Active4you Maastricht

Active4you biedt gespecialiseerde individuele en groepsbegeleiding aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in situaties waarbij er sprake is van gedrags-, ontwikkelings- en/of opvoedingsproblematiek.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Cliëntenbureau

Bel: 043 - 3638030