep is een vestingstadje waar gebouwen en straten herinneren aan vroeger tijden. Een stadje waar de bezoeker met genoegen zijn tijd slijt, wandelend door de oude straten, met mooie winkels, restaurantjes en kroegen. Vanuit het instellingsverleden in Gennep en Ottersum, zijn er in de loop der jaren relatief veel mensen met een verstandelijke beperking verhuisd naar een woning in Gennep of één van de kerkdorpen Heijen, Ottersum en Milsbeek.

Door deze historie wonen, werken en leven er in de gemeente Gennep gemiddeld veel mensen met een verstandelijke beperking. Regio Oost e.o. heeft zeer veel aandacht voor de ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking. In nauwe samenwerking met de gemeente, heeft Dichterbij veel aandacht voor de deelname van mensen met een verstandelijke beperking aan de Gennepse samenleving.

Omdat in het verleden Gennep en Ottersum ieder een groot instellingsterrein binnen hun grenzen hadden, kunnen de bewoners nu nog volop gebruik maken van tal van speciale voorzieningen. Vooral op het gebied van vrije tijd en behandeling. Omdat de inwoners van Gennep sinds jaar en dag vertrouwd zijn met mensen met een verstandelijke beperking, kunnen zij ook volop deelnemen aan de vele maatschappelijke activiteiten en festiviteiten in de gemeente. Dit alles maakt Gennep tot de ideale plek om te wonen, te werken en te recreëren, juist ook voor mensen met een verstandelijke beperking!

Bezoekadres

Dichterbij regio Oost

Zwerfheide 2
6590 AA Gennep
T 088 7540 420

Dichterbij regio West

 

Bezoekadres

Dichterbij regio West

Begijnenstraat 165
5341 BJ Oss
T 0413-251071

Dichterbij Stevig

Stevig van Dichterbij is gespecialiseerd in onderzoek, diagnostiek en behandeling. Mensen met met een lichte verstandelijke beperking vanaf 16 jaar die kampen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek kunnen er terecht voor verschillende behandelmogelijkheden.

Ambulante, dag- en klinisch behandeling, kort of langdurend, in een open of gesloten setting. De locatie in Oostrum wordt momenteel uitgebreid met een afdeling Gesloten Behandeling. Hier vindt straks in een overzichtelijke, gesloten setting de behandeling plaats van 24 cliënten met forensische problematiek. Specialistische zorg heeft de provincies Brabant en Limburg en het zuiden van Gelderland als werkgebied. 

Bezoekadres

Dichterbij Stevig

Wanssumseweg 14
5807 EA Oostrum
T 0478 529600

Dichterbij regio Noord en Midden

In een van de gemeentes waar wij actief zijn werken mensen met een verstandelijke beperking sinds kort als vrijwilliger mee aan een jaarlijks festijn van de plaatselijke winkeliersvereniging. Dat is nu een prachtig voorbeeld van wat wij binnen Dichterbij Venlo e.o. graag willen: mensen met een verstandelijke beperking een zo normaal mogelijk leven laten leiden. Zoals u dat ook doet. Wonen, (daar waar mogelijk) werken en vrijetijdsbesteding te midden van ons allen. Natuurlijk houden we zoveel mogelijk rekening met ieders mogelijkheden en beperkingen.

U kunt erop rekenen dat onze medewerkers mensen met een beperking bijstaan op hethet gebied van hun gezondheid, welzijn, persoonlijke relaties en ontwikkeling, geldzaken, zelfbeschikking en rechten. Iedereen is anders en heeft behoefte aan zorg die bij hem of haar past. Wij noemen dat ook wel zorg op maat.

Op diverse locaties in de regio bieden wij allerlei vormen van kleinschalig of begeleid zelfstandig wonen, dagbesteding of werk.
Wij zetten ons ook in om het aantal voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking uit te breiden. Dit geldt bijvoorbeeld voor kleinschalige voorzieningen voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Wij maken ons ook sterk voor de ondersteuning van volwassen mensen met een licht verstandelijke beperking met psychische en/of gedragsproblematiek, veelal afkomstig uit (jeugd) behandelingsinstellingen.

Bezoekadres

Dichterbij regio Noord en Midden

Spinding 5
5431 SN Cuijk
T 088-7541025

Organisatie

Organisatie

Dichterbij

werkveld

Gehandicaptenzorg


Locaties


Vacatures binnen deze organisatie


Hoofdadres

Dichterbij
Stiemensweg 38
6591 MD Gennep

T 0900 499999
www.dichterbij.nl


Onderdeel van

Dichterbij


Deel deze pagina