Dichterbij

Dichterbij ondersteunt – in het stroomgebied van de Maas – mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. We helpen onze cliënten met het nastreven van hun dromen, want dromen geven richting aan persoonlijke groei.

We zorgen voor de middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden. En creëren zo kansen om voldoening te halen uit het dagelijks leven.

Medewerkers van Dichterbij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij het ontdekken van zichzelf en de wereld. Ze grijpen de kans om – met vakmanschap en intuïtie – aan te sluiten op de individuele vragen van elke cliënt. Door de ontplooiing van haar medewerkers aan te moedigen, reikt Dichterbij voortdurend naar een hogere kwaliteit van dienstverlening. Je kunt alleen het beste van jezelf geven, als je het beste van jezelf kunt worden.

Dichterbij streeft actief naar een ongedeelde maatschappij, waaraan mensen met een verstandelijke beperking vrij en volwaardig deelnemen. We stimuleren de samenleving om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en benutten. Door randvoorwaarden voor ontmoetingen te scheppen, nodigt Dichterbij iedereen uit om samen het volle leven te vieren.

Dichterbij stelt haar ambities hoog in de overtuiging dat wie het ultieme nastreeft, het hoogst haalbare kan realiseren.